Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.10.2016. godine, do 10:00 sati

UČEŠĆE TIMA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE NA VJEŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

U okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave na području Zapadnog Balkana i Republike Turske – IPA FLOODS – CRO FLOODS, održat će se vježba pod nazivom „IPA FLOODS – CRO 2016“, u Republici Hrvatskoj, u dvije faze i to: IPA CP faza I, i IPA CP faze II, a prema Trening Programu Mehanizma civilne zaštite.

Vrijeme trajanja vježbe je od 18.10. do 21.10.2016.godine. Na navedenoj vježbi učešće će uzeti predstavnici sljedećih timova i to: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Turske i Kosova.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite sa ljudstvom i MTS-om, djelovat će u sklopu Tima Bosne i Hercegovine.

Operativno komunikacijski centar BiH-112, u cilju nesmetanog prelaska granice Tima BiH  izvršio je najavu za prelazak granice putem Granične policije BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a u cilju olakšanog prelaska granice, uz podršku policijske pratnje.

Predstavnici Tima za spašavanje čamcima ispred Federalne uprave civilne zaštite, na put su krenuli u 07:30 sati, iz Sarajeva, lokalitet Azići, te su nesmetano prešli granični prelaz u Republiku Hrvatsku, te se njihov dolazak u Zagreb očekuje između 15:00 i 16:00 sati, kako bi mogli poduzeti sve neophodne radnje u cilju smještaja ljudstva i MTS-a u vlastite šatore, te izvršiti sve potrebne radnje za uspješan rad i učešće u vježbi.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa je u vremenu od 13:45 do 14:20 sati, imala intervenciju, u ulici Prvomajska, gdje je gorio dio namještaja, u stambenom objektu. Pričinjena je manja materijalna šteta, a požar su ugasila tri vatrogasca sa vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju od 16:10 do 16:30  sati, u mjestu Puškari, u „BAU Centru“, gdje je došlo do požara na kotlovnici i dijelu skladišta. Pričinjena je manja materijalna šteta, a požar su ugasila dva vatrogasca sa vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica Čapljina, imala je dvije intervencije, i to:

– od 15:40 do 16:40 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela šaša i makija,

– od 16:55 do 17:30 sati, u Gabeli gdje je gorjela je trava i nisko rastinje.

VODOSNADBIJEVANJE

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Usljed nedostatka pitke vode na pojedinim podrućjima općine, DVD „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u:  MZ-e Ahmići i Bukve, a DVD „ Vitez“ vršio je odvoz pitke vode za MZ-e Dubravica naselje  – Tolovići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Iz Službe civilne zaštite općine Cazin pristigle su dvije prijave o pronalsku NUS-a. Radi se o granati u MZ-e Cazin, i ručnoj bombi u MZ-e Skokovi. U oba slučaja mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje FUCZ-e, iz Tuzle i Orašja, nastavili su  proces deminiranja na zadacima „Duge njive“, u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

Općina Banovići. Dana 17.10.2016.godine, KOC Tuzla, zaprimio je prijavu NUS-a, iz Općinske službe civilne zaštite Banovići, radi se o ROB-M75. Prijava je proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. U toku dana 18.10.2016.godine, Tim za uklanjanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite, će ukloniti prijavljeni NUS u naselju Crnile broj 74. Radi se o ostatku propelera minobacačke granate.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. Na lokalitetu Bistrica, na području Industrijske zone, pronađena je ručna bomba. O pronađenom NUS-u obavješten „A” Tim Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. Dana, 17.10 2016 godine, u 23:00 sati, sin (inicijala M.Ć.), prijavio je nestanak oca (G.Ć.), rođenog 25.06.1930. godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE