Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.10.2016. godine, do 10:00 sati

Na osnovu informacija prikupljenih od strane kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, shodno članu 157. stav 1., Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:39/03, 22/06 i 43/10) i člana 12. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj:08/07), nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra na području Federacije BiH.

VODOSNABDIJEVANJE

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići i Bukve, dok DVD-e „ Vitez“ vrši odvoz pitke vode za MZ-e Dubravica, naselje Tolovići.

RADOVI NA ELEKTROMREŽI

Zeničko-dobojski kanton

Na osnovu informacije iz Elektrodistribucije podružnica Zenica, obavještenje da će danas 23.10.2016. i sutra 24.10.2016. godine, zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, bez električne energije ostati sljedeća područja ZE-DO kantona:

– dana 23.10.2016. godine, pojedini dijelovi grada Kakanj,

– dok će dana 24.10.2016. godine, bez napajanja električnom energijom ostati dio grada Zenice, te naselja: Pitka voda-Sidica i Mioči, te Trafo područje Ljubetovo, a

– na području općine Kakanj, naselja: Haljinići, Trkna, Kraljeva Sutjeska, Samostan, Bukovica, Poljani, Barake, Ćatići, Banjevac, Bet. Ćatići, Vehabi, Obre, Hrasno, Gornja i Donja Slapnica, Bjelavići, Bistrik, Brežani, Zajezda, Lukovo brdo, Seoce, Bijelo Polje, Dujmovići, Bištrani, Pavlovići, Papratno, Bulčići, Lučići, V.Trnovci, Dolovi, Šošnje, Marina voda, Haljinići i Crkvenjak,

– na području općine Maglaj, naselja:  Novi Šeher, Radojčići, GSM Čobe, Brezovi dani, BBM i Lugovi,

– na području općine Visoko, trafo područje Buci vodovod, i

– na području općine Zavidovići: trafo područje Brezik II, trafo područje Memići i trafo područje Brašljevine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE