Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.11.2015.godine, do 10:00 sati

 

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. I dalje je aktivan požar na lokalitetu Bijela – Rapti, gdje gori bukova šuma. Opožarena površina je cca 10 ha. Na terenu se nalaze pripadnici PVP-e Konjic i „Šumarstva“, koji pokušavaju lokalizirati požarište, ali zbog konfiguracije terena i nepristupačnosti, požar je veoma teško staviti pod kontrolu. Jedan dio požara se širi i prema terenu koji je miniran.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u periodu od 16:30 do 21:30 sati, u mjestu Vojevac, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u mjesto Golubovići, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov. Požar gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervencu na gašenju požara i to u gradskom parku, gdje je gorjela veća količina skupljenog suhog lišća. Požar je lokaliziran i ugašen.

PRONALAZAK NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Po dojavi građana o pronalasku NUS-a u selu Butkovići, ,,A” tim FUCZ-e je odmah izašao na lice mjesta, gdje je preuzeta jedna ručna bomba.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Općinskoj službi civilne zaštite Jajce, izvršena je dojava o postojanju NUS-a, na lokalitetu – Lučina, radi se o jednom tromblonu.

Općina Travnik. Općinskoj službi civilne zaštite Travnik, pristigle su dvije dojave o postojanju NUS-a, i to: na lokalitetu – Ganići, gdje je pronađena jedna tenkovska mina i lokalitetu Bijelo Buće, gdje je pronađen jedan tromblon.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Općinskoj službi civilne zaštite Gornji Vakuf-Uskoplje, pristigle su dvije dojave o postojanju NUS-a, i to: na lokalitetu – Grad – Odvode, gdje je pronađena jedna minobacačka mina 60mm i na lokalitetu Privor – Crvće, gdje je pronađena: municija, ručna bomba i upaljač R1.

O navedenom NUS-u, obavješteni su „A” tim Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Centar. U toku jučerašnjeg dana prijavljen je pronalazak jednog NUS-a. Radi se o ručnoj bombi, koja je predata u policijsku stanicu Centar. Informacija o pronađenom ubojnom sredstvu je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, čiji pripadnici su preuzeli navedeno ubojno sredstvo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE