Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.03.2016. godine, do 10:00 sati

Federalni hidrometerološki zavod izdao je Narandžasto upozorenje zbog intezivnijih padavina, koje će iznositi od 30-50 l/m2 , u toku današnjeg dana, od 00,00 do 23,59 sati, za veći dio Bosne i Hercegvine.

 

VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Zbog padavina koje se bilježe od početka ove sedmice vodostaji na većini vodotoka na vodnom području rijeke Save u FBiH su u blagom porastu. U ovom trenutku, prema raspoloživim podacima, ne prijeti opasnosti od plavljenja površina uz vodotoke. Jedino je na rijeci Spreči na dijelu toka nizvodno od akumulacije Modrac premašena kota početka obavještavanja o poplavama pa u tom smislu upozoravamo stanovništvo uz rijeku Spreču na području općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok na povećani oprez.

Na rijeci Savi na teritoriji FBiH bilježi se trend blagog porasta vodostaja.

 

Federalni hidrometerološki zavod

Prema prikupljenim podacima s vodomjernih stanica, vodostaji rijeka su porastu.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u laganom opadnju duž toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja, izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod —————————  597 cm  (pripremno stanje), juče 613 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–   511 cm  (pripremno stanje), juče 498 cm,

–   Orašje ————————————- 728 cm  (pripremno stanje), juče 732 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 198,78 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u 07:00 nivo je viši za 42 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 54,40 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče je u porastu, i na mjernom mjestu Karanovac u 07,00 sati iznosio je 383,60 cm (nivo kada se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm).

Općina Doboj Istok. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, rijeka Spreča se izlila iz korita i poplavila oko 100 Ha poljoprivrednog zemljišta. Nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

Općina Gračanica. Rijeka Spreča se izlila i priobalno poplavila oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta, dužinom od Miričine do Stjepan Polja. Za sada nema ugroženih infrastrukturnih ili stambenih objekata.

Općina Kalesija. Zbog izlijevanja rijeke Spreče, putni pravac Kalesija – Gojčin je u prekidu, radi vode ispod podvožnjaka. U funkciji je prelaz preko Prnjavora.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je u blago porastao, ali za sada nisu zabilježena izlijevanja. Vodostaj rijeke Bosne u Zenici je normalan i iznosi 200 cm.

Općina Tešanj. Usljed naglog povećanja vodostaja rijeke Usore tokom proteklog dana, kada je vodostaj iznosio 334 cm, sinoć je došlo do pada vodostaja ispod granice redovnog obaviještavanja. Jutros u 07,00 sati vodostaj Usore u Kaloševiću iznosio je 244 cm i imao je ponovo tendenciju rasta. I ostali vodotoci na području općine su u porastu. Obzirom na narandžasti meteo alarm zbog obilniih kišnih padavina od 30-50 l/m2, za očekivati je ponovni porast svih vodotoka. Zbog navedenog Općinska služba civilne zaštite upozorava stanovništvo da u ovakvim hidrološkim uslovima može doći do izlijevanja vodotoka i ugrožavanja stambenih i drugih objekata i infrastrukture na području općine Tešanj, kao i pojave novih i aktiviranja starih klizišta. Neophodno je provoditi sve preventivne mjere zaštite od poplava u i oko stambenih i drugih objekata, kako bi se umanjio mogući uticaj plavljenja.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une, prema mjerenju u 07:00 sati, iznosi 55 cm , jučer 47 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine – kiša 14,4 l/m2

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane, prema mjerenju u 07:00 sati, iznosi 227 cm, jučer 156 cm. Kritična tačka je 380 cm. Padavine – kiša 16 l/m2

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području kantona su u porastu. Nema informacija o eventualnom izlijevanju rijeka iz korita.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaj rijeka i hidroakumulacija na području Kantona je normalan.

 

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Profesionalna vatrogasna jedinica Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u kotlovnici privatnog stambenog objekta u mjestu Moševac. Požar je ugašen. Povrijeđenih lica nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta.

 

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Uslijed veće količine padavina u protekla 24 došlo je do reaktivacije klizišta na tri lokaliteta u naselju Klokotnica, koja ugrožavaju nekoliko stambenih i pomoćnih objekata kao i magistralni put M-4 Tuzla – Doboj. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj istok za sada nema potrebe za evakuacijom ljudi.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku tromblona u naselju Tojšići.

O primljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane policijske stanice Centar, da se na radilištu hotela „Ruža“ nalazi jedna ručna granata,

– od strane građanina, da se na putu za Orlovac nalazi jedna minobacačka granata.

O primljenim informacijama obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

 

ZAGAĐENOST ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 22.03.2016. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Čelić dok na lokalitetu Cerik nije bilo moguće ocjeniti kvalitet zraka.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE