Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.06.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara  od 09:16 do 10:50 sati, u mjestu Goranci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervecije na gašenju požara i to:

– od 11:50 do 12:25 sati u Čeljevu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 13:50 do 14:30 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela trava i biljni otpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara od 15:20 do 15:50 sati,  iznad pruge prema Repovici, gdje je  gorjela šuma. Požar je ugašen.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Policijske uprave Konjic o pronalasku eksplozivnog sredstva, u mjestu Račica – Glavatičevo.

Prijava o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strarne Policijske stanice Novo Sarajevo o postojanju eksplozivnog sredstava u njihovim prostorijama.

Prijava o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena  je uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 ZAGAĐENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvaltet zraka za dan 11.06.2018. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Lukavac dok se na lokalitetima Bukinje, Živinice i Mobilna: Gračanica ne može ocijeniti.

 O S T A L O

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm  za područje Tuzlanskog i Hercegovačkoneretvansko kantona, gdje se očekuju visoke temperature do 340C praćene grmaljavinom u popodnevnim satima.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE