Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.06.2022.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRES

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra dana 10.06.2022.godine, u 09:24 sati, na području Širokog Brijega zabilježen je potres jačine 3,3 Richtera. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga u epicentralnoj zoni može osjetiti.

 

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su ukupno 402 uzorka, od kojih je devet pozitivno na SARS-CoV-2.

Novi slučajevi registrovani su u Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

 

Posavski kanton

Do sada su na prostoru kantona na koronavirus testirane 9774 osobe, od kojih je 4813 pozitivno (4659 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je zaražena jedna osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 10.06.2022.godine, uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod tri osobe. Nije bilo pozitivnih. Zaključno sa 10.06.2022.godine, na području BPK nema aktivno zaraženih koronavirusom (COVID-19),  oporavljeno je ukupno 3958 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

POPLAVE 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 198,87 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata, nivo je viši za 49 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,00 m3/s.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je četiri intervencije na crpljenju vode iz poplavljenih objekata u prigradskim naseljima.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je tri intervencije na crpljenju vode iz poplavljenih objekata u gradu i prigradskim naseljima.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je šest intervencija na crpljenju vode iz poplavljenih objekata u prigradskim naseljima.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica imala je 15 intervencija na crpljenu vode iz poplavljenih objekata u gradu i prigradskim naseljima.

Općina Čelić. Općinski načelnik na prijedlog općinskog štaba proglasio je stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić dana 10.06.2022.god.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Povodom nastalih jučerašnjih padavina došlo je do plavljenja podvožnjaka na ulazu u grad, kojom prilikom su tri putnička vozila zaglavila u vodi. Vatrogasna jedinica je vršila izvlačenje vozila, trenutno pola kolovozne trake je i dalje pod vodom i vrši se trenutno ispumpavanje.

Općina Maglaj. Povodom većih padavina, zabilježeno je izlijevanje rijeke Bočinje u MZ Gornja Bočinja i MZ Rakovac, rijeka se ubrzo povukla gdje je na lokalnom putu ostalo nanosa šljunka i drveća, ekipe na terenu radi čišćenja puta. Put je otežano prohodan, zabilježeno je plavljenje nekoliko kuća.

Općina Tešanj. Oko 17:45 sati, područje općine zahvatilo je jako nevrijeme praćeno kišom i vjetrom. Usljed toga bujične vode poplavile su područje mjesnih zajednica Tešanj, Bukva, Dobropolje-Mekiš, Jablanica, Karadaglije, Trepče i Medakovo. Poplavom je zahvaćena i Industrijska zona Bukva, gdje je poplavljeno više industrijskih objekata. U navedenim mjesnim zajednicama poplavljeno je i više stambenih objekata. Nema stradalih i povrijeđenih osoba.

Poplavom su zahvaćena i tri školska objekta. Prekid u odvijanju saobraćaja zabilježen je na lokalnoj cesti Tešanj-Tešanjka, i na nekoliko mjesta na regionalnom putu Novi Šeher-Prnjavor u MZ Dobropolje-Mekiš, Tešanj i Vukovo. Značajna šteta je prouzrokovana na putnoj infrastrukturi. Sve raspoložive operativne snage civilne zaštite su od prvog momenta na terenu (Štab CZ, službe z/s, PVJ, dva DVD i putna operativa).

U toku je raščišćavanje putne infrastrukture i ispumpavanje vode iz poslovnih, školskih i stambenih objekata.

Oko 21:00 sati, rijeka Tešanjka se povukla u korito, kao i potoci koji su uzrokovali poplavu.

Održana je i vanredna sjednica Štaba CZ, te je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Jutros je održana nova vanredna sjednica štaba na kojoj su utvrđene nove aktivnosti, u toku su radnje na otklanjanju posljedica prirodne nesreće i prioritetnim uspustavama komunikacije, te radnje čišćenja objekata i javnih površina. Nisu prijavljena klizanja tla.

Ostale općine na području Kantona nisu imale vanredne intervencije.

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Na osnovu meteorološke prognoze izdate od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja:

Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane.

U narednih 3-5 dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– Gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane,

– Donjeg toka rijeke Usore,

– Gornji tok rijeke Spreče.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 19:55 do 20:30 sati, na Stijenama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije: gašenje kontejnera sa otpadom, te gašenje zapaljenog automobila.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju deponije otpada, u ul. Tomislava Ramnjaka u Tuzli.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavca imala je intervenciju na gašenju trafo- stanice, na dalekovodnom stubu u Lukavcu. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Prijavljena su tri klizišta na području naselja Vis, Gojino Brdo i Jurišići.

Općina Banovići. Prijavljeno je aktiviranje klizišta na lokalitetu Cerina Ravan.

Općina Kladanj. Reaktiviranje starog klizišta u naselju Stupari centar (Dubrava) koje ugrožava dva stambena objekta. Službenici CZ su izašli na teren radi intervencije na klizištu.

 

 

O S T A L O 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasti meteoalarm za sjeverna područja Bosne zbog očekivanih obilnijih kišnih padavina, koje mogu iznositi između 30 i 50 litara po metru kvadratnom, lokalno do 70 litara. Za ostatak zemlje na snazi je žuti meteoalarm zbog obilnijih padavina.

 

 

 

 

                                                                                                   FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR