Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 603 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 24 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 535 osoba.

– Ukupno izliječenih 44 osoba.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Na 6. hitnoj vanrednoj elektronskoj sjednici FŠCZ, zadužena je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno po 600 briseva i po 600 transportnih medija zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10.

Istom naredbom FUCZ, treba da Kantonalnoj upravi civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, stavi na korištenje 100 drvenih kreveta i 100 madraca.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Aktivnostima timova za podršku FUCZ u općini Kupresu izvršena je dezinfekcija svih šest općina na području Kantona 10. Timovi FUCZ jučer su u sa dvije mašine dezinfikovali javne površine na području ove općine u čemu su im pomagali pripadnici kupreške policije, vatrogasci i općinska civilna zaštita a podršku im je pružio i načelnik Kupresa.

Sistematska dezinfekcije gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).

 

 

Izvještaj o stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH za period 13.04.2020. (17:00 sati) – 14.04.2020. godine (09:00 sati)

 

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

Od 17:00 sati 13.04.2020. do 09:00 sati 14.04.2020. godine, 4 osobe ispraćene u karantin. Trenutno šest (6) osoba u šatorskom smještaju.                                                                           

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

Nakon donošenja rješenje o karantinu 8 lica upućeno u karantin prema mjestu prebivališta. Trenutno jedna (1) osoba u šatorskom smještaju na graničnom prelazu.

 

 1. Granični prelaz Orašje

Devet (9) osoba u šatorskom prostoru, gdje čekaju rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o karantinu.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Tri osobe smještene u šatore do donošenja rješenja o karantinu (2 sa područja Tuzlanskog kantona, 1 sa područja Zeničko – dobojskog kantona).

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

U toku noći pet (5) osoba ispraćeno u karantin. Trenutno dvije (2) osobe čekaju rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Jedna (1) osoba smještena u šatorski prostor na graničnom prelazu.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Dvije (2) osobe sa područja RS-a smješteno u šatorski prostor. Jedna (1) osoba upućena u karantin na područje Zapano-hercegovačkog kantona.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

Jedna osoba usmještena u šator, do dobivanja rješenja o karantinu.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedna (1) osoba tokom noći u pratnji policijskih službenika ispraćena u karantin prema mjestu prebivališta. Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

Dvije osobe čekaju rješenje o karantinu sa područja Tuzlanskog kantona, smještene u šatostki prostor.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dobili smo slijedeće podatke vezane za koronavirus:

 

Izvještaj za dan 13.04.2020. godine

 

Broj testiranih u toku 24 h Pozitivnih
tokom 12.04.
Broj hospitaliziranih (ukupno): Aktivnih Rješenja o kućnoj izolaciji na osnovu epidemiološkog izvještaja o COVID + i Kantonalnog Ministarstva zdravstva
58 4 Ukupno 20
na respiratoru 2
50
Broj potpuno oporavljenih u protekla 24 h Broj smtnih ishoda u 24h    
0 0    

 

Kumulativ 30.01.-13.04.2020.godine

 

Testirano ukupno Pozitivnih ukupno Izliječenih: Smrtnih ishoda u KS
1333 74 (6 retestirano) 5 4

 

U toku jučerašnjeg dana Štab je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete na realizaciji naredbi Federalnog štaba zaštite, a posebno naredbe koja se odnosi na obavezu Štaba, da osobama kojima je Federalno ministarstvo zdravstva izdalo rješenje o stavljanju u karantin, osigura transport (vozilo)  pod pratnjom policijskih službenika sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo. Članovi Štaba su upoznati da ju 12. aprila 2020. godine, Štab angažovao firmu Centrotrans d.o.o. koja je sa jednim kombi vozilom pod pratnjom policijskih službenika prevezla dvije ženske osobe od Donjeg Vakufa do karantina u Studentskom domu „Bjelave“. Članovi Štaba su također, upoznati da je trenutno u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno smješteno  130 osoba koje su doputovale iz Italije, Švedske, Francuske, Velike Britanije, Srbije, kao i sa GP: Izačić,  Orašje, Gradiška i Maljevac, kao i osobe  koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji, te da će najvjerovatnije u toku dana po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije Federalno ministarstvo zdravstva donijeti rješenje o prekidanju karantinske mjere za osobe koje su došle iz Italije, tako da će one poslije 14 dnevnog boravka u karantinu biti u toku 14.04.2020. godine izaći iz Studentskog doma „Bjelave“.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  137 osoba i to:

 • 18 osoba iz Italije (koje su došle 27.03.2020. godine, a izolacija im ističe 24.04.2020. godine);
 • 63 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su uz pratnju policije pojedinačno dovedene (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo. dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese šest osoba, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Općinski štab civilne zaštite Ilidža:

Služba zaštite i spašavanja za čistoću i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji i pranju ulica i javnih površina oko kompleksa hotela na Ilidži i Velike aleje. U toku jučerašnjeg dana izvršena je  podjela paketa sa prehrambenim artiklima za socijalno ugrožene porodice.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići

Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica i vanrednoj dezinfekciji prostora u Zavodu za zaštitu djece i omladine u Pazariću, te  na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Crveni križ vršio dostavu hrane i drugih potrepština osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća

U prethodnom perioda pripadnici VD Vogošća su  bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te dostavili lijekove jednoj osobi  koja je starija od 65 godina i koja nema bližnjeg srodnika da se brinu o njoj.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

 

Općina Kakanj: U protekla 24 sata  evidentirano su 2   slučaja nepoštivanja mjere policijskog sata koji su sankcionisani. 21 nepoštivanje nošenja zaštitne opreme (maske, rukavice..) Tri lica su pozitivna na korona virus. Iz izolacije je jučer 13.04. izašlo 57 osoba, dok je ukupno iz izolacije izašlo 670 osoba. Nema novih registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj: u  izolaciji  92 osobe ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  nije bilo kršenja  zabrane kretanja posle 20 h. Trenutno  13 zaraženih na CORONA virus, urađeno 6 novih testiranja ( svi negativni ).

Općina Olovo: U kučnoj izolaciji nalazi se 70 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Protiv jednog lica starijeg od 65 godina pokrenut prekršajni nalog zbog kršenja mjere zabrane kretanja.Nema slučajeva nepoštivanja ostalih naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima…

Općina Visoko: Tokom dana 13.04.2020. godine u Higijensko-epidemiološku službu DZ Visoko su se prijavile tri osobe, profesionalni vozači u međunarodnom transportu. Na dan 14.04.2020.godine sa mjerama zabrane kretanja i zdravstvenog nadzora završavaju dva lica, pa je ukupan broj lica koja su završila sa navedenim mjerama 544. Lica kojima sutra ističe mjera zabrane kretanja i zdrav.nadzora i unosa prijavljenih osoba od 13.04. imamo stanje od 76 osoba pod nadzorom.

Općina Tešanj: Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 183 osobe, period samoizolacije je završio za 53 osobe. Novih u samoizolaciji je 3. Jučer na analizu poslano 16 sumnjivih uzoraka rezultati će biti dostavljeni naknadno. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 65 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, do daljnjeg su dužni preduzeti  vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima.

 

Posavski kanton

Testirano je 19 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

 

Osobe stavljene u samoizolaciju: 557

IZAŠLO iz samoizolacije: 475.osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 82 osoba

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 14.04.2020.god. u 07,00 sati u izolaciji se nalazilo 1682 osoba. Broj osoba zaraženih Covid-19 je 77.

 

Zapadnohercegovački kanton

 

Jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj nismo imali  novih slučaja zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 63.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 48 11 4 0 63
Umrlih 3 1 0 0 3

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 718 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 13.04.2020. godine, testirano je 79 osoba na korona virus, od čega je do sada 67 osoba negativno,a za ostalih 12 testiranih osoba na korona virus nalazi se očekuju tokom dana..

Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 je 10.

Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 13.04.2020.godine je 94.

U toku posljednja 24 sata na području BPK-a Goražde policija je uručila 8 prekršajnih naloga.

 

Unsko-sanski kanton

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Općina Bužim                      – 128 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 268 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 13 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 20 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 36 lica

– 257 lica koji danas izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

 

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 9 pacijenata i svi su pozitivni na korona virus.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

 

Kanton 10

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

-3 redovna prijava za kućnu izolaciju

-26 testiranih

-3 pozitivna

-28 osoba ukupno je zaraženo korona virusom.

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 13/14.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 9 2 3 0 2 16
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 45 37 4 14 8 0 108
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 6 1 1 0 1 11
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 3 0 3
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 11 0 0 3 0 0 14
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 1 0 1
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 2 0 0 0 0 0 4

 

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Operativni centar Civilne zaštite i vatrogastva HNK-a

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljena je jedna prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijava se odnosila na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu. Obaviještena nadležna služba.

 

OC Čitluk. Redovne aktivnosti Crvenog križa u dostavi lijekova i druge pomoći osobama u potrebi. Ukupno izdato 410 potvrda o kretanju.

 

OC Konjic.

PS KONJIC       Ukupan broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 308 . Broj lica kojima je prestala mjera izolacije je 218. Broj izdatih dnevnih odobrenja za kretanje u vrijeme zabrane je 0. Broj prekršilaca naredbe o zabrani kretanja je 0. Broj informacija upućenih općinskoj službi za inspekcijske poslove je 0.

Volonterski timovi rade intervencije po pozivu.

OPĆA BOLNICA KONJIC       1 pacijent leži u izolatoriju, koji je u dobrom stanju, sa svim urednim parametrima.

DOM ZDRAVLJA KONJIC

Na dan 12.04. nisu uzimani brisevi jer nije bilo epidemioloških indikacija, ostale informacije date u predhodnim izvještajima. 1 lice stavljeno u samoizolaciju , jer se vratilo iz zemlje pogođeno coronavirusom.

 

OC Jablanica. Općinski štab CZ-e Jablanica upoznao se sa izvještajem o radu koordinatora volonterskih aktivnosti nevladinog sektora i to: sekretara MDD Merhamet-Osnovni odbor Jablanica i Sekretara Crvenog križa općine Jablanica za period od 21.03.2020g. do 12.04.2020g.

Oko 11:30 sati Izolatorij u Jablanici je posjetio pr. Dr.Nermin Avdić direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž i općinski načelnik sa direktorom JZU Dom zdravlja Jablanica sa Načelnikom štaba i saradnicima. Dato je pozitivno mišljenje o izolatorilu u objektu Dom samaca u ul.S.Čilićab.b.

Oko 14:00 sati vl. Kompanije Absolut group d.o.o. iz Travnika,dr.Nihad Selimović posjetio je op. Jablanica i tom prilikom uručio vrijednu donaciju Domu zdravlja –dezinfekcioni tunel sa certificiranom opremom i sredstvima za dezinfekciju. Dezinfekcioni tunel je montiran na ulazu u Hitnu pomoć Doma zdravlja i stavljen u upotrebu,tako da će od danas zaposlenici Doma zdravlja Jablanica i Jablanički pacijenti biti preventivno zaštićeni od pandemije koronavirusa COVID-19.

Dom zdravlja Jablanica

Dana 13.04.2020g. 5 osoba je izašlo iz izolacije dok je za 17 osoba doneseno rješenje o izolaciji. Ukupan broj osoba u izolaciji je 90. Ukupan broj osoba sa potvrđenim nalazom na COVID-19 je 12.

PS Jablanica

Djelatnici PS Jablanica izvršili su 26 kontrola mjere samoizolacije. Nije bilo prekršilaca mjere samoizolacije. Nije bilo prekršilaca zabrane kretanja.

 

Prozor Rama. Dana 13:04.2020g. od strane sanitarnog inspektora izrečena 1 zaštitna mjera samoizolacije.

Djelatnici PS Prozor Rama izvršili su 37 provjera osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju iste.

 

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina B.Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije:

 • od 18:00 do 21:00 sati, u mjestu Zalin, gorjelo nisko rastinje,
 • od 21:17 do 23:15 sati, u mjestu Vučkovac, gorjela šuma,
 • od 23:05 do 01:00 sati, u mjestu Šujnovac, gorjela šuma.

Općina B.Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije:

 • od 13:53 do 16:00 sati, u mjestu Bravsko, gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 16:28 do 18:40 sati, u mjestu Vedro polje, gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 22:00 do 23200 sati, u mjestu Šejkovac, gorjela je trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije:

 • od 09:55-11:00 sati, u mjestu Dubrave, gorjela je borova šuma,
 • od 01:33 do 02:03 sati, u mjestu Ćuprija, gorio je kontejner za otpad.

Općina S.Most. Vatrogasna jedinica imala je intervencije:

 • od 13:15 do 15:25 sati, u mjestu Novo naselje, gorjelo je nisko rastinje,
 • od 15:35 do 18:15 sati, u mjestu Dabar, gorjelo je nisko rastinje,
 • od 19:40 do 20:10 sati, u mjestu Novo naselje, gorjela je šupa,
 • od 22:20 do 23:10 sati, u mjestu Demiševci, gorjelo je nisko rastinje

Općina V.Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencije:

 • od 16:05 do 19:00 sati, u mjestu Crkvina, gorjela je šuma,
 • od 19:55 do 20:50 sati, u mjestu Šmrekovac, gorio je objekat – lovačka čeka.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je tri  intervencije i to:

manji požar u stanu u ul. Ivana Gundulića, šumski požar kod naselja Čajdraš, požari ugašeni, i sapiranje ulica na više lokacija u gradu.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervnciju na gašenju požara u Zeničkoj ulici, gdje je gorio dimnjak.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervencije i to: požar trave i niskog rastinja u naselju Biskupići.  Intervencija na gašenju dimnjaka na stambenom objektu (kući) u naselju Moštre i tehničku intervenciju  na dezinfekciji ulica.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Alije Izetbegovića, gdje je gorio kontejner.

Općina Olovo: Vatrogasna jedinica općine Olovo, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Zagrađe, požar visoke šume, vatra je prijetila stambenim objektima, požar su lokalizovali mještani i vatrogasci i sada se vrši potpuno gašenje, površina zahvaćena požarom 1 ha. Policijski službenici su na terenu i vrše uviđaj.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde.

 • Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na divljoj deponiji smeća lokalitet Kalac MZ Vitkovići. Odmah po dojavi u 14:55 sati jedno vozilo i tri vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 16:30
 • Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na niskom rastinju i bjelogoričnoj šumi lokalitet Nekopi, MZ Ilovača. Odmah po dojavi u 17:02 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta i obilaze teren. Obzirom da je mjesto požara minirano požar se nije gasio, takođe požar ne ugrožava stambene objekte. Stanje požara prate pripadnici JP Bosansko-podrinjske šume.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Požar na lokaciji Rujišta je aktivan, gori munika, sitno rastinje i trava i trenutno je pod kontrolom.  Trenutno nema ugroze stambenih i drugih objekata. Teren je miniran , što otežava gašenje sa zemlje.

Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 09:35 do 10:10 sati, na Buni, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 11:40 do 13:00 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava,
 • od 16:30 do 19:30 sati, na Fortici, gdje je gorjelo rastinje,
 • od 17:40 do 18:20 sati, u Rodoču, gdje je gorjelo rastinje, te

 Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara o to:

 • od 12:15 do 14:20 sati, požar u Jasoču na granici Čapljina –Stolac, gdje je gorjela trava i šuma, te
 • od 20:45 do 21:45 sati, u Svitavi, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 12:30 do 14:00 sati, u Blatnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:55 do 16:35 sati, u Cernu, gdje je gorio otpadni materijal, trava i rastinje,
 • od 17:20 do 19:15 sati, u G.Blatnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:45 do 21:15 sati, u Gradnićima-Ćasak, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Na području općine Konjic došlo je do ponovnog aktiviranja požara.

Na terenu anagažirano cijelo raspoloživo ljudstvo vatrogasne jedinice  Konjic, djelatnici Šumarstva Prenj.

U gašenju požara na području općine Konjic pomažu i mještani.

Aktivni su sljedeći požari: požar u Kostajnici,  požar u Ovčarima, požar na Vrapču, požar na Živašnici, požar selo Bušćak, požar u Spiljanima, požar u Boždarevićima, požar na Donjem Selu.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenviju u vremenu od 12:30 do 15:00 sati, na lokalitetu Jasoč-Todoruše, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. 

Općina Jablanica. Tokom prethodne noći Jablanički vatrogasci su uspjeli da stave pod kontrolu požarnu liniju koja se iz pravca Kostajnice kretala prema naselju Glodnica.

Požarišta u MZ Ostrožac u blizini naselja Glodnica i Mrakovo  su  pod kontrolom.

Oko 11,30 sati pojavio se požar na Risovcu. Brzom intervencijom PVJ i pripadnika DVD Jablanica, požar je ugašen.

Oko 17:00 sati, preko vrha planine Baćina, prenesen je požar sa Prozorske općine na teritoriju op. Jablanica. Požar ima tendenciju spuštanja požarne linije prema podnožju Baćine i mag. putu M-17.5 ,čime bi bila ugrožena sigurnost stambenih objekata sela Sovići.

 Općina Prozor/Rama. Tokom dana vatrogasci DVD-a „RAMA“ imali su intervencije na požarištima:

–  od 10.30 sati do 12.00 sati, u mjestu Ljubunci (trava i nisko rastinje) ugašeno i sanirano,

–  od 13.30 sati do 15.30 sati, u mjestu Blace, (trava i nisko raslinje) ugašeno i sanirano,

–   od 15.45 sati do 17.45 sati, u mjestu Klek- Volijak (šuma i nisko raslinje) djelomično ugašen, te

–  od 18:15 do 23:00 sati, u mjestu Blace (šuma i nisko raslinje), požar ugašen.

Sva požarišta na području općine Prozor Rama, su ugašena usljed kišnih oborina, te nema potrebe za djelovanje helikoptera OS BiH.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je četiri intervencije:

– požar na niskom rastinju, u Džindić Mahali u dva navrata,

– požar na niskom rastinju, u naselju Pasci,

– požar na niskom rastinju, u naselju Donje Petrovice,

– požar na šumi, u naselju Srednja Lipnica.

Požari su ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je četiri intervencije:

– požar niskog rastinja, u Modračkoj ulici kod Fazanerije,

– požar niskog rastinja, na lokalitetu Krivača,

– požar na divljoj deponiji smeća, niskom rastinju i šumi na lokalitetu Kišići,

– požar na pom. objektu (štala) u naselju Višća.

Požari su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju požara na šumi i niskom rastinju, na lokalitetu Markovići (ca 30 dunuma). Požar je ugašen.

Općina Sapna. Vatrogasna jedinica Sapna, imala je jednu intervenciju gašenju požara na šumi i niskom rastinju, na lokalitetu Rastošnica. Požar je ugašen.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je tri intervencije:

– požar niskog rastinja, na lokalitetu Krušik – Jasenice,

– požar niskog rastinja, na lokalitetu Ćehaje,

– požar na niskom rastinju, živici i šumi u naselju Potpeć.

Svi požari su ugašeni.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na voćnjaku i niskom rastinju, u naselju Međeđa. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je dvije intervencije:

– požar na niskom rastinju, u naselju Devetak,

– požar na teretnom vozilu ( kamion), u naselju Dobošnica.

Požari su ugašeni.

Obzirom da pada kiša nema potrebe više za angažmanom helikoptera OS BiH na općini Lukavac.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje: Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice gasili su požar u naselju Seferovići – divlja deponija i požar u reonu Podovi. Požari su ugašeni.

Općina Jajce: Vatrogasci TVJ-e Jajce imali su dvije intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u naselju Grdići i naselju Bile. Požari ugašeni.

Općina Vitez: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez gasilo je požar niskog rastinja u mjestu Dubravica. Požar ugašen.

Općina Bugojno: Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno imali su dvije intervencije na gašenju požara suhe trave u naselju Gredine i u blizini benzinske pumpe MGM-Vrbanja. Požari su ugašeni.

 Ranije upućen Zahtjev za angažovanje helikoptera OS za gašenje požara odgađa       se, jer je navedeni požar stavljen pod kontrolu i tražena pomoć više nije potrebna.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u vremenu od 10:30 do 11:30 sati, širokobriješki vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Privalj. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena je površina oko 3.000 m².

– od 18:00 do 19:00 sati, širokobriješki vatrogasci (5 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Knešpolje. Gorjela je obiteljska kuća. Požar je zahvatio jednu prostoriju, manja materijalna šteta.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u vremenu od 17:25 do 19:00 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 2 vozila, 6 djelatnika Vodovoda i 1 član HGSS-a) su gasili požar u mjestu Tribistovo na lokalitetu Oreči. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožarena veća površina oko 20.000 m².

– od 21:20 do 00:15 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom, 8 mještana) su gasili požar u mjestu Zagorje. Gorjela je hrastova šuma i trava. Požar je prijetio kućama Opožarena veća površina oko 100.000 m².

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 15 intervencija  manjeg intenziteta.

 

Kanton 10

Dana 14.04.2020. god. kiša pogasila požare na području općina Livno, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, požar aktivan par dana na Jelovači-Ivovik, općina Tomislavgrad ugašen sinoć, 13.04.2020.god. u 19.30h od strane PVP TG i djelatnika Šumarije.

Općina Drvar

-11.15 h u gradu gorjela trava, ugasili tokom dana djelatnici OSCZ.

-10.00 h Kasalo (direktor Šumarije) prijavio 2 osobe zbog paljenja trave u Dragniću, Glamoč.

-11.55  h Tribanj, općina Livno, gori trava, ne gasi se zbog nepristupačna terena,

-17.20h priveden Elvir Ključo (Livno) zbog paljenja trave iznad sela Zastinje.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općina: Ilidža, Sapna, te grada Zenica, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava, uklonili su 43 eksplozivna sredstva.

  

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK

Kolovoz je ovoga jutra zbog kiše mokar u zapadnim i centralnim krajevima, a pažnju skrećemo i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.
Zbog radova na mostu kod naplatnog mjesta Zenica jug i redovnog servisiranja tunela 1.mart, do 19.04. do 08h, obustavljen je saobraćaj na dionici autoputa A-1 Lašva – Zenica jug. U navedenom periodu saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu M-17, a isključenje i uključenje na autoput je na petlji Lašva.
Vozače molimo da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.
Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.
Potpuna zabrana kretanja u BIH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja
Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).
Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.
Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja, za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, zbog povremeno i lokalno jake bure između 40 i 50 km/h.

 

 

 

              OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE