Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.06.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 U protekla 72h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su ukupno 783 uzorka, od kojih su 22 pozitivna na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom i Zeničko-dobojskom.

Posavski kanton

Do sada na prostoru  Posavskog kantona od Korona virusa (COVID19), testirano je 9774 osoba od kojih je 4813 osoba pozitivno (4659 osoba je izliječeno, 153 osoba preminulo), a aktivno je jedna osoba.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 13.06.2022.godine, testirano je 7 osoba na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba na COVID-19.  Zaključno sa 13.06.2022.godine, na području BPK nema aktivno zaraženih koronavirusom (COVID-19),  oporavljeno je ukupno 3958 osoba, a 127 osoba je preminulo.

Kanton 10

Dana 13.06.2022. godine, uzorkovan je materijal na COVID-19 kod 11 osoba, prema rezultatima testiranja pozitivan je jedan uzoraka na COVID-19.

POPLAVE

Tuzlanski kanton

 Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,32 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,00 m3/s.

Zeničko-dobojski kanton

 Općina Tešanj. I proteklog dana nastavljene su aktivnosti na provođenju mjera otklanjanja posljedica od prirodne nesreće poplava.

Provođene su aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture, čišćenju korita, putnih kanala i propusta i pranju javnih površina.

Osim navedenih aktivnosti provođena je i dezinfekcija očišćenih površina i objekata od strane Higijesko-epidemiološke službe Doma zdravlja u saradnji sa inspekcijskim organima Općine Tešanj.

POŽARI 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u imali su  tri manje intervencije, i to: požar u stambenom objektu, požar na otvorenom prostoru (zapaljen otpad u šumi) i zapaljeni kabasti otpad u krugu napuštenog poslovnog objekta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do 17:35 sati, u Vrapčićima, gdje je gorio otpad te jednu intervenciju u mjestu Kute, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara na Dubravama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Zapadnohercegovački kanton

 Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Klobuk, gdje je gorjela trava i nisko rastinje ispod dalekovoda.

 Unsko-sanski kanton

 Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Vikići, gdje je  gorjela stolarska radnja. Požar je ugašen.

KLIZANJE TLA

 Tuzlanski kanton

 Grad Srebrenik. Dana 13.06.2022. godine GSC Srebrenik je evidentirala prijavu klizišta na području MZ Bjelave koje ugrožava dva stambena objekta.

  

                               FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR