Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara od 15,35 do 16,50 sati u mjestu Veliki Skočaj, gdje je gorjela kuća. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica Velika Kladuša imala je intervenciju od 14,55 do 16,05 sati u mjestu Golubovići, gdje je gorjela trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica Cazin, imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 13:00-14:10 sati, u mjestu Džehveruša, gorjela je trava. Požar je gasilo tri vatrogasaca sa jednim vozilom,

– od 13:45-15:20 sati, u mjestu Glogovac, gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 19:50 do 21:45 sati, mjesto Klen, gorjela je trava. Požar gasilo sedam vatrogasaca sa dva vozila,

– od 19:30 do 19:45 sati, mjesto Glogovac, gorjela je trava. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 20:30 do 21:30 sati, mjesto Đogići, gorjela je trava. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine  B. Petrovac imala je dvije intervencija na gašenju požara i to:

– od 13,30 do 15,10 sati, u mjestu Bukovača, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– 16:15 do 17:45 sati, u mjestu Vrtoče, gorjela je trava. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica B. Krupa imala je dvije intervencija na gašenju požara i to:

– od 19:30 do 20:20 sati, mjesto Bosanska Otoka, gorjela je trava. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 20:30 do 22:30 sati, mjesto Mali Badić, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla je imala deset intervencija na gašenju niskog rastinja i dijela šume u naseljima Bojići, Mandići, Čaklovići, Slavinovići, Brgule, Šićki Brod, Ilinčica i Mihatovići. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići je imala dvije intervenicje na gašenju požara niskog rastinja i to:

– u naslju Pribitkovići, na površini od oko 50 duluma,

– u naselju Malešići, na manjoj površini.

Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica Gračanica je imala dvije intervenicje na gašenju niskog rastinja i šume na manjoj površini u naseljima Džakule i Malešići. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac je imala jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja i pomoćnog objekta u naselju Srnice. Požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja i to u naslju Prnjavor, na površini od oko 10 duluma, te u naselju Kikači na površini od oko 5 ha. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac je imala četiri intervencije na gašenju niskog rastinja na manjim površinama i to u naseljima Malinjak, Huskići, Tabaci i Industrijskoj zoni. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tri intervencije na gašenju požara i to: dvije na gašenju niskog rastinja na manjoj površini u naseljima Gornja Tinja i Donja Tinja, te i požar na pomoćnom objektu (garaža) u ulici 21.Srebreničke brigade. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:25 do 14:20 sati, na brdu iznad Gnojnica i Dračevica, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:40 sati, u naselju Semizovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:31 do 13:20 sati, u naselju Cim, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:00 do  15:20 sati,u naselju Livač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 17:50 sati, u naselju Buna, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:50 do 21:15 sati, u naselju Dračevice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:00 do 09:45 sati, u Pelinama, gdje je gorio biljni otpad,

– od 10:45 do 11:25 sati,u Čeljevu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 11:30 do 12:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava,

– od 14:05 do 14:35 sati, u Dračevu, uz magistralni put M-17, gdje je gorjela trava.

Općina Čitluk. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u Međugorju.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:45 do 16:15 sati, u Repovcima, gdje je gorjela bukova šuma, na površinio od oko 5 ha,

– od 16:55 do 23:00 sati, u selu Podhum, gdje je ugašen požar na porodičnoj kući,

– od 16:20 do 17:30 sati, u mjestu Ovčari, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor- Rama. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:40 do 12:00 sati, u mjestu Zahum, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 14:30 sati, na planini Makljen, gdje je gorjela šuma i rastinje,

– od 13:00 do 15:40 sati, u selu Hudutsko, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:15 do 21:15 sati, u selu Zahum, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 18:23 do 19:15   sati, na lokalitetu Lug, MZ Zupčići, gdje je gorjela suha trava i šiblje. Požar gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 18:24 do 11:00 sati, u selu Bogovići, MZ-a Orahovice, gdje je gorjela suha trava i šiblje. Požar gasila četiri vatrogasca sa  dva vatrogasna vozila.

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Dana 22.03.2017.godine, oko 17,00 sati, došlo je do požara otvorenog prostora u mjestu Luke. Gorjela je suha trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na lokalitetu Paloč, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasno društvo Vitez imalo je intervenciju na lokalitetu Preočica, gdje je gorjelo šiblje i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasno društvo Busovača imalo je tri intervencije na gašenju požara:

– na lokalitetu Grablje, gdje je gorjela šuma i plast sijena,

– na lokalitetu Krčevine, gdje je gorjela suha trava,

– na lokalitetu Krčevine, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Svi požari su ugašeni.

Općina Novi Travnik. Vatrogasno društvo N.Travnik imalo je dvije intervencije na gašenju požara:

– na lokalitetu Orašaca, gdje je gorjela deponija smeća,

– na lokalitetu Bućiči, gdje je gorio plastenik.

Svi požari su ugašeni.

Općina G.Vakuf Uskoplje. Vatrogasna jedinica imala je četri intervencije na gašenju požara:

– na lokalitetu Padovi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je još aktivan u djelu minskog polja,

– na lokalitetu Nožice, gdje je gorjela šuma, požar je ugašen,

– na lokalitetu Gazilji, gdje je gorjela šuma, požar je ugašen,

– na lokalitetu Ščedim, gdje je gorjela šuma, požar je ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica Jajce imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– na lokalitetu Plivska jezera, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u preduzeću „Termo flux”, gdje je gorio krov stare hale.

Svi požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Zenički vatrogasci ugasili su požare trave i niskog rastinja u naseljima Pehare i Janjac, dok su u mjestu Obrenovci ugasili požar na vikend-objektu.

Općina Zavidovići. Profesionalna vatrogasna jedinica Zavidovići imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u Gornjim Mustajbašićima i na dvanaestom kilometru uz rijeku Gostović.

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna  jedinica Kakanj imala je  tri  intervencije na gašenju požara visoke šume: dva požara u naselju Kraljeva Sutjeska i jedan u naselju Brnjic.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je 20 intervencija na gašenju trave i niskog rastinja. Jedna ekipa PVJ je još uvijek na području Rječice (Paljevska ulica, općina Novi Grad) i prati stanje na požarištu.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na prokopavanju kanala i polaganju cijevi za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta, te pripreme za izradu potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju za 19 cm u toku 24 sata.  Pumpa  ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja Brnjica, Subotinja i Mramora, koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj, do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS  

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju od Policijske stanice Bihać, da je u mjestu Muslići pronađena minobacačka granata.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju od Policijske stanice Stari Grad, da je u ulici Čavrkov sokak bb, pronađen nepoznati NUS.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeno sredstvo uklonuti u toku današnjeg dana.

Tuzlanski kanton

Dana, 21.03.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

–  od strane  Općinske službe CZ Kladanj, da je pronađena ručna bomba,

– od  strane Općinske službe CZ Lukavac, da je pronađen nepoznati NUS.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Općine Tuzla, Lukavac i Čelić „A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na prikupljanju i uništavanju NUS-a, na području općina Tuzla i Lukavac. Nakon obavljenog posla u ovim općinama, priključio se „B“ timovima u akciji „Brzi odgovor“ u Čeliću.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“, na području općine Kalesija. Nakon prijave o minskom incidentu na području općine Čelić, učestvovali su u akciji „Brzi odgovor“, s ciljem izvlačenja tijela nastradalog.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je četiri  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– općina Travnik, lokalitet Potkraj, pronađen tromblon,

– općina Vitez, lokalitet Ahmići – G.Pirići, pronađen MRUD,

– općina Vitez, lokalitet Nadioci, pronađena ručna bomba,

– općina Donji Vakuf, lokalitet Sokolina, pronađena ručna bomba.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE