Predstavnici FUCZ učestvovali u IMPULS radionici “Model dijeljenja prostornih podataka”

Glavni cilj projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu sa regionalnim i međunarodnim zahtjevima. Takođe, cilj je da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka te da se postigne interoperabilnost podataka i usluga. Pored Bosne i Hercegovine, zemlje korisnice projekta su: Albanija, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Mostaru je od 4. do 6. septembra 2018. godine održana nacionalna radionica IMPULS projekta na temu “Model dijeljenja prostornih podataka”.

Na radionici, koja je poslužila kao prilika za razmjenu iskustava i diskusiju na zadanu temu, učestvovala su i dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), ali i stručnjaci iz  susjednih i drugih evropskih zemalja.

Prvu prezentaciju na temu “Uvod i opšta pravila kod podjele dijeljenja podataka: Zakonski okvir, dijeljenje podataka, Evropa” održala je Naima Almstorn iz Švedske uprave za mapiranje i katastar (Lantmäterieta), dok je David Boman, takođe iz Lantmäterieta, predstavio Švedski poslovni model podjele podataka (zakonski okvir, sporazumi i licence). Hrvatski poslovni model podjele podataka (zakonski okvir, sporazumi i licence) prezentirao je Tomislav Ciceli iz Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Glavni cilj ovog projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu sa regionalnim i međunarodnim zahtjevima. Takođe, cilj je da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka te da se postigne interoperabilnost podataka i usluga. Pored Bosne i Hercegovine, zemlje korisnice projekta su: Albanija, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo.

Nakon ovih prezentacija experata IMPULS projekta održan je drugi dio radionice koji se odnosio na Infrastrukturu prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine tako da je predstavljeno postojeće stanje dijeljenja prostornih podataka te kreiranje i implementacija poslovnog modela podjele podataka u FBiH.

Pored radionice održan je i prvi “Dan Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine” na kojem su učešće uzeli predstavnici institucija iz Federacije BiH a kao gosti prisutni su bili i predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko–pravne poslove Republike Srpske.

Projekt IMPULS finansira Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), Švedska uprava za mapiranje i katastar (Lantmäteriet) i Državna geodetska uprava Republike Hrvatske kao provedbeni partner.