Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.10.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačkoneretvanskli kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 19:10 do 19:25 sati, u Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:00 do 16:35 sati, u Dretelju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnik,  imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Komar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Jajce. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Jajce,  imala je intervenciju na gašenju požara u kojem je gorjela kuća, u naselju Kuprešani. Požar je ugašen. Pričinjena je veća materijalna šteta.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Jučer od 16.15 do 17.15 sati, pripadnici DVD-e Gorica, gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Sovići. Opožareno je cca 05.ha trave. Na gašenju požara  sudjelovao je jedan vatrogasac sa jednim vatrogasnim vozilom.

 

Bosansko-podrinski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražda, imala je intervenciju na gašenju požara od 11:10 do 12:39 sati, na gradskoj deponiji komunalnog otpada Šišeta. U gašenju požara učestvovala su dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 09.10.2018. godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Lukavac, na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje odgovarao je kvalitetu čistog zraka, dok se na lokalitetima Živinice, Mobilna nije mogao ocijeniti.

 

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e  Stari Vitez i dalje dostavlja pitku vodu jednom tjedno u Ahmiće, te dva puta u Bukve, a DVD-e Vitez dva puta tjedno u Putkoviće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Kantonalni operativni centar Sarajevo primio je informaciju od Općinske službe CZ-e Ilidža, da se u prostorijama Policijske stanice Ilidža nalazi jedna ručna bomba, koju je predao građanin.

Informaciju o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civlne zaštite za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu Buselji, pronađena je određena količina sitne municije. Prijava o pronalasku eksplozivnih sredstava proslijeđena je uposlenicima  Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite nastavili su sa radovima na deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići III“, na području općine Banovići.

 

Unskosanski kanton

Grad Cazin. Općinska služba CZ-e Cazin, dobila je podatke o prijavljenom eksplozivnom sredstvu u MZ-e Cazin, a radi se o tromblonskoj mini.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE