Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.07.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Nemamo informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji za dan 10.07.2022. godine.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 10.07.2022. godine, uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19  kod tri osobe. Prema rezultatima testiranja nema pozitivnih osoba na COVID-19. Zaključno sa 10.07.2022. godine, aktivno su zaražene tri osobe, oporavljeno je 3964 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru Posavskog kantona testirano 9831 osoba, od kojih je 4845 osoba pozitivna  (4678 osoba je izliječeno, 153 osoba umrlo), a aktivno je 14 osoba.

 

POŽARI 

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:00 do 13:45 sati u mjestu Privalj, gdje je gorjelo putničko vozilo. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom,

– od 21:00 do 23:00 sati u mjestu Mostarsko Blato, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom uz pomoć mještana. Opožareno je oko 100.000 m² površine,

– od 23:30 do 0:00 sati u Širokom Brijegu na lokalitetu Borak, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Opožarena je manja površina.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara od 14:25 do 16:00 sati u mjestu Humac na lokalitetu Periš, gdje je gorjela trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Opožareno je oko 5.000 m² površine. U požaru je izgorjelo osam bala sijena.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:15 do 14:40 sati u Drežnici, gdje je gorjela kuća,

– od 14:00 do 14:40 sati u Rodoču, gdje je gorjela trava i otpad,

– od 21:35 do 22:25 sati u Ortiješu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:40 do 23:40 sati u Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara od 10:20 do 11:15 sati u Višićima, gdje je gorio otpad i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su jednu intervenciju na gašenju zapaljenog automobila i jedno obezbjeđenje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u ulici 311 Lahke brigade, gdje je gorio dimnjak. Požar ugašen. Pričinjena manja materijalna šteta.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:38 do 14:55 sati u ulici Čajnička naselje Splavište, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 16:15 do 16:45 sati u naselju Osanica, gdje je gorjela trava u blizini stambenog objekta,

– od 18:38 do 19:30 sati u ulici Rada Jovanovića, gdje je gorjela trava.

 

OSTALO

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Stolac

Iz OC CZ Stolac, stigla je obavijest da je u subotu, 09.07.2022. godine oko 18 sati, na području sela Poplat, nestala starija ženska osoba, Stanislava Vuković (rođena 10.10.1932. god.). U potrazi učestvuju DVD Stolac, GSS i CP Stolac.

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Marš mira ove godine organizovat ce se 18. put u okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa ljudstvom,  opremom i vozilima biće  podrška učesnicima “Marša mira 2022” koji se ove godine organizuje 18. put u okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija – Srebrenica” kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine.

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH FUCZ je zadužena  da, u saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2022”, učestvuje u pripremama ovog događaja i stavi na raspolaganje  ljudstvo, opremu i materijalno – tehnička sredstva kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji će od 8. jula do poslijepodnevnih sati 10. jula 2022. godine od Nezuka do Potočara prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle. Pripadnici FUCZ uspostavit će šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završava prvi dan pješačkog pohoda, zatim na lokacijama Ljeljen Do, Mravinjci – Konjević Polje i Potočari – Srebrenica. Cisterne s vodom biće postavljene na punktovima duž cijele trase, a mobilni timovi FUCZ na nekoliko lokacija, pružat će dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i hranom a vozila sa pripadnicima timova FUCZ i medicinarima obezbijedit će  transport učesnicima kojima bude potrebna pomoć. Na posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici će proći i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena trase Kameničko brdo – Ravni Buljim, na ovoj lokaciji nalazit će se i spasilački tim od deset pripadnika FUCZ. Pripadnici FUCZ na ulazu ispred Memorijalnog centra Potočari – Srebrenica postavit će šatore za ambulantu a u skladu sa potrebama i važećim mjerama. FUCZ je obezbijedila dezinfekciona sredstva i termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature za trijažni šator koji će se također postaviti na ulazu. Do sada je u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ukopana 6.671 žrtva a ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari bit će ukopano 50 žrtava genocida počinjenog 1995.

 

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR