Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.03.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 

Na rijeci Savi još uvijek se bilježi trend blagog porasta vodostaja dok se u zadnja dva sata bilježi stagnacija.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–     832 cm (redovne mjere), jučer 824cm,

–   Bosanski Šamac ———————–     680 cm (redovne mjere), jučer 673 cm,

–   Orašje ————————————-    905 cm (redovne mjere), jučer 884 cm.

 

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Mjere aktivne odbrane od poplava se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Shodno prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se blago povećanje vodostaja na rijeci Savi, koje bi svoj maksimum moglo dostići u narednih 36 sati, nakon čega bi trebalo doći do blagog opadanja vodostaja.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktuelnosti situacije u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

I danas su u pripravnosti pripadnici OSBiH, iz sastava 6. Pješadijske brigade, smještene u kasarni Bukova Greda, u općini Orašje, kao i uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaji rijeka i rječica su u opadanju. Nastavlja se normalizacija stanja u gradovima i općinama u kojima je došlo do izlijevanja vodotoka. Sa većine puteva, koji su bili poplavljeni, voda se povukla i prohodni su za saobraćaj.

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une u Bihać u 07:00 sati iznosi  106 cm., a juče je iznosio 114 cm. i za 8 cm. je manji. Voda se povlači u svoje korito. Od juče je prohodna putna komunikacija Kulen Vakuf – Klisa. Visina snijega je 10 cm.

Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je manju intervenciju na ispumpavanju vode iz prizemlja porodične kuće, u naselju Vedro Polje.

Općina Bužim. Zbog klizišta potpuno je obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Čava – Radoč, u naselju Dedići. Zbog klizišta otežan je saobraćaj na lokalnom pjutu Bužim – Elkasova Rijeka u naselju Velići.

Općina Bosanska Krupa. Vodostaji su u opadanju i voda se povlači svoja korita. Vodostaj rijeke Une juče u 07:00 sati, iznosio je 261 a jutros u 07:00 sati, je 227 cm.

Grad Cazin.  Vodostaj rijeke Mutnice je u padu i u 06:00 sati, iznosio je 145 cm., juče 167 cm. I vodostaji ostalih rijeka i rječica su u znatnom opadanju.

Općina Ključ. Nivo rijeka Sane i Sanice je u opadanju. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište i nema ugroženih objekata. Vodostaj rijeke Sane u 06:00 sati, iznosio je 169 cm. (juče 191 cm), a vodostaj rijeke Sanice u 05:00 sati, iznosio je 158 cm. (juče 198 cm.).

Općina Sanski Most. Vodostaji su u opadanju, nema ugroženih objekata i voda se povlači sa poplavljenog poljoprivrednog zemljišta. Visina snijega je 7 cm.

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, bio je 199,04  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,90 m3/s.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 07,00 sati, na HS Goražde, iznosio je 143,27 centimetara  sa tendencijom blagog opadanja.

Nivo rijeke Prače, izmjeren jutros u 07,00 sati, iznosio je 54,00 centimetra sa tendencijom blagog opadanja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona  je normalan.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 07:45 sati, iznosio je 304 cm., dok je jučer iznosio 302 cm. (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava). Dana 19.03.2018. godine, uvedene su redovne mjere odbrane od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području Kantona su stabilni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Uslijed obilnijih  kišnih padavina prethodnih dana, došlo je do porasta vodostaja rijeka Jadranskog sliva.

Trenutna situacija na terenu je stabilna i ne ugrožava stanovništvo, stambene i privredne objekte.

Najveći porast vodostaja zabilježen je na rijekama: Krupi (Karaotok), Trebižatu  i  Buni, na kojima su na snazi redovne mjere odbrane od poplava.

Pripadnici civilne zaštite su na terenu  kontinuirano prate vodostaje  i obilaze priobalni pojas i nasipe.

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:30 sati  562 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:30 sati  304 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati 289 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati  106 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 291 cm 265 cm

 

 Kanton 10

Općina Drvar. Vodostaj Bastašice u općini Drvar, u blagom je opapdanju. Lokalna prometnica Drvar – Bastasi i dalje je poplavljena. Situaciju prati Općinska služba civilne zaštite.

 

 POŽARI

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju elektro-ormara, pričinjena je manja materijalna šteta.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara, dimnjaka na privatnom stambenom objektu u naselju Babajići. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju dimnjaka, u ulici Kacjan.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su dvije intervencije i to: veću intervenciju su imali dana, 20.03.2018. godine u 18:39 sati, na gašenju dijela krova kuće u privatnom vlasništvu u ul. Saliha Udžvarlića bb, Općina Novo Sarajevo. Požar je lokalizovan u 18:14 sati, a ugašen u 20:12 sati. U intervenciji su učestvovala dva vatrogasna vozila i devet vatrogasaca. Pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih lica nije bilo, a manja intervencija odnosila se na gašenju požara u stanu.

 

SNIJEŽNE PADAVINE

 

Kanton Sarajevo

KJKP Rad: Zimska služba angažovana je na čišćenju saobraćajanica I i II prioriteta na području četri gradkse općine, za koje je ovo preduzeće zaduženo. Trenutno je očišćeno 80% saobraćajnica I prioriteta, a 60% saobraćajnica II prioriteta. Na terenu je jutros angažovano 50 specijalizovanih vozila i 140 radnika na ručnom čišćenju cesta i trotoara. Kada se očiste saobraćajnice I i II prioriteta uklanjat će se snijeg sa saobraćajnica III i IV prioriteta.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 20.03.2018. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Mobilna: Čelić, dok se na lokalitetu Živinice nije se mogao ocijeniti.

 

VODOSNABDIJEVANJE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se i dalje preporučuje prokuhavanje vode, prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

– od strane Policijske uprave Mostar, radi se o ručnoj bombi,

– od strane Policijske uprave Mostar – Sjever, radi se o dvije ručne bombe, te

– od strane Općinske službe civilne zaštite Konjic, radi se o raznim vrstama (bombe, municija i dimna kutija).

O primljenim informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o postojanju ručne bombe, u ulici Bosanska.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                                                               

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područja Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Kantona Sarajevo, te Kantona 10, zbog očekivanih sniježnih padavina između 5 i 15 cm., dok je za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona izdao Zeleni nivo, što ne zahtjeva posebno upozorenje.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (l/m2) izmjerene u 07:00 sati: Trebinje 29; Bileća i Gacko 23; Mostar 20; Ivan Sedlo 19; Neum 16; Stolac 15; Sarajevo 13; Han Pijesak i Srebrenica 11; Sokolac 9; Mrkonjić Grad i Rudo 8; Bjelašnica i Livno 7; Bihać i Zenica 6; Doboj i Tuzla 5; Banja Luka, Bosanski Novi, Bugojno, Foča, Jajce, Sanski Most i Višegrad 4; Bijeljina, Bosanska Gradiška i Gradačac 3; Zvornik 2; Prijedor 1 litar.

 

Visina snijega izmjerena u 07:00 sati (cm): Bjelašnica 187; Foča 32; Ivan Sedlo 28; Mrkonjić Grad 18; Nevesinje 15; Han Pijesak i Sarajevo 14; Srebrenica 11; Bihać 10; Gacko i Livno 9; Bugojno, Rudo i Sokolac 8; Doboj i Sanski Most 7; Banja Luka i Jajce 6; Gradačac i Tuzla 5; Bosanski Novi, Zenica i Zvornik 4 centimetra.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE