Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.03.2018.godine, do 10:00 sati

 POPLAVE – VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Mjere aktivne odbrane od poplava se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Shodno prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se dodatno povećanje vodostaja na ovom dijelu toka rijeke Save. Maksimalna vrijednost vodostaja na rijeci Savi očekuje se u naredna dva dana.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–     824 cm (redovne mjere), jučer 809 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–     673 cm (redovne mjere), jučer 654 cm,

–   Orašje ————————————-    884 cm (redovne mjere), jučer 850 cm.

 

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. S tim u vezi, Kantonalni štab civilne zaštite Posavskog kantona, na vanrednoj sjednici održanoj 19.03.2018. godine, donio je zaključak o potrebi stavljanja u pripravnost pripadnika OSBiH, iz sastava 6. Pješadijske brigade, smještene u kasarni Bukova Greda, u Orašju. Na osnovu toga upućen je zahtjev za pomoć OSBiH da, u slučaju pogoršanja situacije na navedenim područjima, budu u mogućnosti da na vrijeme i adekvatno odgovore na prirodnu nesreću u saradnji sa civilnim strukturama.

Također, u stanju pune pripravnosti nalaze se i uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog prestanka padavina jučer u toku dana, vodostaji rijeka i rječica ovog kantona u blagom su opadanju ili stagnaciji. Pored izlijevanja vodotoka probleme i dalje stvaraju oborinske i podzemne vode koje ne mogu primiti neočišćeni ili uski odvodni kanali, a koje plave poljoprivredne površine, dvorišta i objekte. Nastavlja se normalizacija stanja u gradovima i općinama u kojima je došlo do izlijevanja voda. Sa većine puteva, koji su bili poplavljeni, voda se povukla i prohodni su za saobraćaj.

Grad Bihać.  Vodostaj rijeke Une u Bihać u 07:00 sati iznosio je 114 cm, a jučer u isto vrijeme iznosio je 126 cm i za 12 cm je manji. Voda se povlači u svoje korito. Još uvijek je u prekidu putna komunikacija Kulen Vakuf-Klisa.

Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija u naseljima Vedro Polje i Mušanović Mahala.

Općina Bužim.  Zbog obilnih padavina došlo je do izlijevanja potoka iz svojih korita, poplavljene su poljoprivredne površine i niži dijelovi pristupnih puteva. Bili su poplavljeni i dijelovi regionalnog puta B.Krupa-Velika Kladuša. Zbog klizišta potpuno je obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Čava-Radoč u naselju Dedići. Zbog klizišta otežan je saobraćaj na lokalnom putu Bužim-Elkasova Rijeka u naselju Velići.

Općina Bosanska Krupa. Zbog naglog topljenja snijega i obilnih kišnih padavina proteklih dana došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Une i nastanka površinskih voda, što je prouzrokovalo poplave i pojave klizišta. Zbog toga je dana 19.03.2018.godine, na prijedlog Općinskog štaba CZ B.Krupa, Općinski načelnik donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Bosanska Krupa.

Grad Cazin. Vodostaj rijeke Mutnice je u padu i u 06:00 sati iznosio je 167 cm, juče 191 cm. I vodostaji ostalih rijeka i rječica su u znatnom opadanju.

Općina Ključ. Nivo rijeka Sane i Sanice je u opadanju. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište i nema ugroženih objekata. Vodostaj rijeke Sane u 06:00 sati iznosio je 191 cm, a vodostaj rijeke Sanice u 05:00 sati iznosio je 198 cm.Visina snijega 8 cm.

Općina Sanski Most. Stanje poplavljenih naselja je nepromijenjeno u odnosu na jučerašnji dan. Dio naselja Mahala je još uvijek pod vodom. Kuće nisu ugrožene, ali je još uvijek pod vodom poljoprivredno zemljiište.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 285 cm, dok je jučer iznosio 353 , što je za 68 cm manje   (kritična tačka je 380 cm).

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,05  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,97 m3/s.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana,19.03.2018.godine   nivo rijeke Drine izmjeren na HS Goražde iznosio je 207,31 centimetar, te je došlo do njenog izlijevanja na priobalno zemljište, tako da je u ulici Mustafe Muratspahića  poplavljen objekat u vlasništvu Goraždanskih bajkera. Ovom prilikom je pričinjena manja materijalna šteta.

Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 07,00 sati na HS Goražde iznosio je 160,62 centimetara  sa trendom blagog opadanja.

Nivo rijeke Prače izmjeren jutros u 07,00 sati iznosio je 61,00 centimetar i trenutno je u blagom opadanju.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je u granicama normalnog.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 302 cm, dok je jučer iznosio 298 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava). Dana 19.03.2018.godine u 00:00 sati uvedene su redovne mjere odbrane od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području Kantona su u opadanju.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka na području Hercegovačkog-neretvanskog kantona su u porastu.

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:30 sati 575 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:30 sati 302 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati 283 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 106 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 289 cm 265 cm

 

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinca općine Čapljina je u tri navrata vršila obilazak nasipa na rijeci Neretvi i Hutovu Blatu.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Vodostaj Bastašice u općini Drvar je u blagom padu. Lokalna prometnica Drvar-Bastasi je i dalje poplavljena. Također je poplavljeno i 5-6 pomoćnih objekata na tom području. Situaciju prati Općinska služba civilne zaštite.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je manju intervenciju na gašenju dimnjaka.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka u ul. 1 Mart Liješnica, požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u mjestu Prokosovići. Požar ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju dimnjaka u mjestu Gaj. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet  manjih intervencija na gašenju požara i to: dvije intervencije na gašenju dimnjaka i tri intervencije na gašenju niskog rastinja.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton 

Općina Srebrenik. U toku protekla 24 sata Operativnom centaru civilne zaštite Srebrenik prijavljeno je jedno klizište na putnoj komunikaciji Špionica – Radići, kod kamenoloma. Put je prohodan samo za putnička vozila.

Općina Gračanica. U toku protekla 24 sata Operativnom centaru civilne zaštite Gračanica prijavljeno je klizište u MZ Vranovići. Ugrožen je pomoćni objekat. Također je prijavljena i reaktivacija starog klizišta u mjestu G.Orahovica koje ugrožava tri stambena objekta.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Foča u FBiH.   Služba civilne zaštite je u popodnevnim satima obavještena o pojavi klizišta u mjestu Mrđelići i u toku dana se očekuje odlazak na lice mjesta i sagledavanje stanja, te daljnje aktivnosti u tom pogledu. Radi se o lokaciji na kojoj je i u prethodnom periodu povremeno dolazilo do sličnih pojava.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 19.03.2018 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Mobilna: Čelić. Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE  ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kvara, 10:55 do 19:30 sati, u prekidu je bio dio 35 kV dalekovoda Kulen Vakuf.

Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se i dalje preporučuje prokuhavanje vode, prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od građana o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstva na livadi u naselju Mali Lug.

O primljenoj  informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku neeksplodiranih sredstava:

-od Policijske uprave Mostar, da je pronađeno više komada eksplozivnih sredstava,

-od Policijske uprave Neum, da je pronađeno 25 komada razne municije.

O primljenoj  informaciji obavješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE