Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju u vremenu od 08:11 do 08:40 sati, u naselju  Cim, gdje je gorio otpad.

Tehničke intervencije

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica, imala je četiri tehničke intervencije na uklanjanju srušenih stabla sa saobraćajnice i to:

–        od 19:10 do 20:00 sati, u Čeljevu,

–        od 20:10 do 20:30 sati, u Strugama,

–        od 20:35 do 20:45 sati, u Gabeli i

–        od 20:50 do 21:20 sati, u Strugama,

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. TVJ-a Bihać imala je tri intervencije:

–        dvije tehničke intervencije, na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija u ul.Vinička i Plandište.

–        Intervencija na zapaljenom dimnjaku u ul. 5.korpusa.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. PVJ Lukavac, je imala intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji smeća, u naselju Puračić. Požar je ugašen.

Općina Gradačac. DVD Gradačac, je imala intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio kuhinju restorana „Kondor“ u ul. Husein Kapetana Gradaščevića. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica, imala je intervenciju u naselju Crkvice, na gašenju požara otpadnog materijala u napuštenom obdaništu. Požar je izazvalo NN lice, isti je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imali su osam intervencija, jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog vozila, jednu intevenciju na gašenju zapaljenog smeća u kontejneru, jednu tehničku intervenciju i dva obezbjeđenja. Jučer u 12:25 sati imali su intervenciju u ulici Avde Hume br. 8, gdje je došlo do manjeg požara u stanu. Požar je lokalizovan u 12:36 sati. U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca sa dva vozila.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA –  NUS

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je jednu  informaciju o pronalasku NUS-a i to dana, 15.10.2016. godine u 15:15 sati, od strane Policijske stanice Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE