Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.02.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je dvije intervencije na gašenju požara, trave i niskog rastinja, u mjestima Klenovac i Bravsko.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestu Sanica.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju zapaljene trave na njivi, u mjestu Barake.

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara na voćnjaku, u naselju Milino Selo.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

  • od 08:40 do 09:20 sati, u Potocima, gdje je gorio otpadni materijal,
  • od 17:05 do 17:40 sati, na Titovoj ulici, gdje gorio otpadni materijal i trava, te
  • od 19.30 do 20:00 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:30 do 14:30 sati, u naselju Zlate, gdje je gorjela trava.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno, imalo je pet intervencija na gašenju požara na lokalitetima:

–    gradskog područja, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući,

–    naselje Gaj, gdje je gorjela suha trava i dio prostorije za drva,

–    gradskog područja, gdje je gorjela suha trava,

–    naselje Donići, gdje je gorjela suha trava, te

–    MZ Bristovi, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požari ugašeni.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je intervenciju većeg intenziteta jučer u 17:27 sati, u ulici Lepenička br. 80 (Općina Ilidža) gdje je gorjela kuća. Požar je lokalizovan u 17:51 sati, a likvidiran u 19:02 sati. U gašenju požara učestvovalo osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 11.02.2020. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Bukinje, BKC,Lukavac, Živinice.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Busovača, Čelić, Centar Sarajevo, te grada Gračanice, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 8 eksplozivnih sredstava.

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE