Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 20.03.2022. godine.

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 35 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je sedam novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalaze 183 osobe. Pozitivno je 135 osoba.

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9565 osoba, od kojih je 4718 pozitivno (4546 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je 19 osoba.

 Kanton 10

Dana 20.03.2022. god na području Kantona 10 testirana jedna osoba na  COVID-19, test negativan.

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Jankovac, gdje je gorjela trava,
 • u naselju Golubić, gdje je gorjela je trava,
 • u ul. put Armije, gdje je gorjela trava,
 • u ul. Vinička, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući,
 • u ul. Radoslava Lopašića, gdje je gorjela trava,
 • u ul. Darivalaca Krvi, gdje su gorjele palete.

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:15 do 15:20 sati, u mjestu Ćojluk, gdie ie gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:44 do 17:35 sati, u mjestu Govedarnica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 17:56 do 19:15 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 22:30 do 00:00 sati, u mjestu Dubovik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac.  Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je ntervenciju na gašenju požara od 19:22 do 21:00 sati, u mjestu Bora, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervenciju na gašenju požara  od 19:30 do 20:20 sati, u mjestu Konjodor, gdje je gorjela šuma.

 Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:40 do 12:32 sati, u mjestu Brezova Kosa, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 12:35 do 14:20 sati, u mjestu Smrdan, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 15:50 do 16:50 sati, u mjestu Šturlići, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 18:30 do 21:00 sati, u mjestu Krivaja, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 19:20 do 21:15 sati, u mjestu Mutnik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:45 do 22:45 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša  imala je intervencije na gašeju požara i to:

 • od 11:30 do 13:00 sati, u mjestu Begluk, gdje je gorjela šuma,
 • od 12:30 do 14:55 sati, u mjestu Orčeva Luka, gdje je gorjela kuća,
 • od 18:15 do 19:00 sati, u ul.Đure Pucara Starog, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:03 do 19:35 sati, u mjestu Todorovska Slapnica, gdje je gorjela trava,
 • od 19:31 do 20:40 sati, u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most- Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:05 do 13:50 sati, u mjestu Bužimsko Naselje, gdje je gorjela kuća,
 • od 12.15 do 13:20 sati, u objektu Konzum, gdje je gorio dimnjak,
 • od 17:15 do 19:01 sati, u mjestu Trnovi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 18:40 do 19:45 sati, u mjestu Dževar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:00 do 19:30 sati, u mjestu Pobriježje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:30 do 21:30 sati, u mjestu Lušci Palanka, gdje je gorjela šupa za drva.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:40 do 15:05 sati, u Donjim Sovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastrinje,

– od 13:15 do 18:30 sati, na Podveležju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:55 do 15:10 sati, u Radoču, gdje je gorjela trava,

– od 15:15 do 16:20 sati, na Gorancima, gdje je gorjela trava,

– od 18:15 do 21:40 sati, na Krivodolu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:15 do 21:40 sati, na Ruištu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:00 do 12:20 sati, na Dubavici, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Tokom intervencije jedan vatrogasac zadobio je teže tjelesne povrede,

– od 11:57 do 13:50 sati, u Ševalj Polju, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 12:50 do 14:55 sati, u Višćima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13.30 do 14:20 sati, u Lokvama, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 14:20 do 15:00 sati, u Čučkovini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:23 do 15:15 sati, u Adi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar je zahvatio plastenik i dvije košnice pčela,

– od 14:55 do 16:20 sati, na Jasenici – Dolac, gdje je  gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 15:15 do 15:50 sati, u Trebižatskom polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15.42 do 16:52 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:50 do 16:25 sati, u Trebižatskom polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:55 do 17:55 sati, u Doljanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:53 do 17:30 sati, u Strugama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:03 do 18:25 sati, u Dabrici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:40 do 19:15 sati, u Trebižatskom polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:30 do 11:55 sati, na Trbića polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:15 do 15:40 sati, na Dubravicama, gdje je gorjela bukova šuma i trava,

– od 13:35 do 14:15 sati, u Idbru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:45 do 16:15 sati, na Živašnici, gdje je gorjela borova šuma,

– od 14:25 do 17:30 sati, u Hajducima, gdje je gorjela trava i stogovi sijena,

– od 19:40 do 21:40 sati, u Dabića poljani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 23:25 do 01:15 sati, na Trgu Ivana Pavla II, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:00 do 22:00 sati, u Vionici, gdje je gorjela borova šuma i nisko rastinje,

– od 15:00 do 17:00 sati, u Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 18:30 sati, u Odacima, gde je gorjela smreka, trava i nisko rastinje,

– od 18:30 do 19:30 sati, u Vionici, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 do 14:00 sati, na „Pristaništu”, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15:20 do 16:20 sati, na Šljunkari, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vagtrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:35 do 10:00 sati, u naselju Dole, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:10 do 20:45 sati, u blizini sela Krančići, gdje je gorjela šuma,

– od 18:45 do 20:00 sati, u blizini sela Paljike, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Treštenica, gdje je gorio stambeni objekat.

Grad Srebrenik.  Vatrogasna jedinica grada  Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • šumski požar u naselju Čekanići,
 • šumski požar u naselju Moranjci (u dva navrata),
 • požar niskog rastinja u koritu rijeke Tinje,
 • zapaljeni odžak u naselju Bjelave,
 • stambeni objekat (kuća) u naselju Kosica.

Općina Lukavac. Vagrogasana jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u Poljicama, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u Potočarima, gdje je gorjelo nisko rastinje,,
 • u Milinom selu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • u Bistarcu gdje je gorjelo lišće i plastika,
 • u naselju Ivkovina, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • u naselju Dobošnica, gdje je gorjela šuma.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Babajići, gdje je gorjela kuća,
 • u naselju Miljanovci, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Donji Lukavac, gdje je gorjela njiva,
 • u naselju Alibašići, gdje su gorjele bale sijena (cca 300 komada),
 • u naselju Jasenica, gdje je gorjela šuma.

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u MZ Miričina, te jednu intervrenciju u MZ Lukavica, gdje je gorjela šuma.

Općina Sapna. Dobrovoljno vagtrogasno društvo Sapna imala  je intervencije na gašenju šumskog požara u MZ Vitinica i Hanđelići.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Tribošić, Brig i Dužice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • požar u mjstu Rastovača, gdje je gorjela rastova šuma,
 • požar u mjestu Tribistovo, gdje je gorjela borova šuma,
 • požar u mjestu Batine, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Osoju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Lipovice, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • požar u mjestu Tribač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Radišići, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i maslenik,
 • požar u mjestu Uljevina, gdje je gorjela: šuma i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Zelengora, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara i to.

 • požar u mjestu Dragičina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Drinovci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Seline, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Krištelica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Bobanova Draga, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • požar u mjestu Dragičina, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

 Općina Maglaj. Vatrogasna jedinca općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i krovne konstrukcije u naselju Krsno Polje, te jednzu intervenciju na gašenju šumskog požara u mjestu Brezovi Dani na površini cca 10 hektara. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervecije na gašenju požara u mjestima: Lašva, Dusina, Visokovci, Raspotočje, Volovska Glava i Gornja Vraca, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara  šume trave i niskog rastinje u mjestima : Kovačići, Donja Zimča, Liješeva, kod Kapele,Vidovići-Ratkovci i  Stuparići. Požari su ugašeni.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je interervenciju na gašenju požara u mjestu Slavin, gdje je gorjelo nisko rastinje i dio šume. U gašenju požara su učestvovali i pripadnici  JP ŠPD-ZDK, PJ Šumarija Vareš. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervrencije na gašenju požara u mjestima: Bare, Hrasno, Desetnik, Dumanac, Ričica, Hrasno, Donji Banjevac, Površinski kop, Vrana, Bjeloševići, Doboj i ulica 311 lahke brigade, gdje je gorjela trava i ni sko rastinje te požari šume u mjestima: Modrinje, Kučići, Plandište, Kujavče, Bare, Hausovići. Svi požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Šije, Logobare, Raduša te jedna intervencija u mjestu Trepče gdje je gorio inkbutor za piliće u objektu.

Kanton 10

Grad Livno. Dobrovoljno vatrogasno društvo sv. Ana i DVD Livno imali su intervencije na gašenju požara  u mjestima Odžak i Megdan gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje, te jednu intervenciju na gašenju stambenog objekta.

Općina Drvar. Požar u općini Drvar,  gdje je gorjela suha trava i nisko raslinje. Požar su ugasili djelatnici CZ i Komunalca Drvar.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 21 manju intervenciju i to: dvije na gašenju zapaljenih dimnjaka, dvije na gašenju zapaljenih automobila, 12 na gašenju niskog rastinja na otvorenom prostoru, jednu na gašenju zapaljenog električnog stuba, jednu na gašenju zapaljenog otpada na otvorenom prostoru, tehničku intervenciju pri otvaranju vrata lifta i dva obezbjeđenja sportskih događaja.

Srednjobosanski kanton

 Općina Bugojno.  Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali su  intervencije na gašenju požara u naselju Vesela i Poriče, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te u ulici Wagnera i naselju Podgaj gdje su gorjeli kontejneri sa otpadnim materijalom.

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Carica, gdje je gorjelo nisko rastinje i deponija otpadnog materijala. Požar je ugašen.

  Općina Fojnica.  Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Fojnica imali su intervenciju na gašenju požara u mjstu Ostružnica, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Općina Jajce.  Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su intervencije na gašenju požara i to:

 – požar u naselju Lendići, gdje je gorjela pilana,

 – požar u naselju Ćusina, gdje je gorjelo niskog rastinje i suha trava,

 – požar u naselju Karići, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Svi požari su ugašeni.

  Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su   intervenciju na gašenju požara u mjestu Gunjače, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

  Općina Novi Travnik.  Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Ratanjska, gdje je gorjela kuća. Požar je ugašen, na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

 Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Mošunj, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR