Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su 9 intervencija od toga 8 manjih (1 tehnička, 3 na gašenju niskog rastinja, 4 na gašenju kontejnera) i 1 dana,19.11.2015. godine u ul. Lužani bb, općina Ilidža na gašanje požara u stanu. U intervenciji je učestvovalo dva vozila i 8 vatrogasaca. U požaru nije bilo povrijeđenih lica, a pričinjena je materijalna šteta.

Općina Ilijaš. Zbog postojanja opasnosti da se požar zbog užarenih panjeva ponovo aktivira u rejonu Kožlje, općina Ilijaš u jutarnjim časovima na navedeni lokalitet upućeno 5 ekipa DVD-a. Također, na ternu su i radnici Sarajevošuma, koji prate stanje na području zahvaćeno požarom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. U periodu od 16:30 do 17:40 sati, na lokalitetima između Vionice i Krehin graca, gorila trava i nisko raslinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. VJ grada Tuzle imala je 4 intervencije od toga 3 manjei to na gašenju požara: starih guma u ul. Damira Hadibeganovića, deponije smeća Ravna Trešnja i jednu na gašenju nisko rastinja u mjestima Mramor i Bukinje.

Općina Gračanica. VJ općine Gračanica imala je 3 intervencije na gašenju požara i to: požar koji je izbio na dimnjaku stambenog objekta u gradu Gračanica, krov stambenog objekta u Stanić Rijeki i šumski požar u reonu naselja Soko.

Općina Kalesija. VJ općine Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Babajići.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. TVJ-a Bosanska Krupa imala je tri intervencije;

       Od 15:30 do 16:30 sati, u mjestu Jasenica gdje je gorjela šuma površine oko 0,2 ha. Požar gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

       Od 16:30 do 19:00 sati, u mjestu Gornja Suvaja gorjelo nisko rastinje površine oko 1ha. Požar gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

       Od 22:00 do 24:00 sati, u mjestu Kruševačko vrelo, gorjelo oko 0,2ha šume. Zbog nepristupačnosti terena, vatrogascci nisu intervenisali već su dežurali dok se požar nije sam ugasio.

Općina Cazin. TVJ-a Cazin imala je intervenciju od 16:14 do 17:55 sati, u mjestu Tirići gdje je gorjela šuma. Požar gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. TVJ-a Sanski Most imala je 2 intervencije:

       u mjestu Okreč gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom, te

       u mjestu Donja Tramošnja zbog šumskog požara, ali pošto je teren miniran vatrogasci nisu pristupili gašenju. Nema ugroženih objekata.

Općina Bosanski Petrovac. TVJ-a Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije;

       Od 15:45 do 17:50 sati, u mjestu Rašinovac gorjelo nisko rastinje. Požar gasila 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

       Od 22:05 do 24:50 sati, u mjestu Krnja jela gorjela stara kuća. Povrijeđenih nije bilo. Požar gasila 4 vatrogasca sa dva vozila i dvojicom radnika šumarije.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je intervencije:

       na gašenju divlje deponije smeća kod bezniske pumpe Brkić petrol, u naselju Radakovo, te

       na gašenju šumskog požara u mjestu Poce.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica ugasila je požar trave i niskog rastinja u mjestu Čatići.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica ugasila je šumski požar u mjestu Gornja Golubinja.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica Travnik imala intervenciju na lokalitetu Zagrađe – Skomorje. U požaru je gorjelo nisko rastinje i šikara. U noćnim satima požar se razbuktao, ali zbog nepristupačnosti terena dogovoreno je sa predstavnicima šumarije da se gašenju požara pristupi u jutarnjim satima.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. U protekla 24 sata, KOC Tuzla zaprimio je prijavu od OSCZ Kladanj o postojanju NUS-a, radilo se o jednoj mini.

Deminiranje:

Na području Tuzlanskog kantona proces deminiranja se odvija trenutno na četiri zadatka i to:

       općina Kalesija, zadatak „Kazin Tuk – Zelina“, radove izvodi tim FUCZ;

       općina Kalesija, zadatak „Kazin Tuk – Lugovi“, radove izvodi tim FUCZ;

       općina Gradačac, zadatak „LZ Turić – D. Njive, Tomšići“, radove izvode OS BiH;

       općna Gradačac, zadatak Ledenice Donje, Bjeljevina – 1, radove izvode OS BiH;

       općina Čelić, zadatak MSP Lukavica, radove izvodi deminerska kompanija Demira.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od strane PS Novi Grad da se u njihovim prostorijama nalazi deset ručnih bombi, te

       od građanina da je u ulici Numan paše Ćuprilića br. 125., općina Novi Grad, pronađena granata u zemlji.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Izvršena prijava NUS-a na lokalitetu Rotilj- Gaj, radilo se o sitnoj municiji. Obavješteni „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Jajce. Izvršena prijava NUS-a na lokalitetu Carevo polje, radi se o nepoznatom NUS-u. Obavješteni „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Busovača. Izvršena prijava NUS-a na Lokalitetu Polje-parcela, radi se nepoznatom NUS-u. Obavješteni „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE