Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.09.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

–  od 08:10 do 08:40 sati na Bišću Polju gorio otpad,

–  od 13:25 do 16:30 sati u Gornjim  Vranjevićima gorjelo brdo – trava i nisko rastinje,

–  od 16:00 do 17:20 sati na Bišću Polju gorjela trava,

–  od 16:45 do 17:40 sati u ul. Stjepana Radića gorjela trava,

–  od 22:15 do 22:40 sati u Raštanima gorjelo rastinje i trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara  od 12:43 do 13:20 sati u Grabovinama, gdje je gorjelo smeće i rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 12,00 do 13,00 sati na lokalitetu Čerigaj, gdje je gorjelo smeće na divljem odlagalištu. Požar su gasila dva vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom.

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je tri intervencije na gašenju požara:

– na lokalitetu Grab, od 09:10 do 13:00 sati gorjela je trava i nisko rastinje na površini od oko 3 duluma. Požar su gasila tri vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom. Nije bilo materijalne štete,

– na lokalitetu Donji Radišići, od 15:30  do 18:00 sati, gorjela suha trava, nisko rastinje i smrekova šuma. Opožarena je površina od oko 15 duluma pomenutog rastinja, a djelomično je opožaren jedan vinograd i nekoliko maslina. Požar je gasilo osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila,

– na lokalitetu Klobuk, od 18:25 do 19:55 sati gorjela borova šuma. Opožareno je oko 7 duluma šume. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u ulici Branilaca grada. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Duboštica Donja. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:  u krugu fabrike namještaja „Izazov“, gdje je gorio silos za piljevinu, te u naselju Vukovije Donje na gašenju dimnjaka. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica Bihać imala je manju intervenciju na gašenju požara od 13:05 do 13:25 sati u mjestu Ozimice I, gdje je gorjela veš mašina u stanu.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenih automobilskih guma.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE