Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.06.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 11.06.2022. godine.

 

Posavski kanton

Do sada su na prostoru kantona na koronavirus testirane 9774 osobe, od kojih je 4813 pozitivno (4659 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je zaražena jedna osoba.

 

POPLAVE 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 198,87 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata, nivo je viši za 49 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,00 m3/s.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Nastavljene su aktivnosti na provođenju mjera otklanjanja posljedica od prirodne nesreće poplava koja je  zahvatila područje općine Tešanj.

Održana je vanredna sjednica Štaba CZ na kojoj su usaglašene prioritetne aktivnosti.

Angažovana je mehanizacija 6 pravnih lica na sanaciji putne infrastrukture i čišćenju ulica. Pored toga angažovana je Služba zaštite i spašavanja za asanaciju terena i Služba zaštite od požara u provođenju pranja i čišćena poplavljenih javnih površina.

Angažovana je i Higijesko-epidemiološka služba Doma zdravlja koja je na terenu provodila dezinfekciju očišćenih površina i objekata u saradnji sa inspekcijskim organima Općine Tešanj.

U skladu sa Odlukom Štaba CZ o proglašenju stanja prirodne nesreće angažovane su i komisije za procjenu šteta.

Veći dio aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture je završen tokom jučerašnjeg  dana.

U okviru navedenih aktivnosti pomoć u provođenju istih je pružilo i Dobrovoljno vatrogasno društvo Doboj jug.

 

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tri manje intervencije i to: jednu na gašenju požara otpadnog materijala, jednu tehničku intervenciju na vađenju jedne osobe iz korita Miljacke, te jedno obezbjeđenje na pretakanju goriva na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– na krovu kuće u Ljepunicama,

– otpadnog materijela,te

– tehničku intervenciju.

 

Tehničke intervencije

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine V.Kladuša imala je intervenciju na sapiranju kolovoza nakon saobraćajne nezgode.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice je imala dvije intervencije.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je dvije intervencije.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac je imala jednu intervenciju.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije od 15:30 do 16:35 sati na sapiranju platoa ispred crkve u Gabela polju, te od 15:40 do 16:05 sati na uklanjanju drveta sa prometnice M -17 u Klepcima.

 

O S T A L O

 

Potraga za nastalom osobom

 

Zeničko-dobojski kanton

U Begovom hanu kod Žepča nestala je Ismeta Bečić (1963).

GSS Žepče na poziv porodice odazvala se i pokrenula ja akciju potrage i spašavanja.

U akciji učestvuju pored GSS Žepče i GSS Ilidža, HGSS Čitluk i Čapljina

U traganju se koriste psi tragači i dronovi kao i posade čamaca za traganje na vodi i pod vodom, a očekuje se dolazak timova GSS-a, iz cijele zemlje.

 

 

 

 

                               FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR