Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.12.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Kanton 10

 

Na području Kantona, uslijed kišnih padavina u posljednja 24 sata, došlo je do povećanja svih vodotokova.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 196,92 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer nivo vodostaja viši je za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m3/s.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijekeTrebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:00 sati, iznosi 329 cm (jučer je iznosio 294 cm). Jučer, od 18:30 sati, uvedene su redovne mjere od poplava (od 280 cm se preduzimaju redovne mjere, dok se od 330 cm provode vanredne mjere obrane od poplava).

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une jutros u 08:00 sati, u gradu Bihaću je u porastu i iznosi 116 cm (kritična tačka je 100 cm). Padavine: kiša 33,4 l/m2 .

 

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara u firmi „Kedren“ N.N. Kiseljak.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije i to: dvije intervencije na gašenju požara otpadnog materijala, te jedno obezbjeđenje na pretakanju goriva, na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 22.12.2019 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Skver, Bukinje, Mobilna: Doboj Istok. Kvalitet zraka za dan 22.12.2019 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 22.12.2019 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Tuzlanskog Kantona, zbog udara vjetra od 40 d0 60 km/h.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE