Održana 45. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Sjednicom FŠCZ, u skladu sa ovlaštenjem zapovjednice Jelke Milićević, predsjedavao je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Enes Memić. Usvojene su dvije odluke, i to Odluka o odbravanju jednokratne novčane pomoći općini Foča u FBiH za sanaciju dijela pretrpljenih šteta od prirodnih nesreća nastalih zbog poplava usljed obilnih kišnih padavina u februaru 2021. godine i Odluka o nabavci opreme za potrebe Federalnog operativnog centra civilne zaštite. Donijeta su i tri zaključka: Prvi kojim se usvaja izvještaj FUCZ o stavljanju na raspolaganje zaliha zaštitne opreme i materijalno-tehničkih sredstava, u razumnim količinama, za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti izazvane koronavirusom-COVID-19. Drugim Zaključkom dato je pozitivno mišljenje na Prijedlog izvještaja Komisije  za nadzor i kontrolu nad utroškom dodijeljenih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje shodno odlukama o dodjeli finansijskih sredstava Federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć, kao i na Prijedlog Plana FUCZ o izmjeni plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini. Sve odluke i zaključci usvojeni su jednoglasno.

Danas je u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održana 45. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ). Sjednicom, kojoj je prisustvovalo sedam članova Štaba, u skladu sa ovlaštenjem zapovjednice Jelke Milićević, predsjedavao je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Enes Memić.

Na današnjoj sjednici usvojene su dvije odluke, i to Odluka o odbravanju jednokratne novčane pomoći općini Foča u FBiH za sanaciju dijela pretrpljenih šteta od prirodnih nesreća nastalih zbog poplava usljed obilnih kišnih padavina u februaru 2021. godine, a na prijedlog Federalne komisije za procjenu šteta, kao i Odluka o nabavci opreme za potrebe Federalnog operativnog centra civilne zaštite.

Osim usvojenih Odluka prisutni članovi na današnjoj sjednici donijeli su i tri zaključka.

Prvim Zaključkom usvaja se izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o stavljanju na raspolaganje zaliha zaštitne opreme i materijalno-tehničkih sredstava, u razumnim količinama, za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti izazvane koronavirusom-COVID-19.

Drugim Zaključkom Federalni štab civilne zaštite dao je pozitivno mišljenje na Prijedlog izvještaja Komisije  za nadzor i kontrolu nad utroškom dodijeljenih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje shodno odlukama o dodjeli finansijskih sredstava Federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć.

Trećim zaključkom Federalni štab civilne zaštite dao je pozitivno mišljenje Federalnoj upravi civilne zaštite na Prijedlog Plana o izmjeni plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini.

Sve odluke i zaključci na današnjoj 45. redovnoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite usvojene su jednoglasno.