Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.05.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 993 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 37 smrtnih slučajeva.

– Ukupno aktivna 259 osoba.

– Ukupno izliječene 697 osobe.

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE 

Na jučerašnjoj 19. vanrednoj sjednici FŠCZ dozvoljen je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere. Donijeta je i naredba kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U ugostiteljskim objektima iz ove naredbe zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša). Ovom naredbom FŠCZ dozvoljava se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

FŠCZ je zaključkom zadužio kantonalne štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva, razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera. FŠCZ naredio je FUCZ da izvrši raspodjelu zaštitne medicinske opreme i sredstava iz donacije Vlade Republike Austrije (deke, jednokratna posteljina, higijenski paketi i zaštitne rukavice), kantonalnim štabovima civilne zaštite na području FBiH. Drugom naredbom FUCZ treba da izvrši raspodjelu zaštitne medicinske opreme i sredstava  iz donacije Vlade Republike Turske (zaštitna odijela, troslojne medicinske maske, univerzalne maske, zaštitne maske, zaštitne rukavice i alkohol 70%) i to svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području FBiH.

Dozvoljen je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH  (FBiH) uz posebne epidemiološke mjere. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propiše procedure rada prilikom prijevoza putnika iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 15. maja ove godine.

Dozvoljava se rad, odnosno  pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U ugostiteljskim objektima iz ove naredbe zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša). Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propišu procedure rada ugostiteljskih objekata iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama.

Dozvoljava se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. S tim u vezi, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, utvrde procedure rada ordinacija  i laboratorija iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama.

FŠCZ je zaključkom zadužio kantonalne štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva, razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera. Ovim zaključkom zadužuju se kantonalna ministarstva zdravstva da, u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, utvrde procedure rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola tako da one  budu dostupne na njihovim web stranicama.


Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo  nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su dok su uposlenici KJKP Rad nastavili s aktivnostima na  pranju i čišćenju ulica u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 111 osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (3 osobe izliječene)nema aktivnih slučajeva.

Osobe stavljene u samoizolaciju: 793

IZAŠLO iz samoizolacije: 625 osoba

NALAZI se u samoizolaciji:168 osoba

Kanton 10

Županijska bolnica dr Fra Mihovil Sučić

-broj hospitaliziranih pacijenata -1

-broj pacijenata poslanih u Mostar -2 

Zavod za javno zdravstvo HBŽ-a: –

-broj redovnih ulazaka u BiH – 9

-broj uzetih briseva i poslano na testiranje 3

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 11/12.05.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 11 2 1 0 0 14
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 16 0 7 6 8 0  37
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 3 1 1 3 0 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Kupres. Dvije osobe prijavljene u samoizolaciju. 

Općina Glamoč. U izolaciji se nalazi 7 osoba. 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj  nismo imali   novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 78 od toga imamo 4 umrle  i  70 izliječene osobe.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 60 14 4 0 78
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 54 13 4 0 71
Trenutno zaraženih 3 0 0 0 3

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 289 osoba ( Grude-50, Ljubuški-56, Posušje-88 i Široki Brijeg-95).

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja koronavirusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Zaključno sa 12.05. na području BPK 56 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Trenutno je 1 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19) na području BPK, a do sada su 22 osobe oporavljene od COVID-19. Zaražena osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom u Izolatoriju Kantonalne bolnice. 56 osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom.

Dana 12.05.2020. godine uzet je 1 uzorak za laboratorijsko testiranje na koronavirus i on je negativan, kao i rezultati testiranja preostalih 35 uzoraka uzetih 11.5.2020. godine.

Prvi rezultat retestiranja zaražene osobe je negativan. 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće: 

Grad Cazin                           –  493 lica nalaze se u samoizolaciji

–  9 lica su pozitivni na korona virus

–  26 lica su izliječeni

–  3 smrtna slučaja bila su do sada. 

 Općina Sanski Most           –  58 lica nalaze se u samoizolaciji

– 314 lica su izašli iz samoizolacije

– 4 lica su pozitivni na korona virus. 

Na Infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać nalaze se 4 pozitivna pacijenata ( jedan pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja).

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja koronavirusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ. Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.    

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Općinski stožer civilne zaštite Jablanica održao je sjednicu  na kojoj  je razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica. Također je razmatrana ekonomska situacija nastala uslijed pojave corona virusa COVID 19 sa posebnim akcentom na dopis Udruženja privrednika vezano za račune ispostavljene od strane JKP Jablanica d.d. u stečaju Jablanica. Od danas se rad Jedinstvenog Općinskog organa Uprave odvija u normalnom radnom vremenu od 07:30 do 16:00 sati.

Dom zdravlja Jablanica

  1. Trenutno je u kućnoj samoizolaciji 10 osoba, period samoizolacije je završio za 9 osoba. Dvije osobe (pristigle iz inozemstva) su nove u samoizolaciji.
  2. Tijekom dana na analizu su poslana 2 uzorka (pacijenti koji moraju obaviti operativni zahvat), a jučer nije vršeno uzimanje uzoraka.
  3. Od početka pandemije COVID – 19 iz Jablanice je na analizu poslano ukupno 148 uzoraka iz Doma zdravlja, a bilo je 20 pozitivnih nalaza na COVID-19, od čega je bilo 8 retestiranih.
  4. Sa područja Općine Jablanica trenutno nema osoba oboljelih od COVID-19.
  5. Sa područja Općine Jablanica na liječenju u Mostaru trenutno nema oboljelih osoba od

COVID-19.

  1. U Izolatoriju u Domu Samaca Jablanica nema smještenih oboljelih pacijenata.
  2. Do danas je, na području Općine Jablanica, izliječeno 12 pacijenata od COVID-19. 

Policijska stanica Jablanica

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 – za period 317.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 14 – za period 1718.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca zapovijedi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 8 – za period 279. 

Općina Prozor – Rama 

PS „PROZOR-RAMA“  Dana , 13.05.2020. godine u 7.00 sati od dežurnog policajca primili smo   sljedeće informaciju ;    Dana 12.05.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 42 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije , te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DVD „RAMA“   Dana , 12.05.2020 godine vatrogasci DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 8 dostavnih vozila koja dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

SANITARNI INSPEKTOR

Dana , 12.05.2020 godine u 14.00 sati od sanitarnog inspektora općine    Prozor-Rama zaprimili smo slijedeću informaciju ;    U proteklih 24 sata na područje naše općine pristigla je jedna osobe iz inozemstva .Za tu osobu općinski sanitarni inspektor izdao je RJEŠENJE o zdravstvenom nadzoru i zabrani kretanja od 14 dana.     Dana , 12.05.2020 godine iz mjera zdravstvenog nadzora izišlo su 3 osobe.  Na području općine Prozor-Rama pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 48 osoba.

CRVENI KRIŽ OPĆINE PROZOR-RAMA                                                                                                   

Dana , 12.05.2020 godine djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama izvršili su podjelu ;     – 17 paketa hrane i higijenskih potrepština   – 2 pak. Pelena za odrasle  –  1 dostava lijekova osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Zeničko-dobojski kanton  

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Kakanj. Podnešeno je 3 naloga, za lica koja nisu koristila zaštitne maske. Iz izolacije je ukupno izašlo 861 osoba. Na promatranju i zdravstvenim nadzorom (samoizolaciji) nalazi se 142 lica.  Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj.  U  izolaciji  111  osobe ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Ukupno  139 zaraženih  na CORONA virus, oporavljeno 40 lica.

 

POŽARI

 Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 02:05 do 02:50 sati, na Bišća polju, gdje je gorio automobil.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 16:55 do 18:00 sati na Služnju, gdje je gorio otpad u kontejneru.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam manjih intervencija na gašenju požara.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu (kuća) u naselju Cerik.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Ilidža, Bužim, Pale u FBiH, Kalesija i gradova Visoko i Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 8 eksplozivnih sredstava. 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 12.05.2020 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice, Mobilna: Srebrenik.

 

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE