Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Prema pismenoj informaciji dežurnog u operativnom centru CZ Konjic, zahvaljujući brzoj intervenciji PVP-e Konjic i posadi koja je upravljala helikopterom oružanih snaga BiH, uspješno je lokaliziran požar na rejonu Markovića kosa – Turija. Na teren je u 12:30 sati izašla ekipa PVP-e Konjic sa jednom cisternom, međutim zbog brzog širenja požara, mobilizirana je cijela jedinica sa još dva vozila i uspješno sanirala dio požara, koji je bio pristupačan za gašenje sa zemlje.             

Od 15:35 do 16:30 sati, nakon 5 uspješnih preleta helikoptera oružanih snaga BiH, požar je ugašen. Ukupna površina požarišta iznosila je cca 6 ha. Teren je bio nepristupačan i miniran. Stanovništvo i objekti nisu bili ugroženi.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je jednu intervenciju na rashladnom uređaju prodavnice „Konzum“ na Incelu. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Široki Brijeg. Evidentiran požar, u mjestu Dabil, gdje je gorila šuma i nisko rastinje.

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog kvara na Trafostanici Vrkašić-Kralje, van napona bio 10 kV dv Kamenica.

Općina Bosanska Krupa. Izvan napona je bio 10 kV dv Jesenica.

Prilikom sječe šume drvo je palo na vodove i pokidalo ih što je izazvalo prekid u snabdijevanju električnom energijom.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata KOC Tuzla zaprimio je dvije prijave NUS-a od Općinske službe civilne zaštite Srebrenik (jedna se odnosi na nepoznati NUS, u policijskoj stanici Srebrenik a druga se odnosi na sumnju da se određeni NUS nalazi u štali u naselju Jasenica, Crveno Brdo. O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

TUN tim obavljao poslove na preuzimanju NUS-a, na području općine Usora, ZE-DO kanton.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

       od strane Općinske službe civilne zaštite Centar, u ulici Odobašina br. 21, pronađen NUS, radi se o tromblonu,

       od strane Općinske službe civilne zaštite Novo Sarajevo, u ulici Novopazarska br. 130, pronađen NUS, radi se o tromblonu,

       od strane Policijske stanice Novi Grad, da se u njihovim prostorijama nalaze četiri ručne bombe.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS u ulici Novopazarska i u Policijskoj stanici preuzeli u toku jučerašnjeg dana, a NUS u ulici Odobašina, planiran je da se preuzme u toku današnjeg dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE