Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju u vremenu od 18:15 do 18:35 sati, na Rudniku, gašenje ponovo aktiviranog požara na napuštenom objektu „Slavonija Di“.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencije i to:

  • od 21:00 do 21:30 sati, u Grabovinama gdje je gorila plinska boca, u obiteljskoj kući, te
  • od 20:45 do 21:10 sati, u Gabeli gdje je gorila trava.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja, u naselju Crkvice.

Općina Kakanj.  Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju trave, u mjestu Trijepče.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. “B“ tim za deminiranje Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadatku, na području općine Banovići.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je  informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Policijske stanice Hadžići, da je na lokalitetu Binježeva, pronađeno 26 ručnih bombi i tri tromblona.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeno neeksplodirano ubojno sredstvo uklonuli isti dan.

Kanton 10

Na lokalitetu Korićina, izvršeno je uništavanje NUS-a.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje, na ekstremno visoke temperature, kao i grmljavine na cijelom području F BiH.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE