Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

U protekla 72h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 2 247 uzoraka, od čega je 247 pozitivno na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom.

 

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirano je 35 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je sedam novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalaze 183 osobe. Pozitivno je 135 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9573 osobe, od kojih je 4721 pozitivna (4555 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je 13 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 21.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 22 osobe na COVID-19. Prema rezultatima testiranja dvije osobe su pozitivne. Zaključno sa 21.03.2022. godine, aktivno je zaraženo 8 osoba, oporavljeno je 3943 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 21.03.2022. god na području Kantona 10 testirano je 16 osoba na  COVID-19, od kojih je 6 osoba pozitivno.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać.  Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Pokoj, gdje je gorjela trava.Požar ugašen,

– u naselju Spahići, gdje je gorjela trava. Požar ugašen.

– u naselju Vedro polje, gdje je gorjela trava.Požar ugašen,

– u naselju Vrsta, gdje je gorjela šuma.Požar ugašen,

– u naselju Ripač, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar ugašen.

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:33-14:00 sati u mjestu Radić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:10 -21:10 sati u reonu mjesta Ćojluk-Gomila, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:10-20:40 sati u mjestu Zalin, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 21:00-22:15 sati u mjestu Ljusina. gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:45-13:00 sati u mjestu Konjodor, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 17:00-17:20 sati ul. Gen. Izeta Nanića, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 21:25-22:25 sati u mjestu Čava, gdje je gorjela šuma,

– od 22:50-23:20 sati u mjesu Radoč, gdje je gorjela šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:05-16:45 sati u mjestu Pjanići, gdje je gorjela šuma.

– od 16:40-18:10 sati u mjestu Mešići, gdje je gorjela drvena građa.

Općina Ključ.Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:30-15:00 sati u mjestu Rudenice, gdje je gorjelo nisko rastinje.

– od 19:50-20:40 sati u mjestu Crljeni, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša  imala je intervencije na gašeju požara i to:

– od 12:01-13:15 sati u mjestu Šabići, Gorjela je trava, nisko rastinje i šuma,

– od 14:20-15:30 sati u mjestu Bosanska Bojna, gdje je gorjela je šuma,

– od 15:00-16:30 sati u mjestu Vejinac, gdje je gorjela trava,

– od 15:29-19:00 sati u mjestu Latića glavica, gdje je gorjela šuma,

– od 16:30-18:10 sati u mjestu Zagrad, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 02:20-03:20 sati u mjestu Orčeva luka, gdje je gorjela trava.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most  imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:57-22:00 sati u mjestu Palanka, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 19:57-20:40 sati u mjestu Dževar, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:55 do 09:50 sati na Carinskom mostu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 18:00 do 18:30 sati kod tržnog centra „Palata“, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 19:20 do 22:15 sati u Prigrađanima, gdje je gorjela trava i rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:15 do 11:00 sati u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:10 do 13:50 sati u Ševać brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:30 do 15:30 sati u kanjonu rijeke Bregave, u Strugama

– od 13:45 do 15:45 sati u mj.Hotanj, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,

– od 16:30 do 17:30 sati u Strugama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:30 do 17:30 sati u Gabela polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:10 do 17:40 sati u Dračevu (uz cestu M-17), gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od  17:40 do 18:55 sati spašeni objekti u vojarni Gabela, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, – od 18:40 do 19:40 sati u  Gnjilištima, gdje je gorio plastenik,

– od 18:50 do19:25 sati u Čeljevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 06:50 do 12:30 sati ispod sela Donje Višnjevice, gdje je  gorjela mješovita šuma, trava i nisko

rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 06:00 do 07:35 sati u Vionici, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i borova šuma,

– od 09:00 do 10:25 sati u Vionici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:20 sati u Čerinu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:25 do 15:10 sati u Bašagi, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i smreka,

– od 15:15 do 15:50 sati na Padalovinama, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i vinova loza,

– od 16:00 do 16:50 sati u Vionici kod groblja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:05 do 17:40 sati u Dragićini, gdje je gorio kontejner,

– od 20:25 do 22:20 sati na Sretnicama, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:10 do 13:15 sati u Donjoj Jablanici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:00 do 20:30 sati na Dobrigošću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. U 14:33 sati iz CZ-e Prozor Rama poslat zahtjev  OS BiH za pomoć u gašenju iz zraka, na području Gorica- Krančići  i selo Lug, gdje su požari aktivni.

 Vagtrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:55 do 14:15 sati u selu Škrobučami, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:00 do 14:30 sati u selu Gorica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 16:00 do 17:30 sati u blizini sela Studenac, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervencije na gašenju požara od 05:40 sati u mjestu Klepovica, gdje gori deponija otpada. Požar je još uvijek aktivan.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervencije na gašenju požara od 13:55 do 16:15 sati na lokaciji Prenj, gdje je gorjela trava,nisko i visoko raslinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Seljublje, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Kicelj, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Poljana, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u ulici Mije Keroševića, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji G.Tuzla, gdje je gorio pomoćni objekat, te dvije intervencije na gašenju otpada u kontejneru.

Grad Srebrenik.  Vatrogasna jedinica grada  Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Jasenice, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Ibrići, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Drenik, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Lukavac. Vagrogasana jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji Devetak, gdje je gorjela šuma,

– na lokaciji Milino Selo, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je intervencije na gašenju požara i to:

– na lokaciji G.Kalesija, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u naselju Babajići, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokaciji Srači, gdje je gorio pomoćni objekat.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervencije na gašenju požara na lokaciji Mionica centar,  gdje je gorjelo nisko rastinje

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervencije na gašenju požara na lokaciji MZ.Džakule, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica ooćine Banovići imala  je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na lokaciji naselja Mušići i gašenje otpada u kontejneru.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice je imala dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na lokacijama Ciljuge i ul. Modračka.

Općina Teočak. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Teočak  imalo je intervenciju na gašenju požara u naselju Jasikovac, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara od 19:00 do 20:00 sati,  u mjestima Gornji Mamići, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:30 do 09:30 sati, Tribistovo na lokalitetu Oštrc, gdje gori borova šuma i nisko raslinje od predhodnog dana.

– od 10:00 do 16:00 sati, u mjestu Lipovice koji je već aktivan dva dana, gdje je gorjela hrastova šuma, trava i nisko raslinje borova šuma. Vatrogasci su uspjeli ugasiti dio požara koji se približavao velikoj borovoj šumi iznad Posuškog Graca ali zbog nepristupačnog terena požar nije ugašen. Do sada je opožareno oko 100.000 m² površine.

– od 17:00 do 19:00 sati, na lokalitetu Bare, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Zbog nepristupačnosti terena požar je ostao preko noći aktivan. Opožareno je oko 1.500 m² površine.

– od 20:00 do 21:30 sati, u mjestu Lipovice koji je već aktivan dva dana, gdje je gorjela hrastova šuma, trava i nisko rastinje. Ugrožene su bile obiteljske kuće. Novoopožareno je oko 1.000 m² površine.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:50 do 15:00 sati, u mjestu Mostarska Vrata, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:30 sati, u mjestu Lipno, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,

– od 14:30 do 20:00 sati, u mjestu Dole, gdje je gorjela smrekova šuma, trava i nisko rastinje. Zbog nepristupačnosti terena onemogućeno daljnje gašenje.

– od 19:15 do 20:00 sati, u mjestu Crveni Grm, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara i to.

– od 14:00 do 23:00 sati, na lokalitetu Petnik-Drinovci do Kordića- Tihaljina, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje,

– od 21:10 do 22:00 sati, na lokalitetu Lončaci-Kaduljnjača, gdje je gorjela šuma trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervecije na gašenju požara u mjestima: Bilmišće, Fazlići, Zmajevac, Fazlići i u ul. Cankareva, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, Volovska glava, gdje je gorjela šuma,  te na lokaciji teretna stanica na M17, gdje su gorjele električne instalacije. Požari su ugašeni.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u 15:24 sati, u naselju Zimča, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u 16:55 sati, u naselju Grdževac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u 17:45 sati, u naselju Smršnica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u 19:14 sati, rastinja u naselju Čekrekćije, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– u 22:10 sati, u naselju Čekrekćije, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton 10

Grad Livno. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Livno imalo je intervencije na gašenju požara i to:

-u selu Guber, gdje su gorjeli poljoprivredni strojevi (traktorska prikolica, grabilica i kosilica za sjeno),

– na području sela Lopatinac, gdje je gorjela borova šuma,

– u selu Kovačić, gdje je gorjela hrastova šuma.

Općina Tomislavgrad. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Tomislavgrad imalo je intervencije na gašenju požara i to:

– u selu Korita, gdje je gorjela trava,

– u selu Kolo, gdje je gorjela trava.

Općina Bosansko Grahovo. Na području sela Noglašica aktivan je prostorni požar u kojem gori trava i nisko raslinje. Gašenje ovog požara je otežano zbog nepristupačnog terena i minski sumnjivog područja. Na terenu su djelatnici šumarije Bosansko Grahovo.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su devet manjih intervencija i to: sedam intervencija na gašenju niskog rastinja, jednu intervenciju na gašemju zapaljenog dimnjaka i jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali su  intervencije na gašenju požara i to:

– u mjestu Kruševica, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– u naselju Kopčić, gdje je gorio dimnjak na kući.

Požari su ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Busovača imali su intervenciju na gašenju požara na lokaciji Juričeve bare, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Jajce.  Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce imali su intervencije na gašenju požara i to:

   – u naselju Mile, gdje je gorio dimnjak kuće,

   – naselju Gornja Vrbica, gdje je gorjelo nisko rastinje, suha trava i dio šume.

Svi požari su ugašeni.

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su   intervenciju   na gašenju požara u mjestu Kazagići, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov. Požar je ugašen.

Općina Travnik.  Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Jankovići, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, koji je prijetio jednom objektu. Požar je ugašen.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na 7 lokacija na području općina Olovo, Kalesija, Općina Novo Sarajevo i gradova Zenica, Bihać, Goražde, Čapljina timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 10 eksplozivnih sredstava i streljivo 200 kom.

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR