Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.11.2016. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJ

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu na području Posavskog kantona, osim na vodomjernoj stanici Bosanski Šamac. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama, iznosila je:

– Bosanski Brod ——————————-    555 cm (pripremno stanje), jučer 552 cm,

– Bosanski Šamac —————————–   403 cm (pripremno stanje), jučer 419 cm,

– Orašje —————————————–     652 cm (pripremno stanje), jučer 668 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,53 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

Bosansko-podrinjski kanton

Nivo rijeke Drine prema zadnjem mjerenju 15.11.2016.godine u 17:00 sati,  iznosio je 130 cm, što je u blagom porastu u odnosu na jučer kada je vodostja iznosio 128.33 cm.

POŽAR

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići.  Dana 15.11.2016.godine, u vremenu od 12:20 do 13:45 sati, Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju u mjestu Kuljani, gdje je došlo do požara pomoćnog objekta (štala). Pomoćni objekat je u potpunosti izgorio zajedno sa jednom kravom koja je bila u njemu.

VODOSNADBJEVANJE

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Iz JP Vodovod Mostar (RJ1 i RJ2) zbog izvođenja radova u ulici Kraljice Katarine i na Šemovcu  biće obustavljeno vodosnadbijevnje od 08:00-14:00 sati.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća koji se snadbijevaju vodom sa izvorišta Klokot,Privilica,Trebljenik,Ostrovica,Gata i Toplica i dalje trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. DVD „Stari Vitez“ vrši odvoz pitke vode u MZ Ahmići i MZ Bukve  sa istakanjem u rezervoare po Programu odvoza pitke vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačkoneretvanski kanton

Općina Prozor-Rama. U 11:59 sati, iz Policiske stanice Prozor-Rama, primljena informacija u kojoj se navodi da se u  njihovom skladištu nalazi  jedna ručna bomba i jedan ručni bacač „Zolja“.

Prijava proslijeđena  „A“ Timu za uklanjanje NUS-a Mostar  i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu Kula pronađena jedna protivtenkovska mina. Prijava o pronalasku NUS-a proslijeđena „A” tim Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE