Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

  • Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostar, imala je intervenciju u vremenu od 16:35 do 17:20 sati, u Miljkovićima, gdje je gorilo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je četiri intervencije i to:

  • – od 12:30 do 13:15 sati, na Muminovači, gdje je gorila trava i nisko rastinje,
  • – od 15:30 do 16:15 sati, u Gabela polju, gdje je gorila trska i nisko rastinje,
  • – od 16:45 do 17:30 sati, ponovo u Gabela polju, gdje je gorila trska i nisko raslinje,  i
  • – od 19:00 do 19:30 sati, u mjestu Krč-Trebižat, gdje je gorila trava na nasipu kod vodovoda.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije i to:

  • – od 15.30 do 16:15 sati, na putu za Međugorje, gdje je gorila trava i nisko rastinje i
  • – od 16:20 do 17:30 sati, u Ograđeniku, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara, na napuštenom objektu, u naselju Trnovac. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo, imali su intervencije na gašenju zapaljenog niskog rastinja.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 15.12.2016 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Živinice, dok se na lokalitetu Mobilna: Kladanj, ne može ocijeniti.

Kanton Sarajevo

Zbog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10 u zraku, i dalje je na snazi Prva epizoda – Pripravnost povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Pristigla prijava od strane građanina, da je u naselju Šehovina, pronašao jednu kumulativnu bojevu glavu od tromblona.

Općina Ravno.  Od strane Policijske stanice Ravno, prijavljeno da se na lokalnom putu, ka naseljenom mjestu Ivanica, nalazi MB granata.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu o pronalasku NUS-a, na području općine Doboj-Istok, radi se o ROB-u, koji je izuzet i uskladišten.

„A“ Tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a u Orašju, Posavski kanton.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a na lokalitetu Žunovnice. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE