Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.07.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 16.07.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1.404 uzoraka, od kojih su 15 pozitivni na COVID-19.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Kantona na COVID-19 testirano 5.633 osobe, od kojih su 1.794 pozitivno  (1.688 osoba je izliječeno, dok je 105 osoba umrlo), a aktivna je jedna osoba.

 

Kanton 10

Dana, 16.07. 2021. godine, testirano je 12 osoba na COVID-19. Svi testirani su negativni.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

I pored obilnijih kišnih padavina prethodnog dana, prema informacijam kojima raspolažemo, nije došlo do značajnog povećanja vodostaja rijeka na području Federacije BiH, niti izlijevanja iz korita.  Zbog jakih pljuskova i velike količine oborina u kratkom periodu u pojedinim područjima je došlo do pojave bujičnih voda koje su izazvale probleme ali nisu prouzrokovale značajnije štete.

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

U narednom periodu prognozirane su značajnije količine padavina na vodnom području rijeke Save. “Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

  • Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
  • Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  • Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  • Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Imajući u vidu sve navedeno u narednih danima prognozira se blago povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save), posebno na području sliva rijeka Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače. Prognozirana povećanja vodostaja mogu izazvati eventualna lokalna izljevanja na bujičnim vodotocima na pritokama u slivovima rijeka Une, Vrbasa, Bosne, Drine i neposrednom slivu rijeke Save, a posebnu pažnju treba obratiti na bujične vodotoke na slivu Usore, Spreče, Oskove, Krivaje i Prače.

Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što uz činjenicu da su vodostaji na svim vodotocima izrazito niski i da je količina vlage u tlu minimalna, može imati uticaj i na dostignute vrijednosti vodostaja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Zbog kiše koja je pada u ulici Zlatnih ljiljana, gdje je bujica poplavila jedan dio ulice, došlo je do usporenog odvijanja saobraćaja. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići ispumpavala je vodu iz dvorišta kuće u ulici Jusufa Polića Ribara.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na izvlačenju vozila koje je pokušalo proći ispod poplavljenog podvožnjaka na ulazu u Žepče.

Grad Visoko. U mjestu Dubrave, nakon obilnih kišnih padavina, voda je nanijela šljunkasti materijal na put, te je bilo otežao kretanje. Radi se na sanaciji ovog puta.

 

POŽARI 

 

Kanton 10

Kiša koja je padala tokom jučerašnjeg dana ugasila je sve požara na području kantona.

Općina Kupres. Šumski požar koji je bio aktivan od 13.07.2021.godine, na čijem gašenju je prethodnih dana bio angažovan i helikopter OSBiH, također je ugasila kiša.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 07:03 do 07:40 sati, gorjela trava pored puta za Aluminij,

– od 20:30 do 21:55 sati, gorjela trava i nisko rastinje pored puta za Aluminij,

– od 22:10 do 22:40 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Raštanima,

– od 22:15 do 23:10 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Kočinama,

– od 22:50 do 23:55 sati, gorjela trava i nisko rastinje u Bakinoj Luci,

– od 02:40 do 03:20 sati, gorjela trava i rastinje pored puta za Blagaj,

– od 04:25 do 05:10 sati, gorjela trava i nisko rastinje u naselju Karašebeš.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 07:30 do 08:00 sati, gorjelo smeće u Čeljevu,

– od 09:15 do 09:45 sati, gorjela trava na Nakovnju,

– od 10:35 do 11:10 sati, gorjelo smeće u Klepcima,

– od 17:30 do 18:10 sati, gorjela trava i rastinje u Sjekosima,

– od 04:50 do 05:15 sati gorjela trava kod autobuske stanice.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grad Cazina imala je intervenciju na gašenju požara od 12:36 do 15:05 sati u mjestu Šturlić, gdje je gorjela trava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Blatuša, gdje je gorjela suha trava,

– u mjestu Varda, gdje je gorio pomoćni objekat (šupa).

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Alije Izetbegovića, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kosova, gdje je gorjela šuma.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bljuva, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Svi požari su ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara  od 18:30 do 20:30 sati u mjestu Tihaljina- Zaside, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma. Opožareno je oko 3.000 m² površine. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara i to: jednu na gašenju smeća u kontejneru,  jednu na gašenju šupe, jednu na gašenju zapaljene prostorije u kući i dvije na gašenju automobila.

 

Tehničke intervencije

 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije tehničke intervencije, i to:

– od 10:17 do 10:40 sati, otvaranje vrata stana u ul.K.Tomislava,

– od 20:50 do 21:55 sati, izvlačenje nastradalog iz automobila na putu M-17 u mjestu Bišće polje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervenciju na uklanjanju stabla sa saobraćajnice.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine V.Kladuša imala je tehničku intervenciju na sapiranju ceste nakon saobraćajne nesreće

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog grmljavinskog nevremena i kišnih padavina na području kantona desilo se više kvarova na električnoj mreži:

Grad Bihać. Jutros od 01:14 sati u prekidu je 10 kV dalekovod Orašac.

Općina Bosanski Petrovac.

– sinoć od 22:07 sati u prekidu je dio 10 kV dalekovoda Klenovac,

– jutros od 02:58 sati u prekidu je dio 20 kV dalekovoda Vođenica.

Radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasti meteoalarm za područje cijele BiH zbog očekivanih lokalno obilnijih padavina, a koji je na snazi do 19.07.2021.godine, do 23:00 sata. Jači lokalni pljuskovi sa 30-50 litara kiše po metru kvadratnom, u vremenskom intervalu od dva do tri sata, mogu usloviti bujične poplave i poplave u urbanim sredinama.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR