Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.06.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 327 uzoraka, od kojih je 13 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9769 osoba, od kojih je 4813 pozitivno (4659 osoba je izliječeno, 153 osobe su preminule), a aktivno je zaražena jedna osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 09.06.2022.godine, nije bilo testiranih na COVID-19.  Zaključno sa 09.06.2022.godine, na području BPK nema aktivno zaraženih koronavirusom (COVID-19),  oporavljeno je ukupno 3958 osoba, a 127 osoba je preminulo.

 

POPLAVE 

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Na osnovu meteorološke prognoze izdate od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja:

Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH. Značajniji porast očekuje se na slivovima Sane, Usore i Spreče. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području sliva rijeke Sane.

U narednih 3-5 dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– Gornjeg i srednjeg toka rijeke Sane,

– Donjeg toka rijeke Usore,

– Gornji tok rijeke Spreče.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina: Sanski Most, Ključ, Tešanj, Usora, Doboj Jug te Živinice.

Sugeriše se nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 09:15 do 10:16 sati, na putu za Gubavicu, gdje je gorjela kuća usljed udara groma.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 22:35 do 23:00 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjelo smeće.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Saliha Cakana Mulalića, gdje je gorio pomoćni objekat.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ričica, gdje je gorjela šuma.

Požari su ugašeni.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju el. instalacija na objektu u ulici Branilaca Bosne br.4.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju od 23:25 do 00:20 sati, u mjestu Trn, gdje je izbio požar na hidrauličkoj preši u tvornici „FEAL“. Požar su gasila tri vatogasc sa vozilom.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 09:10 do 10:55 sati intervenciju nakon aktiviranja aparata CO2, u ul.B.Fejića.

Grada Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je od 19:20 do 19:55 sati intervenciju na uklanjanju stijene sa prometnice M-17 u Ševaš Njivama.

 

Unskosanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničku intervenciju na sapiranju kolovoza nakon saobraćajne nesreće.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 00:10 do  01:10 sati u mjestu Todorovo, gdje je vršeno uklanjanje drveta sa kolovoza.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je tehničku intervenciju: asistencija MUP-u Kantona Sarajevo na vađenju oružja iz rijeke.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. U protekla 24 sata operativni centar je zaprimio prijavu o aktiviranju klizišta koje otežava prilaz za 5 stambenih objekata u MZ Rajska. Sanacija u toku današnjeg dana.

Općina Banovići. U protekla 24 sata operativni centar je zaprimio prijavu da da su veće kišne padavine uzrokovale oštećenje makadamskog puta prema naselju Bečići, MZ Repnik.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na devet lokacija na području općina Tomislavgrad, Vitez, Busovača, Domaljevac- Šamac, Livno i gradova Goražde, Visoko, Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 10 eksplozivnih sredstava i streljiva 702 kom. 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Narandžasti meteoalarm za sjeverna područja Bosne zbog očekivanih obilnijih kišnih padavina, koje mogu iznositi između 30 i 50 litara po metru kvadratnom, lokalno do 70 litara. Za ostatak zemlje na snazi je žuti meteoalarm zbog obilnijih padavina.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR