Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.02.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–    od 16:20 do 17:40 sati, u mjestu Perna, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

–    od 19:45 do 21:30 sati, u mjestu Gudavac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je tri intervencije na gašrnju požara i to:

–    od 13:00 do 13:50 sati, u mjestu Ratkovac, gdje je gorjela je trava,

–    od 14:00 do 15:08 sati, u mjestu Tahirovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

–    od 18:20 do 19:35 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala jednu manju intervenciju u mjestu Polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar na divljoj deponiji otpadnog materijala, u naselju Đurđevik, te požar na dimnjaku, na stambenom objektu u ul. Željeznička, požari su ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, je imala četiri intervencije i to: tri na gašenju požara otpadnog materijala u gradu, te požar niskog rastinja u naselju Galešići, požari su ugašeni.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, imali su jednu intervenciju na lokalitetu Brankovac, gdje je gorjela obiteljska kuća. Intervencija trajala od 01:00 do 02:00 sati, požar je ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce, imali su dvije intervencije na gašenju požara i to:

–     na lokalitetu  Vinac, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

–     na lokalitetu Kozluka, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući. Požari su ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara, otpadnog materijala.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u mjesu Ričice, zaseok Osoje.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je četiri intarvencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Zbilje, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naslju Laze, MZ-a Porječani, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • u naselju Dvor, MZ-a Kralupi, gdje je gorio strop i dimnjak na stambenom objektu, na objektu je nastala manja materijalna šteta, te
 • u naselju Donje Moštre, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu, nije bilo materijalne štete.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg.  Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:30 do 20:15 sati, na Blatu, gdje je gorjela trava i smilje. Opožareno je oko 4000 m2, požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je osam intervencija na gašenju požara,  i to:

 • od 08:10 do 08:40 sati, u naselju Tekija, gdje je gorio otpadni materijal,
 • od 14:15 do 15:10 sati, u Dubrovačkoj ulici, gdje je gorio automobil,
 • od 15:25 do 16:15 sati, na Sretnicama, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 16:25 do 17:00 sati, u Fjića ulici, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 17:40 do 18:30 sati, u Gnojnicama, gdje je gorio otpadni materijal,
 • od 19:50 do 20:50 sati,u Gnojnicama, gdje je gorio otpadni materijal,
 • od 20:42 do 20:55 sati, u Gnojnicama, gdje je gorio otpadni materijal, te
 • od 23:02 do 23:19 sati,u Šantića ulici, gdje je gorjela napa u stanu.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je četiri intervencije na gašenju požara,  i to:

 • od 13:55 do 14:15 sati, na Modriču, gdje je gorjela trava,
 • od 14:25 do 14:40 sati, na Slanodolu, gdje je gorjelo rastinje,
 • od 14:50 do 15:15 sati, u Gnjilištima, gdje je gorjela trava, te
 • od 15:20 do 17:05 sati, na Karaotoku, gdje je gorjela trska.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 5 manjih intervencija.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 16.2.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje, BKC, Lukavac dok je na lokalitetima Živinice i Mobilna: Doboj Istok odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE