Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 1.020 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 38 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 72 osoba.

– Ukupno izliječenih 910 osoba.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo  je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić:

-broj hospitaliziranih pacijenata -0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar -0.

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10:

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje – 0.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu nije bilo novih slučajeva zaraze  koronavirusom. Ukupan broj do sada zaraženih je 79 od toga 4 umrle i 73 su izliječene osobe.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 61 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 56 13 4 0 73
Trenutno zaraženih 2 0 0 0 2

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima Službi CZ na području Kantona stanje je sljedeće:

Grad Cazin. Pozitivni na korona virus su 3 lica, do sada su izliječena 32 lica i bila su 3 smrtna slučaja.                             

Općina Sanski Most. Do sada su izliječena 4 lica i nema lica pozitivnih na korona virus.

Podatke o broju pacijenata na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nismo dobili.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK-a Goražde, a do sada su 23 osobe oporavljene od koronavirusa (COVID-19).

Na području BPK-a Goražde već jedanaesti (11) dan kako  nema novih pozitivnih slučajeva na koronavirus (COVID-19).

 

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:16 do 09:50 sati, u naselju Konjusi gorjelo nisko rastinje,

– od 11:51 do 13:45 sati, na Putu za Bile (Babaljka) gorjelo nisko rastinje,

– od 15:15 do 15:30 sati, u naselju Lakševine gorio otpad i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 21:15 do 21:45 sati, u Čapljinskom polju gorjela trska i trava,

– od 01:35 do 02:00 sati, u blizini hotela Mogorjelo gorjelo smeće u kontejneru.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu manju intervenciju na gašenju požara.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE