Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 996 potvrđenih slučajeva.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivnih 226 osoba.

– Ukupno izliječene 733 osobe.

 

Kanton Sarajevo

– Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana nastavio je sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

– Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

– U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese tri osobe, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

– Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od COVIDa-19, testirano je 115 osoba, od kojih su 3 osobe pozitivne, 3 osobe su izliječene, za sada nema aktivnih slučajeva.

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 810.

IZAŠLO iz samoizolacije: 641 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji:169 osoba.

 

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj pacijenata poslanih u Mostar – 0.

 

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: –

-broj redovnih ulazaka u BiH – 14.

-broj uzetih brisova i poslano na testiranje je 4 i svi su negativni.

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 13/14.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 6 5 1 0 0 12
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 8 0 3 6 12 0  29
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 1 1 1 1 3 0 7
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

             

Općina Livno: Nije bilo aktivnosti.

Općina Kupres: Nije bilo prijava o samoizolaciji i dolaska osoba u općinu Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19.

Izvršena je dezinfekcija svih ugostiteljskih objekata u općini.

Općina Glamoč: U izolaciji se nalazi 7 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu  prijevljen je jedan novi slučaj, gdje je  zaražena jedna osoba iz Širokog Brijega. Ukupan broj do sada zaražrnih je 79 a izliječena 71 osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 79
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 4 0 0 0 4

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 323 osoba ( Grude-41, Ljubuški-74, Posušje-106 i Široki Brijeg-102).

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po naredbama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Zaključno sa 13.05.2020.godine, na području BPK-a 32 osobe su pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno nema aktivno zaraženih osoba koronavirusom na području BPK-a, a do sada su 23 osobe oporavljene od COVID-19.

Dana 13.05.2020. godine, uzeto je ukupno 82 uzorka za laboratorijsko testiranje na koronavirus. Uzeto je 8 uzoraka u Kantonalnoj bolnici, kod 14 osoba uzorke je uzeo mobilni tim Doma zdravlje Goražde, 11 uzoraka uzeto je u Domu zdravlja Ustikolina, a uzorci 49 osoba uzeti su u Covid ambulanti Doma zdravlja Goražde. Prema informacijama referentne laboratorije KCUS, svih 82 analiziranih uzoraka je negativno na koronavirus. Negativan je i drugi rezultati retestiranja rađen 48 sati nakon prvog, kod potvrđenog slučaja COVID-19 liječenog u Izolatoriju, čime je potvrđeno da je ova osoba oporavljena od COVID-19.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Grad Cazin                           –  455 lica nalazi se u samoizolaciji,

–  9 lica je pozitivno na korona virus,

–  26 lica je izliječeno,

–  3 smrtna slučaja bila su do sada.

 

 Općina Sanski Most           –  57 lica nalazi se u samoizolaciji,

– 325 lica je izašlo iz samoizolacije,

– 4 lica su pozitivna na korona virus.

 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalazi se 5 pacijenata. Pozitivna su 4 pacijenata ( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja). Za 1 pacijenta čeka se rezultat.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa na području kantona, te se postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP-a SBK-a.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite na izvanrednoj telefonskoj sjednici  održanoj dana 13.05.2020.god. donosi

Z A P O V I J E D

 1. Preuzimaju se zapovjedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148- 163/20, 12-40-6-148-164/20 i 12-40-6-148-165/20 od 12.5.2020. godine, kojima dozvoljava rad ugostiteljskih objekata, javnog linijskog i van linijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu i rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.
 2. Stupanjem na snagu ove zapovjedi prestaje važiti točka 2. U zapovjedi broj: 17- 06-40-4-1/20 od 18.3.2020. godine, a zapovjedi 17-06-40-16-3/20 od 20.3.2020. godine i 17-06-40-16-3-1/20 od 30.3.2020. godine, 17-06-40-16- 3/20 od 20.3.2020. godine, stavljaju se izvan snage.
 3. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Z A K LJ U Č A K

Vrtići u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mogu početi sa radom onog trenutka kada u cijelosti ispune sve mjere i preduvjete koje će na temelju epidemiološke procjene donijeti Zavod za javno zdravstvo HNK-a.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Operativni centar civilne zaštite HNK-a

U posljednja 24 sata Operativni centar civilne zaštite HNK-a zaprimio je 1 prijavu  građana koje su se odnosile na okupljanje većeg broja osoba u zatvorenoj prostoriji. Prijave proslijeđene nadležnim  službama  na daljnje postupanje.

 

Općina Čitluk. Na popisu se nalazi 617 osoba, 2 osobe se nalaze u izolaciji, dok je za 615 osoba izolacija istekla.

 

Općina Jablanica

Općinski štab Civilne zaštite. Udruženje privrednika Jablanica se u više navrata obraćalo Općinskom štabu vezano za račune ispostavljene od strane JKP Jablanica d.d. u stečaju Jablanica.

JKP Jablanica dd u stečaju Jablanica je na zahtjev Općinskog štaba dostavilo pregled ispostavljenih računa privrednim subjektima kojima je naredbama zabranjen rad.

Od jučer se rad Jedinstvenog općinskog organa uprave odvija u standardnom radnom vremenu od 07.30 do 16.00 sati.

 

Dom zdravlja Jablanica

Prema podacima dobivenim od JZU Dom zdravlja Jablanica situacija je sljedeća:

 1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 10 osoba, period samoizolacije je završio za 2 osobe. Dvije osobe (pristigle iz inostranstva) su nove u samoizolaciji.
 2. U toku jučerašnjeg dana na analizu su upućena 2 uzorka (pacijenti koji moraju obaviti operativni zahvat) i oba nalaza su negativna.
 3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice na analizu je upućeno ukupno 155 uzoraka iz Doma zdravlja, a pozitivnih nalaza na COVID-19 je bilo 20 od čega je bilo 8 retestiranih.
 4. Sa područja općine Jablanica trenutno nema lica koja su oboljela od COVID-19.
 5. Sa područja općine Jablanica na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih lice od COVID-19.
 6. U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
 7. Do danas na području Općine Jablanica izliječeno je 12 pacijenata od COVID-19.
 8. Broj izliječenih lica od COVID – 19 iznosi 12 pacijenata.

 

Policijska stanica Jablanica

Prema podacima dobivenim od PS Jablanica situacija je sljedeća:

 • Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 – do sada 317.
 • Broj izvršenih kontrola samoizolacije 14- do sada 1732.
 • Broj prekršilaca samoizolacije 1 – do sada 1.
 • Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0- do sada 10.

 

Općina Prozor – Rama

Policijska stanica Prozor – Rama. Dana, 13.05.2020. godine, djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 39 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 

Dom zdravlja Rama. U Domu zdravlja su počele sa radom konzultativno-specijalističke ambulante te je nešto veći protok pacijenata. Mole se pacijenti da se telefonski naručuju na sve vrste pregleda i pretraga kako bi izbjegli stvaranje gužvi i dugo čekanje.

Nije bilo pacijenata sa simptomima sumnjivih na korona infekciju te nije bilo ni testiranih.

U proteklih 24 sata na područje općine nije bilo pristiglih osoba iz inozemstva. Dana,  13.05.2020 godine, iz mjera zdravstvenog nadzora izišlo je 6 osoba.

Na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalaze 42 osobe.

 

Zeničko-dobojski kanton  

Općina Maglaj. Trenutno je u  izolaciji  je  105  osoba. Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Općina Kakanj. Iz izolacije su ukupno izašle 864 osobe. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 149 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 9 osoba.

Općina Olovo. Na području općine Olovo u kučnoj izolaciji nalazi se 46 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi.

Grad Visoko. Pod aktivnim zdravstvenim nadzorom  (u samoizolaciji) trenutno se nalazi  71 osoba na području grada Visoko. Ukupan broj osoba koje su do sada završile sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenim nadzorom su 733 osobe.

 

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 21:55 do 23:10 sati, u Kokorini, gdje su gorjeli trava i rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je pet intervencija  manjeg inteziteta, od toga dvije na gašenju niskog rastinja, dvije na gašenju otpada i jednu na gašenju zapaljenog automobila.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Suha, gdje je gorjelo nisko rastinje, na površini cca 3 dunuma, te

– jutros, u 05.00 sati,  u naselju Kršići, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, na površini cca 3 dunuma (uzrok požara je pad kablova visokonaponske mreže).

Požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog, imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Gornji Radišići, u vremenu od 20:10 do 20:40 sati. Opožareno oko 0.5 dunuma trave i niskog rastinja.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda, imala je intervenciju na gašenju požara od 20:32 do 20:44 sati, u Ul. Sarajevska bb, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozim, u pomoć pritekao i jedan građanin.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovni zadatak na području općine Velika Kladuša, tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonio je jedno eksplozivno sredstvo.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas Žuti meteoalarm za područja centralne i istočne Bosne, zbog mogućih udara vjetra brzine od 40 do 70 km/h.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE