Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.11.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Nemamo informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 18.11.2022. godine.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona na COVID-19, testirano 10936 osoba, od kojih je 5739 pozitivno  (5578 osoba je izliječena, 161 osoba je preminula), a trenutno nema aktivnih osoba.

Kanton 10

Dana 18.11.2022.god. nije bilo testiranih osoba na COVID-19.

POŽARI 

Hercegovačkoneretvansi kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara od 21:17 do 23:00 sati, u naselju Lakševine, gdje je gorjela kuća.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencije i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada, jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja i jedna na gašenju zapaljenog automobila.

Tuzlanski kanton

 Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Lukavac, gdje je gorio krov na privatnom stambenom objektu. Požar je ugašen.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorloški zavod izdao je žuto upozorenje za cijelu BiH zbog očekivanih padavina između 15 i 30 l/m2, te zbog povremeno jakih udara vjetra, te magle po kotilinama i riječnim tokovima.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR