Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 14./15.05.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH, od 14.05.2019.g., u 21:00 sati:

 

Sliv rijeke Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi stagnacija i blago

opadanje vodostaja.

Na VS Klokot, rijeka Klokot, te VS Ključ i VS Sanski Most, rijeka Sana vodostaji su još uvijek

iznad kota pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja.

 

Sliv rijeke Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi stagnacija i blago opadanje

vodostaja.

Na VS Maglaj, rijeka Bosna, te VS Karanovac, rijeka Spreča, vodostaji su još uvijek iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja

definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja.

Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago opadanje vodostaja na stanicama u slivu rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja.

 

Sliv rijeke Save

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi

se stalan porast vodostaja na vodomjernim stanicama VS Slavonski Brod (cca 9 cm na sat) i

VS Slavonski Šamac (cca 11 cm na sat). Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima koja su zadužena da provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i isti su u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od

poplava.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognoziranim podacima može se očekivati da se u narednim danima dostignu kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava, te se zbog toga nastavlja sa redovnim praćenjem stanja vodostaja na svim vodomjernim stanicama u slivu rijeke Save, sa posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za Poplavna područja Odžačku i Srednju Posavinu.

 

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     686 cm, (pripremno stanje), (jučer 482 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     591 cm, (normalno stanje),  (jučer 355 cm),

–   Orašje ——————————————    756 cm, (normalno stanje),   (jučer 554 cm).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac izmjeren jutros u 07,00 sati, iznosio je 198,71 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za 71 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

 

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati, iznosio je 293 cm i u opadanju je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm).

 

Općina Doboj Istok: Na području općine Doboj Istok , rijeka Spreča se izlila iz svoga korita i u priobalju poplavila je cca 10 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog vremenskih neprilika koje su zahvatile USK-a Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a donijelo je Odluku o prekidu nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području USK-a od 14.05.2019.godine, do daljnjeg.

O početku nastavnog procesa osnovne i srednje škole na području Unsko-sanskog kantona bit će blagovremeno obaviještene.

 

Svi ostali magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni. Saobraćaj se odvijao bez zastoja i vanrednih ograničenja.

 

Elektroenergetski sistem je  stabilan.

Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima.

 

Kiša je prestala padati ili pada slabog inteziteta, tako da su svi vodostaji rijeka i riječica na području kantona u blagom opadanju.

 

Općina Velika Kladuša. Stanje vodostaja na područje općine Velika Kladuša duž riječnih korita rijeka Kladušnice i Glinice, kao i ostalih rječica i potoka, na dan 14.05.2019. godine (u 14:00 sati) u blagom je opadanju. Ove promjene su evidentne naročito u gornjim tokovima navedenih rijeka i potoka, dok se stanje u donjem dijelu rijeke Kladušnice, u rasponu od dva kilometra do ušća u rijeku Glinu, nije bitnije promijenilo. I dalje je onemogućem prelazak na svim mjestima prelaska preko ove rijeke na relaciji Miljkovići – Drmeljevo, tako da se za saobraćanje koriste alternativni putni pravci. Vodostaj se na ovom lokalitetu nije značajnije smanjio.

Regionalni putni pravac R 401 (kod Prosinjskog mosta) danas je potpuno funkcionalan, a takva situacija je i na drugim putnim komunikacijama, kako regionalnog, tako i lokalnog karaktera.

 

Grad Cazin. Prema posljednjim dostupnim podacima vodostaj Mutnice iznosio je 256 cm, primjetno je blago opadanje vodostaja. Stanje jutros uslijed smanjenog inteziteta kišnih padavina nešto je bolje na području ove općine. Voda se povlači, ali stanje opasnosti od plavljenja još uvijek nije prošlo. Dana 14.05.2019.godine, proglašeno je stanje prirodne nesreće. U Tržačkim Raštelima saobraćaj se odvija jednom trakom, dok je u Tršcu prohodno.

 

Općina Sanski Most. Danas u 07:00 sati, vodostaj rijeke Sane je dostigao 407cm i do sada je opao za 40cm. Poslije nekoliko sati su se pojavile podzemne vode i počele u znatnijoj mjeri ugrožavati sama domaćinstva. Poplavljena su naselja uz cijeli tok Blihe, Skucani Vakuf, Fajtovci, Neprelje, Donji Kamengrad, Husimovci i Alagića Polje. Rijeka Zdena je poplavila objekte u naselju Zdena i poljoprivredne zasade, plastenike i pomoćne objekte u domaćinstvima Alagića sokak i Muhiće. Sasinka je poplavila nekoliko kuća u Sasini. Radinovac je poplavio dio Banjalučke ulice i put prema Trnovi i stambene objekte u tom dijelu. Pilješka rijeka u Trnovi, Modrašnica u Naprelju, Sana je izišla iz Korita na više mjesta i donijela sa sobom nevolje cijelim tokom pa tako i u samom gradu gdje je poplaviloa u centru grada Banjalučku ulicu, Agamovića sokak, Vahidbegovu ulicu, Mahalu, Hanzibegovu ulicu, Malo Hrustovo, a i naselja: Trnovu, Poodlug, Krkojevce, Mahalu, Čaplje i poljoprivredne usjeve tokom cijelog toka.

Sve raspoložive ekipe CZ-e su na terenu i rade na sprečavanju plavljenja domaćinstava od oborinskih i podzemnih voda.

Na području ove općine proglašeno je stanje prirodne nesreće.

 

Općina Bosanska Krupa. Općina Bosanska Krupa 13.05.2019.godine donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog posljedica uzrokovanih obilnim kišnim padavinama, klizištima i odronima.Rijeka Krušnica izlila se iz svog korita i poplavila poljoprivredno zemljište i nekoliko pomoćnih objekata. Potok Svetinja izlio se iz svog korita i poplavio oko 40 stambenih i 40 pomoćnih objekata u istoimenom naselju, Izvršeno je izmještanje stoke od strane vlasnika. Potok Bukovska izlio se iz svog korita i poplavio lokalni put i nekoliko stambenih objekata. Potok Voloder izlio se iz svog korita ii poplavio  lokalne ceste .Potok Baštra izlio se iz svog korita. Došlo je do pojave klizišta na lokalnim putu Otoka-Crkvina, ul.Prvomajska, lokalni put Burzići, lokalni put Drenova glavica i ul.Omladinska.

 

Općina Bužim. Područja zahvaćena poplavama od prethodnog dana su i dalje pod vodom sa blagim opadanjem nivoa.Prema stanju na terenu i pojave podzemni voda mogu se očekivati klizišta i odroni.

 

Općina Ključ. Visina vodostaja rijeke Sane u 08:00 sati, iznosio je 225 cm i dalje je u opadanju,u odnosu na jučerašnji dan vodostaj je niži za 60cm.Poplavljeno je  poljoprivredno zemljište.Dana 14.05.2019.god. prijavljeno je klizište u naselju Bajrami udaljeno od kuća oko 500 metara.

 

Općina Ključ je proglasila stanje prirodne nesreće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati    87cm 160 cm
Mostar 06:00 sati  338 cm 850 cm
Čapljina 06:15 sati     -130 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:15 sati  261 cm 280 cm
Krupa Dračevo 02:00 sati  170 cm 300 cm
Bregava Stolac 04:00 sati   71 cm 110 cm
Buna Buna 04:00 sati   173 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 04:00 sati         99 cm 130 cm

 

Stanje na  „HE“ ( hidro-elektranama )

 

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:30 sati   268,53 m.n.v.

(max. 270 m)

  180 m3/s
Grabovica 07:30 sati 158,41m.n.v.

(max. 159 m)

  146 m3/s
Salakovac 07:30 sati  119,78 m.n.v.           (max.123,10 m)   190 m3/s
Mostar 07:30 sati   76,19 m.n.v.                (max. 78 m)   200 m3/s
Rama 07:30 sati 590,42 m.n.v.              (max. 595 m)    30 m3/s
Mostarsko blato 07:30 sati          222,41 m.n.v.

(max—-)

    20 m3/s

 

Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čapljina, od 12:00 do 14:00 sati, vršili su obilazak rijeka i nasipa na području općine, zbog utvrđivanja visine vodostaja.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima  bez posebnih ograničenja i zastoja, osim na dionicama puteva, gdje se izvode sanacioni radovi. Poseban oprez savjetujemo na planinskim prevojima, zbog učestalih odrona zemlje ili kamenja. Na dionicama u višim planinskim predjelima i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Zbog radova u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, saobraća se jednom trakom-naizmjenično. U toku su sanacioni radovi na dionici M-18 Olovo-Kladanj, pa se na mjestu izvođenja radova saobraća usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

 

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

 

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je u stagnaciji u odnosu na protekli period. Visina vodostaja rijeke Bosne na mjernom mjestu u Zenici iznosi 229 cm, i stagnira.

 

Općina Maglaj: Na području općine Maglaj Magistralni put M 17 prohodan. Regionalni put Maglaj-Zavidovići prohodan. Put ispod Gradskog mosta za Zavidoviće je u funkciji. Lokalni putni pravci su prohodni. Podvožnjak na južnom ulazu u grad (Liješnica) prohodna jedna saobraćajna traka. Uposlenici CZ-e tokom cijele noći imali dežurstvo, te obilazak i kontrolu nivoa rijeke Bosne i njenih pritoka. Na VS Maglaj, rijeka Bosna, vodostaji su još uvijek iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om), ali se na istim bilježi trend stagnacije i blagog opadanja. Nivo rijeke Bosne izmjeren HS Maglaj u 07:00 iznosi 386cm i dalje stagnira.

 

Općina Žepče: Na području općine Žepče, u odnosu na jučerašnji dan stanje se normalizuje. Na osnovu informacija dobijenih od strane rukovodioca vatrogasne jedinice Žepče na području općine najviše štete pretrpjeli su privredni subjekti, kao i putna infrastruktura u mjestima: Ljubatovići, Brankovići, Bistrica. Trenutno se radi na saniranju šteta.

Općina Tešanj: Radi se na sanaciji šteta. Iako su imali problema sa vodom za piće situacija se stabilizovala. Sve mjesne zajednice su uredno snadbjevene električnom energijom osim MZ Trepče koja trenutno nema električne energije.

 

Općina Doboj-jug: Na području općine Doboj-jug proglašeno je stanje prirodne nesreće  uzrokovano poplavama. Radi se na sanaciji šteta koje su nastale tokom izlijevanja rijeke Usore. Naselja koja su očišćena puštena je električna energija. Voda za piće je ispravna.

 

Općina Zavidovići: Na području općine Zavidovići stanje se normalizuje. Vodostaj rijeka je usljed povoljnih vremenskih prilika u opadanju. Stalno angažovanje Općinske profesionalne vatrogasne jedinice na ispumpavanju vode iz dvorišta i podrumskih prostorija. Stanje je za sada zadovoljavajuće Regionalni put R-465 Zavidovići-Žepče: prohodan. Regionalni put Zavidovići-Maglaj: prohodan. Regionalni put R-467: Zavidovići-Olovo: prohodan. Saobraćaj se odvija usporeno usljed ostataka nanosa na saobraćajnicama i slijevanja oborinskih voda i potoka.

 

Srednjobosanski kanton

 

Na području Srednjobosanskog kantona vodostaji rijeka i rječica su u stagnaciji i/ili opadanju.

 

Stanica Vodotok Vrijeme mjerenja Vodostaj Trend
HS Gornji Vakuf Vrbas 15.05.19 u 06:00 37,00 cm
HS Bugojno Vrbas 14.05.19 u 08:00 140,00 cm
HS Daljan Vrbas 15.05.19 u 07:00 167,00 cm
HS Kozluk Vrbas 15.05.19 u 07:00 183,00 cm
HS Bistrica Bistrica 14.05.19 u 21:00 87,00 cm
HS Veseočica Veseočica 13.05.19 u 08:00 68,00 cm
HS Travnik Lašva 14.05.19 u 21:00 94,35 cm
HS Merdani Lašva 15.05.19 u 07:00 213,00 cm
HS Fojnica Dragača 13.05.19 u 05:00 76,00 cm

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:15 sati, iznosio je 257 cm, s trendom od -1 cm, (jučer u isto vrijeme iznosio je 228 cm), dok su redovne mjere obrane od poplava na 280 cm.

 

Kanton 10

Zbog kiše koja je padala protekli dan na području Kantona 10, sve rijeke i potoci su nabujali, ali za sada nema opasnosti od poplava.

 

Kanton Sarajevo

Nivoi svih vodotoka na području Kantona Sarajevo su u opadanju, tako da nema opasnosti od njihovog izlijevanja. U toku jučerašnjeg dana  ekipe  Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinskih službi civilne zaštite kontinuirano su bile na terenu i pratile stanje na područjima koja su najugroženija od poplava. Nije bilo izlijevanje vodotoka iz njihovih korita.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Visina vodostaja rijeka izmjerena jutros na vodomjernim stanicama, iznosila je:

  • HS Goražde vodotok Drina u 7,00 sati ———-82,94, cm ( u blagom opadanju – 7 cm);
  • HS Prača vodotok Prača u 8,00 sati———- 70 cm ( u blagom porastu +1 cm);
  • HS Kolina vodotok Kolina u 7,45 sati ——————————43,50 cm.

 

Obim i količina kišnih padavina nisu uticale na izlijevanje rijeka iz svojih korita na području BPK-a Goražde. Na osnovu poslijednjih pokazatelja došlo je do blagog opadanja navedenih vodotokova.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać: Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je šest intervencija na ispumpavanju vode iz stambenih i pomoćnih objekata.

Općina Bosanska Krupa: Vatrogasna jedinice općine Bosanska Krupa, imala je jednu intervenciju na ispumpavanju vode iz prizemlja stambenog objekta.

Grad Cazin: Vatrogasna jedinica grada Cazin, imala je dvije tehničke intervencije, u mjestu Lojićka, na ispumpavanju vode iz prizemlja kuće, a drugu na gašenju dimnjaka.

Općina Velika Kladuša: Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je jednu intervenciju na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 21:10 do 21:30 sati, u ul. Franjevačka br. 52 A, gdje je izbio požar u stanu, te

– jednu tehničku intervenciju od 07:30 do 08:15  sati, u ul. Petra Rica (Bijeli Brijeg), gdje su vršili uklanjanje stabla koje je usljed jakog vjetra oboreno na parkirano putničko vozilo, i

– od 11:17 do 12:05 sati, u naselju Rodoč, vršili su otvaranje blindo-ulaznih vrata stambenog objekta.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu manju intervenciju na gašenju dimnjaka na privatnom stambenom objektu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice Široki Brijeg, imali su tehničku intervenciju u mjestu Zavoznik u vremenu od 09:15 do 11:30 sati, gdje su vršili sapiranje prometnice na koju se izlilo ulje iz građevinskog stroja. Na intervenciji su sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Intervencije vatrogasnih jedinica:

Grad Zenica: Jedna intervencija, požar u naselju Lipice-Vranduk, kompanija Almy d.o.o. Zenica, gorila razvodna tabla sa osiguračima. Požar je ugašen.

Općina Maglaj: U proteklom periodu više intervencija ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija stambenih objekata.

Općina Zavidovići: Pored stalnog angažovanja Općinske profesionalne vatrogasne jedinice na ispumpavanju vode iz dvorišta i podrumskih prostorija izvršena je i jedna intervenciju u ulici Mehmed paše Sokolovića, gdje je na jednom ugostiteljskom objektu došlo do zapaljenja dimnjaka. Požar je ugašen.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Prijavljeno klizište u Zelinji Srednjoj, lokalitet Samar, gdje je ugrožen jedan stambeni objekat.

 

PROBLEMI U VODOSNABDIJEVANJU

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Voda sa izvorišta Kruščica nije za piće, te se potrošaćima preporučuje prokuhavanje iste.

Općina Vitez. Usljed obilnih kišnih padavina došlo je do zamučivanja izvorišta „Ilidža“, te se potrošaćima preporučuje prokuhavanje iste.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavine došlo je do povećane zamućenosti vode na svim izvorištima koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Bihaća, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Općina Bos.Petrovac. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje prije upotrebe za piće.

Općina Ključ. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode korisnicima se preporučuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

 

Vodosnabdijevanje  u ostalim općinama je zadovoljavajuće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Jučer u 12:25 sati, iz Općinske službe civilne zaštite Konjic, stigla je prijava o pronalasku nepoznatog ubojnog sredstva.

 

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vršili su uklanjanje eksplozivnih sredstava na području općine Živinice.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vršili su uklanjanje eksplozivnih sredstava na području općine Zavidovići.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića. Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite uključeni su i u potragu za nestalim dječakom, koji je jučer pao u nabujali potok u mjestu Begov Han, kod Žepča.

 

BIHAMK

Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima: M-14 Bosanska Kostajnica-Bosanska Dubica na izlazu iz Bosanske Kostajnice i u mjestu Špilja, M-15 Prijedor-Sanski Most u mjestu Žeger i M-4 Prijedor –Bosanski Novi u mjestu Dragotinja Donja.

Otežano se saobraća na magistralnom putu M-5 Jajce-Mrkonjić Grad u mjestu Jezero.

Kolovoz je pretežno mokar ili vlažan, pa  se vozačima savjetuje oprezne vožnje, prilagođene trenutnom stanju i uslovima na putu.

Na učestale odrone zemlje ili kamenja upozorava se i na ostalim dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja.

Jednom trakom naizmjenično saobraća se u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se izvode sanacioni radovi. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.

U toku su i radovi na sanaciji tunela Ormanica na magistralnom putu M-1.8 Srebrenik-Orašje, gdje se saobraća jednom trakom-naizmjenično.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bijeljina 17; Doboj, Gradačac 14; Bosanska Gradiška, Tuzla 12; Nevesinje 10; Bosanski Novi, Zvornik 9; Han Pijesak, Sanski Most 8; Rudo, Trebinje, Višegrad 7; Foča 6; Gacko, Ivan Sedlo, Mrkonjić Grad 5; Bihać, Bjelašnica, Sarajevo, Sokolac 4; Bileća 3; Livno, Prijedor 2; Bugojno, Čemerno, Jajce, Mostar, Zenica 1.

 

PROGONOZA VREMENA ZA DANAS: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni uglavnom zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

 

U četvrtak 16.05.2019.,  pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuju lokalni pljuskovi u Hercegovini, centalnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Vjetar u Bosni slab sjeveroistočni, a u Hercegovini, veći dio dana, slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 12, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 16 do 21 °C.

 

U petak 17.05.2019.,  umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevne od 14 do 20, na jugu do 22 °C.

 

U subotu 18.05.2019.,  prije podne uglavnom pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje porast naoblake u Bosne može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevne od 18 do 24 °C.

 

U nedjelju 19.05.2019.,  umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima. Padavine uglavnom u Hercegovi, Krajini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevne od 18 do 24 °C.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE