Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.05.2019.godine, do 10:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

 

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH:

Prema raspoloživim podacima i prognoznim hidrološkim modelima najznačajnije povećanje vodostaja i dalje se očekuje na slivovima rijeka Une i Sane. Maksimalne vrijednosti vodostaja bi trebale biti dostignute u jutarnjim satima 15.05.2019. godine. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) bi mogle biti dostignute na VS Bihać i VS Bosanska Krupa na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani.
Za navedena područja sugerišemo povećan oprez stanovništva i pojačane aktivnosti nadležnih jedinica civilne zaštite.
Na slivu rijeke Bosne očekuje se manji intenzitet padavina u odnosu na sliv rijeka Une i Sane.
Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) nisu prognozirane značajne količine padavina. Zbog činjenice da će se oticanje sa svih vodotoka sa vodnog područja vršiti prema rijeci Savi, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i pripreme za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.
Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Ukoliko dođe do dostizanja mjerodavnog nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP-om.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-     427 cm (pripremno stanje), (jučer 455 cm),

–   Bosanski Šamac —————————-     267 cm  (normalno stanje),  (jučer 290 cm),

–   Orašje ——————————————     519 cm (normalno sanje),  (jučer 536  cm).

 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 197,79 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.), u odnosu na mjerenje jučer nivo je niži za 17 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 35,8 m3/s.

Na mjernom mjestu HS Karanovac, vodostaj rijeke Spreče u 08:00 sati, iznosio je 216 cm, dok je jučer u 07:00 sati, bio 299 cm. (Nivo na kojem započinju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm.)

 

Unsko-sanski kanton

Zbog kiše koja pada od jučer na području ovog Kantona, došlo je do porasta vodostaja rijeka i rječica u slivu rijeke Une.

Vodostaj Une, jučer u 08:00 sati, je iznosio 46 cm, a jutros 62 cm (kritična tačka je 100 cm.) Vodostaj Sane, iznosi 222 cm., a jučer je iznosio od 19 sati, 143 cm., (kritična tačka je 380 cm.) Najviše je porastao vodostaj rijeke Klokot koji je iznosio je jučer u 14:00 sati, 151 cm., a jutros u 07:00 sati, je 357cm., što je porast za 206 cm.

 

Grad Bihać. Oborinske vode prouzrokovale su izlijevanje odvodnih kanala i plavljenja u tri kuće kao i  dvorišta i garaža,  u MZ Veliki Lug.

U ulici Ivana Frane Jukića, došlo je do plavljenja kolovoza u dužini oko 30 metara i vode još ima oko 10 cm i  plavljenja u dvije kuće i garaži i dvorišta stambenih objekata, od oborinske vode.

U ulici Sile nebeske, oborinska voda je poplavila jednu kuću. Radi slabe propusnosti kanala oborinskih voda vršena intervencija građevinskim mašinama na području mjesnih zajednica Veliki Lug, Pokoj, Ozimice i Kamenica.

 

Grad Cazin. Vodostaj rijeke Mutnice, iznosio je jučer u 07:00 sati 105 cm, a trenutno iznosi 262 cm, tako da je vodostaj u 24 sata porastao za 157 cm.

Intervencije su bile u Slatini, Mutniku, Ćoralićima zbog poplava, kao i u Gimnaziji, gdje je i dalje poplavljen parking prostor. Veća plavljenja nastoje se spriječiti postavljanjem vreća pijeska, a na terenu u Slatini korišten je i skip JKP Vodovod i Čistoća. Intervencije na mostovima Rajak i Prkos, koji su trenutno prohodni, dok je u Pervizima, gdje se voda prelijeva preko mosta, onemogućeno odvijanje saobraćaja. Most je u prekidu u Stijeni ispred starog grada, gdje je došlo do porasta vodostaja Horljave.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka:

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:15 sati      75 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati    440 cm 850 cm
Čapljina 06:30 sati   -115 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:45 sati    223 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:30 sati      95 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:00 sati      69 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati    164 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 06:00 sati    126 cm 130 cm

 

 Stanje na  „HE“ (hidro-elektranama):

HE VRIJEME KOTA PROTOK STANJE
Jablanica 07:15 sati   268,24 m n.v.

(max. 270 m)

   180 m3/s
Grabovica 07:16 sati 158,40 m n.v.

(max. 159 m)

   246 m3/s
Salakovac 07:17 sati  122,03 m n.v.           (max.123,10 m)    347 m3/s
Mostar 07:18 sati   75,33 m n.v.

(max. 78 m)

   345 m3/s
Rama 07:18 sati 590,11 m n.v.

(max 595 m)

     34 m3/s
Blato 07:18 sati 222,35 m n.v.      40 m3/s

 

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, tokom dana vršila je obilaženje rijeka, zbog utvrđivanja vodostaja na osnovu upozorenja FUCZ-a o mogućim poplavama.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je normalan.

Zbog mogućih jačih padavina, nastavlja se redovno i pojačano praćenje stanja  vodostaja  na svim vodotocima na  području Kantona. Kiša koja je padala i još pada nije dovoljnog inteziteta, pa nema znatnog povećanja vodostaja i rijeke su u svojim koritima.

Vodostaji rijeke Bosne, mjerna stanica Zenica (Raspotočje) 110 cm., na Vranduku 95 cm., te u Kaknju 131 cm.

Vodostaj rijeke Krivaje, mjereno na području općine Olovo  iznosi  75 cm. (normalan).

Vodostaj rijeke Usore, jutros je iznosio 171 cm. i ima tendenciju blagog porasta.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji svih rijeka na području Srednjobosanskog kantona su u blagom porastu.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, jutros u 08:00 sati iznosio je 224 cm, s trendom rasta od 1 cm, (jučer u isto vrijeme iznosio je 207 cm), (redovne mjere obrana od poplava  su na 280 cm).

 

Kanton 10

Tokom jučerašnjeg dana i noćas kiša je padala, rijeke i potoci su nabujali, nema dojava o  ugroženosti prometnica niti gospodarskih objekata.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je manju intervenciju na gašenju zgarišta stare zgrade, koja je izgorjela noći 10/11.05.2019.godine u ulici Hadžiabdića Mahala. U toku prethodnog dana bilo je sedam intervencija na ispumpavanju vode iz dvorišta i objekata.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 10:15 do 11:25 sati, u Vrapčićima, gdje su gorjele stare gume.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju  intervenciju na gašenju požara zapaljenog  dimnjaka.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervencije na gašenju požara na dimnjaku, u ul. Civilnih Žrtava rata zgrada M 7, te intervenciju na gašenju požara  kombija, na lokalitetu MZ-e novi Šeher.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio, je informaciju od strane građanina, o postojanju eksplozivnog sredstva, radi se o tijelu mine PMR-2A.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES, koji su navedeno sredstvo preuzeli i uskladištili na propisan način.

  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio, je informaciju od strane Policijske stanice Jablanica, o postojanju eksplozivnog sredstva.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Kanton Sarajevo

Operativni centar Federalne uprave civilne zaštite, primio je informaciju odstrane Policijske stanice Centar – Sarajevo, da su u Ulici Mehmeda Hadžijahića, prilikom čišćenja garaže, pronađene 2 ručne bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES koji su navedena sredstva preuzeli isti dan.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića. Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Na snazi je Narandžasti meteoalarm, koji je izdao Federalni hidrometeorološki zavod, zbog očekivanih obilnijih padavina u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Količine padavina u protekla 24 sata (l/m2) izmjerene u 8:00 sati: Bihać 84; Bosanski Novi 70; Banja Luka 49; Prijedor 42; Sanski Most 40; Mrkonjić Grad 31; Gradačac 25; Jajce 24; Mostar 13; Doboj 12; Livno, Neum 10; Bugojno, Trebinje, Zenica 9; Bileća, Nevesinje 6; Bijeljina, Gacko, Ivan Sedlo, Tuzla 4; Bjelašnica, Čemerno, Sarajevo 3; Zvornik 2; Sokolac, Višegrad 1 litar.

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE