Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.12.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 14.12.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljen je 2353 uzorka, od čega je 393 pozitivno na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 114 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovana je 31 novozaražena osoba. U samoizolaciji nalazi se 354 osobe. Pozitivno je 239 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 7004 osobe na COVID-19, od kojih je 2598 pozitivno  (2366 osoba je izliječeno, 128 osoba je preminulo), a aktivno je 104 osobe.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 14.12. 2021 godine, uzorkovan je materijal kod 43 osobe na COVID-19. Prema rezultatima testiranja pet osoba je pozitivno. Zaključno sa 14.12.2021. godine, aktivno je zaraženo 26 osoba, oporavljeno je 2425, a 99 osoba je preminulo.

Kanton 10

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 41 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 17 novozaraženih osoba.

POPLAVE-VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,97 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 27,4 m3/s.

 Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 310 cm u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta 0 cm. Redovite mjere obrane od poplave proglašene su 27.11.2021. god. u 07:30 sati  (Dopis broj: 21-1/21-12-500-1/21 od 27.11.2021. Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar). Proglašen je prestanak izvanredne mjere obrane od poplave od 28.11.22021.godine. (Dopis broj: 21-1/21-12-500-5/21 od 14.12.2021., Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar). 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati        87 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati      470 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati    – 124 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      310 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      145 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati        94 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      165 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      139 cm  130 cm

 

STANJE NA HIDROELEKTRANAMA

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:00 sati 268,60 m n.v.

(max. 270 m)

    178 m3/s  
Grabovica 07:00 sati 158,38 m n.v.

(max. 159 m)

     154 m3/s  
Salakovac 07:00 sati  122,23 m n.v.           (max.123,10 m)      112 m3/s  
Mostar 07:00 sati   76,45 m n.v.

(max. 78 m)

     310 m3/s  
Rama 07:00 sati 573,37 m n.v.

(max 595 m)

       35 m3/s  
M. Blato 07:00 sati  225,75 m n.v.      42 m3/s  

 

Srednjobosanski kanton

SLIV RIJEKE VRBAS I BOSNA

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

15.12.21

08:00

 

10 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

15.12.21

08:00

 

67 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

15.12.21

08:00

 

68 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

15.12.21

08:00

 

1 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

15.12.21

08:00

 

66 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

15.12.21

08:00

 

72 cm

 

 
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

15.12.21

08:00

 

69 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

POŽARI 

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara od 14:30 do 16:30 sati, požar su gasila četiri vatrogasaca s dva vozila u mjestu Gornji Gradac, gdje je gorio krov obiteljske kuće. Požar je ugašen.

 Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imali su tri manje intervencije i to: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu na gašenju zapaljenog automobila i jednu tehničku intervenciju na sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna  jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara:

– od 12:30 do 12:50 sati, u naselju Zalik gdje je gorio otpadni materijal,

– od 21:05 do 21:40 sati, u naselju Brankovac, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Čapljina.  Vatrogasna  jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 22:12 do 22:50 sati, u mjestu  Modriču, gdje je gorio automobil. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je  intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu T1, gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica  općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara  od 11:10 do 11:30 sati, u Ul. Branilaca BiH, gdje je gorio otpdni matrijal.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali su intervenciju  na gašenju požara u mjestu Podastinje, gdje je gorio dimnjak na kući, požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Rijeka – Mlakići, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar je ugašen.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE  MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode za naselja Gata i Kulen Vakuf, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

Vodosnabdijevanje u ostalim općinama je zadovaljavajuće.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina: Fojnice, Konjica i gradova Bihaća, Goražda timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili pet eksplozivnih sredstava i streljiva 100 komada.

O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 105; Han Pijesak 59; Sokolac 30; Ivan-sedlo 26; Gacko 20; Tuzla 19; Sarajevo-Bjelave 7; Nevesinje 6; Gradačac 3.

   

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR