Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH 

FEDERACIJA BiH: 524 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 22 smrtni slučaj,

– Ukupno aktivnih 473.

– Ukupno izliječenih 29. 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE 

Jučerašnjom naredbom FŠCZ, poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prevoznim sredstvima za prevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prevoz poljoprivrednih proizvoda, mogu nesmetano obavljati poljoprivrednu djelatnost na prostoru Federacije BiH. Istom naredbom, trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare mogu obavljati svoju djelatnost. Naređeno je FUCZ da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu kantonalnim štabovima civilne zaštite za svih 10 kantona na području Federacije BiH (FBiH) koji će je dalje raspodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama na tom području. Radi se o 700 višekratnih zaštitnih odijela, 6.000 vizira, 50.000 rukavica i 3.000 naočala. Uvodi se obavezna mjera karantina po rješenju Federalnog ministra zdravstva svim licima koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu (BiH) na graničnim prelazima: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I, Neum II i Ivanica. Od primjene ove Naredbe izuzimaju se vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu i lica u pograničnom i prekograničnom kretanju. Naređuje se FUCZ da osigura šatorski prostor za boravak lica na ovim graničnim prijelazima, dok će se na graničnim prelazima Izačić i Bijača koristiti ranije uspostavljeni šatorski prostor od strane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

 Kanton Sarajevo

 U skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), kao i drugim podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja, te Odluci Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7986-1.1/20 od 18.03.2020. godine, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  je 120 osoba i to:

 • 18 osoba iz Italije (koje su došle 27.03.2020. godine, a izolacija im ističe 24.04.2020. godine);
 • 65 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koje su došle 10.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

U toku jučerašnjeg dana oko 16:00 sati  u Studentski dom „Bjelave“ su došli predstavnici Crvenog križa Brčko distrikta BiH sa naredbom Štaba zaštite i spašavanja Brčko distrikta BiH, kako bi iz Studentskog doma „Bjalave“ preuzeli građane sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH.  S obzirom da predstavnici Crvenog križa Brčko distrikta BiH nisu imali naredbu Federalnog ministarstva zdravstva za napuštanje ovih osoba iz karantina u Studentskom domu „Bjlave“, dežurni Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i zaštitari agencije SWOD su postupili po telefonskoj naredbi gos. Gorana Čerkeza i nisu dopustili da predmetne osobe napuste karantin u Studentskom domu „Bjelave“.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš.

U skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su u posljednja dva dana dostavili lijekove na adrese 15 osoba  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općina Ilidža. Služba zaštite i spašavanja za čistoću i asanaciju terena je izvršila dezinfekciju javnih površina oko kompleksa „TIBRA“, naselje na Stupu. U saradnji sa Crvenim križom Ilidža podijeljeno je 20 paketa u Samačkom domu Hrasnica, socijalno ugroženim porodicama.

Općina Hadžići. Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica i na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Crveni križ vršio dostavu hrane i drugih potrepština osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općina Vogošća. Pripadnici VD Vogošća i uposlenici KJKP Rad su radili na pranju i dezinfekciji ulica na području Općine Vogošća, dok su Služba za civilnu zaštitu, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica Općine Vogošća i Općinska organizacija Crvenog križa Vogošća  realizovali podjelu 80 paketa  sa dezinfekcionim, higijenskim sredstvima i prehrambenim artiklima građanima koji su u stanju socijalne potrebe na području Općine Vogošća.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 12.osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 556

IZAŠLO iz samoizolacije: 449.osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 107 osoba.

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 10.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 2339 osoba. Broj osoba zaraženih Covid-19 je 81.

Zapadnohercegovački kanton

 Jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj, imali smo potvrđeno tri nova slučaja zaraze koronavirusom, (37), u Grudama (11) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su tri osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 52.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 37 11 4 0 52
Umrlih 2 1 0 0 3

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 796 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Trenutno se 74 osoba nalazi u samoizolaciji. Ukupan broj zaraženih osoba korona virusom na području BPK-a je osam.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                      – 176 lice kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 367 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 34 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 19 lica je pozitivno na korona virus.

Općina Sanski Most            –  trenutno u samoizolaciji se nalazi 33 lica

– 255 lica koji danas  izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Prema podacima sa infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać trenutno se na odjelu nalazi 10 pacijenata, 8 lica je pozitivno na korona virus, 1 lice je negativno,

dok se za 1 lice očekuje nalaz.

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo HBŽ:

– 11 testiranja je obavljeno

-4 pozitivna

-3 negativna

-4 nisu rezultati gotovi,

-nema novih  prijava za  kućnu samoizolaciju

– 1 odjava sa kućne samoizolacije.

 

 

 

  PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 10
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji   1 2 2 0 0 5
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 24 0 4 11 8 0 47
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 0 2 1 0 1 6
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 1 0 3 1 5
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 1 0 0 0 1
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 9 0 1 5 0 1 16
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni/Županijski štab civilne zaštite HNK/Ž-e na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 10.04.2020.god. donosi

IZMJENE I DOPUNE ZAPOVIJEDI                                                                                              (broj : 17-06-40-16-46/20 od 09.04.2020.godine)

 1. Zapovijeda se zabrana kretanja građanima HNK/Ž izvan mjesta svoga prebivališta, s ciljem ograničavanja civilnog prometa između općina/gradova unutar HNK/Ž.
 2. Kretanje izvan mjesta prebivališta građanima HNK/Ž bit će omogućeno samo uz posjedovanje propusnice izdane od strane općinskih/gradskih i kantonalnog štaba civilne zaštite.
 3. Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da prilikom izdavanja propusnica iz točke 2. ove zapovijedi budu vrlo rigorozni.
 4. Iz ove Zapovijedi su izuzete službe MUP-a, Kantonalnog tužiteljstva HNK, sudskih institucija s područja HNK, vatrogastva, hitne medicinske pomoći, kao i sve one službe koje su izuzete u ranije donesenim zapovijedima stožera civilne zaštite (… poslodavci, slobodan protok roba, osobe kojima je potrebna žurna medicinska pomoć …).
 5. Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da ažurirane popise o izdanim propusnicama pravodobno dostave ovlaštenim policijskim postajama /upravama, što su dužni činiti i poslodavci koji ažurirane popise o izdanim propusnicama moraju dostavljati općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite.
 6. Ranije izdane propusnice koje su izdavali ovlašteni pravni subjekti o kretanju u vrijeme trajanja policijskog sata vrijede i za ovu zapovijed.
 7. Odgovornost za provedbu ove zapovijedi je izričito na općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite, a nadzor nad provedbom na MUP-a HNK.
 8. Zapovijed stupa na snagu 10.04.2020.godine u 05:00 sati i traje do daljnjeg.

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljena je jedna prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijava se odnosila na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu.

Krizni štab HNK/Ž donio je Odluku o zabrani kretanja između gradova i općina unutar HNK/Ž. Ipak, kretanje je omogućeno uz važeću propusnicu/potvrdu. Potvrda mora biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe/poslodavca i kao takva vrijedi kod Zapovijedi zabrane kretanja građana i napuštanja mjesta prebivališta na području Hercegovačko–neretvanske županije/kantona.

Presliku Potvrde ovjerene i potpisane od strane odgovorne osobe odnosno poslodavca potrebno je dostaviti nadležnoj policijskoj upravi.

Ova potvrda odnosi se za pravne i gospodarske subjekte. Svi oni koji se iz privatnih razloga moraju kretati izvan mjesta prebivališta, izvan Grada Mostara, potvrdu izdaje Stožer civilne zaštite Grada Mostara.

Za poljoprivrednike i proizvođače kojima je potrebna propusnica na duže vremensko razdoblje izdat će se na razdoblje od 30 dana uz dostavu na uvid dokumentacije o OPG-u.

Zahtjev za izdavanje Potvrde dostavlja se isključivo putem pošte na adresu Grad Mostar, Adema Buća 19 ili elektronskim putem na adresu: grad.protokol@mostar.ba i grad.prijemzahtjeva@mostar.ba .

Zahtjev mora biti jasno obrazložen i s naznačenim kontaktom podnositelja zahtjeva, brojem telefona ili mobitela.

Izdavanje Potvrda vršit će se svakim radnim danom, a svi podnositelji čiji zahtjev bude pozitivno riješen bit će obaviješteni o mjestu i vremenu preuzimanja Potvrde.

U rješavanju zahtjeva, Stožer civilne zaštite Grada Mostara postupat će sukladno Zapovijedi Stožera civilne zaštite HNŽ-a/K, a kojom je naloženo da se potvrde izdaju samo u najnužnijim slučajevima.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na službenoj web stranici Grada Mostara www.mostar.ba

Općina  Konjic. U proteklom periodu na području općine Konjic do 10.04.2020g. obavljeno ukupno 259 testiranja , od kojih je ukupno 28 pozitivno na COVID -19. Na dan 09.04.2020g. uzeto je 16 briseva, svi su negativni.

U izolatoriju se nalazi jedan pacijent.

Djelatnici PS Konjic dana 09.04.2020g.  kontrolisali ukupno 86 lica.

Jedno lice prekršilo mjeru izolacije. Broj lica kojima je prestala mjera izolacije 190.

Broj lica koja su prekršila naredbu o zabrani kretanja je 5.

Djelatnici JKP“Standard“radili na  dezinfekciji gradskih ulica.

Općina Jablanica. Do sada je na području općine utvrđeno ukupno 12 pozitivnih nalaza na COVID-19. Ukupan broj osoba u izolaciji je 78.Do danas isteklo ukupno 173 rješenja o samoizolaciji. Djelatnici ps Jablanica izvršili 22 kontrole samoizolacije, ukupno do sada  749, nije bilo kršenja mjera. Nije bilo prekršaja naredbe o zabrani kretanja.

Nastavljeni radovi na uređenju izolatorija.

 Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:20 do 14:00 sati, u mjestu Skokovi, gdje je gorjela šuma,
 • od 22:10 do 23:45 sati, u mjestu Alinac, gdje je gorjela trava,
 • od 22:55 do 00:10 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela trava.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju od 14:37 do 17:00 sati u mjestu Smoljana,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je jednu intervenciju od 12:00 do 14:30 sati, u mjestu Crljeni, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 15:15 do 20:30 sati, u mjestu Majdan, gdje jej gorjela šuma,
 • od 16:05 do 18:20 sati, u mjestu Hrustovo, gdje je gorjala trava.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencije i to:

 • od 15:00 do 15:18 sati, u blizini graničnog prijelaza Maljevac gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 19:45 do 20:10 sati, u mjestu Kumarice, gdje je  gorjela trava.

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervncije na gašenju požara  niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Stranjani i Lašva, te jednu intervenciju na gašenju požara dimnjaka u naselju Gornji Brist.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervencije na gašenju požara na lokacijama: Brijeg, Dolovi i Dedići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju  šumskog požara na  lokaciji Bukovica. Požar je ugašen.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je Intervenciju na gašenju šumskog požara na lokaciji Tupanovac. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara šume i nisko rastinje na lokacijama: Papratnica, Dračići, Ričica.  Požar je ugašen.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja na lokacijama: Džindići, Donja Seoča, Podtušnjići, Dubrave, Tušnjići, Pertac, Ginje i Seoča. Požari  su  ugašeni.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije nagašenju požara i to:

– od 12:00 do 02:40 sati, u naselju Kuti Livač gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 12:10 do 23:40 sati, u Potporimu, gdje je  gorjelo nisko rastinje,

– od 23:10 do 23:40 sati, u Ilićima gdje je gorjelo nisko rastinje.

Aktivan požar na potezu Rujište, Pločno, Kuti Livač.

Dana 10.04.2020g. odobreno je djelovanje helikoptera OS-a BiH za područje Mostara- lokalitet Rujišta. Heliokopter je u vremenu od 15:00 do 16:30 sati sa akumulacije HE Mostar imao ukupno 9 naleta i to 6 iznad Podporima, čime je spriječeno ugrožavanje obližnjih kuća , te 3 naleta iznad Pločna čime je usporeno širenje požara prema naselju Kuti.  Požar nije stavljen pod kontrolu, već je djelovanjem helikoptera usporeno širenje istog, trenutno gori trava, sitno raslinje i nema opasnosti po obližnja naselja  i stanovništvo (vikend naselje Ruišta i naselja Kuti i Livač).

Za sutra 11.04.2020g. u jutarnjim satima  najavljeno je ponovno djelovanje helikoptera na OS BiH na gašenju požara na širem području Ruišta(potez Podporim- Pločno)a kako bi isti stavili pod kontrolu.

Požar na planini Čvrsnici je stavljen pod kontrolu, a tokom dana došlo je do izbijanja novog požara na području Podveležja, lokalitet Bišina- entitetska granica sa RS-om, gdje su lokalnom stanovništvu pripadnici PVJ Mostar zbog nedostatka ljudstva dovozili vodu za odbijanje vatre od obližnjih kuća i imanja.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:45 do 14:15 sati, gdje je gorio otpad u Gabeli,

– od 14:25 do 14:45 sati, gdje je gorjela trava kod Betanije,

– od 14:30 do 14:55 sati, gdje je gorjela trava i otpad u Tresani,

– od 15:00 do 16:15 sati, gdje je gorio otpad u Adi,

– od 15:03 do 18:25 sati, gdje je gorjela trava, vagoni i pragovi kod teretne željezničke stanice gdje je iizgorjelo par vagona,

– od16:45 do 17:30 sati,  gdje je gorjela trava i otpad u Adi,

– od 19:40 do 20:45 sati, gdje je u Gabeli gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općinečitluk imala je intervenciju na gašenju požara  u Čalićim koji je  još uvijek aktivan zbog nepristupačnog terena.

 Općina Konjic.

Aktivno više požarišta.

Poslan je zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Odobren i potvrđen dolazak 3 air traktora iz Crne Gore za 11.04.2020g. za gašenje požara na području Konjica i Prozor Rame.

Zbog složene situacije na terenu u 22:25 sati poslat zahtjev za pomoć u gašenju vatre iz Konjica.

U toku noći iz FUCZ-e poslato 15 pripadnika civilne zaštite na zahtjev za pomoć u gašenju vatre. U toku jutra očekuje se dolazak i vatrogasaca.

Dana 10.04.2020g.stanje na požarištima je sljedeće:

– od 07:00 sati šumski požarcna planini Zvekuši, požar aktivan.

– od 07:00 sati šumski požar na širem području MZ Neretvica: Obrenovac, Žitače,Požetva, Čelina, Podhum, Prijeslop, i još manjih mjesta, požar i dalje aktivan.

– od 07:00 sati rejon Vrabač- šumski požar i dalje  aktivan.

– od 11:00 sati požar u mj.Bale, ugašen.

– od  prethodnog dana šumski požar na području Vratne gore, aktivan.

– od 12:11 sati u Ovčarima pokraj pruge, šumski požar proširio se ka selima Homolje i Galjevo ,ugrožene kuće, požar aktivan.

– od 16:30 sati šumski požar u Kašićima aktivan.

– od 17:00 sati požar na Donjem selu,gorila trava i nisko raslinje,požar ugašen u 18:00 sati.

– od 07:00 sati šumski požar u Hasanovićima, požar aktivan.

– od 20:00 sati šumski požar u Ljubuči, rajon Bjelimića, aktivan.

– od 20:31 do 21:10 sati požar na Donjem selu ,ugašen.

Općina Jablanica. Nakon 4 dana i noći (oko 02.00 sati) ugašen je požar na području Mrakovo i Brgulići, a oko 04:30 sati ugašen je požar na području Štrbine-Nagore. U gašenju osim pripadnika PVJ učestvovali i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica.

Dana 10:04.2020g.u  popodnevnim satima izbio požar u blizini sela Glodnica. Požar se velikom brzinom proširio na strme padine planine Bokševice, te zahvatio područje koje je sumnjivo na kontaminiranost minama.

 Općina Prozor Rama. Na području općine Prozor Rama od 10.04.2020g. aktivno je 5 požarišta i to:

– Kućani  (šuma) ugroženo naseljeno mjesto.

– Grevići  (šuma) ugroženo naseljeno mjesto.

– Parcani (šuma) ugroženo naseljeno mjesto.

– Neraji    (šuma)  ugroženo naseljeno mjesto.

– Makljen (šuma)  ugrožena naseljena mjesta ispod Makljena.

Po dojavi dežurnog vatrogasca od 11.04.2020 godine u 7.45 sati na području općine aktivni su trenutno požari ;

 • Makljen (Crni vrh – Dobroša)
 • Tolovac – Parcani – Trišćani
 • Klek – Volijak

– od 09:00 do 18:00 sati gori trava i nisko raslinje na Makljenu. Djelimično ugašen,

– od 10:30 do 18:45 sati u Gračanici gorila šuma i nisko raslinje,požar je ugašen,

– od  13:00 do 14:45 sati kod HE Rama gori šuma i nisko raslinje,

– od 14:00 do 14:45 sati u mj. Gmići gorjela trava i rastinje, požar je stavljen pod kontrolu,

– od 14:30 do 18:30 sati u Varvari gdje je gorjela trava i rastinje, požar je ugašen i saniran,

– od 15:30 do 18:10 sati u mj. Klek gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:30 sati u mj. Blace gdje je gorjela šuma i rastinje,

– od 18:45 do 22.00 sati u mj. Zahum gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:00 do 22:00 sati u mj. Kaćuni gdje je gorjela trava i rastinje.

U gašenju požara uključeno je kompletno DVD „Rama“ sa svim svojim kapacitetima kao i 100 volontera dobrovoljnih vatrogasaca.

 Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine  Banovići nije imala intervencija osim dežurstva na lokalitetu Seona.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine  Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Memići. Požar je ugašen.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu u naselju Špionica. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac je imala četiri intervencije na gašenju požara i to:

– šumski požar na lokalitetu Orahovica – Plavetno Brdo,

– požar niskog rastinja na lokalitetu Bikodže,

– šumski požar na lokalitetu G. Dobošnica,

– šumski požar na lokalitetu Devetak – Trepale.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada  Živinice imala je dvije intervencije na gašenju požara i to požar na niskom rastinju u selu Gračanica i šumski požar na lokalitetu Džebari. Požari su ugašeni.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je četiri intervencije na gašenju požara gdje je gorjela šuma i niskom rastinje u naseljima: Desetine, Slavinovići i Srednja Lipnica. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Srednjobosanski kanton

 Općina Busovača.  Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je dvije intervencije na gašenju požara suhe trave, niskog rastinja i šume u naselju Boišče i naselju Gornja Carica.

 Zapadnohercegovački kanton

 Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 16:50 do 18:00 sati, u mjestu Vinjani, gdje je gorjela suha trava.

 Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara šume i niskog rastinja u  Gornjoj Britvici, te jedan požar u  Dobrkovićima gdje je opožareno cca 500 000 m2, gdje je gorjela suha trava , nisko raslinje i šuma. Istog dana izbijo je požar u gradskoj zoni  kod Hotela gdje je gorjela trava.

Požar u Biogracima u 11,00 sati, ugašen je u 16,30 sati, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, opožareno je cca 80000 m2, požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom i tri vatrogasca DVD Polog uz pomoć mještana.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije veće intervencije i 14 intervencija manjeg inteziteta. Veće intervencije su imali:

Dana, 10.04.2020. godine u 10:00 sati na lokalitetu Zenika, Općina Ilidža, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je likvidiran u 23:44 sata. U gašenju požara učestvovalo je 13 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila.

Dana, 10.04.2020. godine u 12:30 sati na lokalitetu Butila, Općina Novi Grad, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je likvidiran u 23:45 sata. U gašenju požara učestvovalo je 20 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila.

Kanton 10

Dana 10.04.2020.god. je bilo nekoliko prostornih požara:

-u mjestu  Perduhovo selo, gdje je gorjela  trava i nisko raslinje,  ugašeno tokom popodneva.

– od 15.00h-18.00h, Drvar, gorjela trava.

– od 16.45h Dragnić, Glamoč, gorjela šuma, nije se gasilo zbog nepristupačna terena.

– od 17.20h Podovi, Drvar, nisko raslinje, ugašeno do večeri.

-Na području Bosanskog Grahova Pržine-Crni lug-Peulje-Dinara–Uništa-Jadovnik, gori trava i  nisko raslinje otišla cisterna DVD Korita i OSCZ B. Grahovo na intervenciju.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Kiseljak,Travnik i gradova Mostar i Živinice timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 6 eksplozivnih sredstava i dva metka.

 O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE