Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 497 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 21 smrtni slučaj,

– Ukupno aktivnih 449.

– Ukupno izliječenih 27.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite u okviru sistematske dezinfekcije gradova u Federaciji BiH, kao jedne od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19), sa dvije mašine, u vrijeme zabrane kretanja građanja, već jedanaest dana vrše dezinfekciju gradova na području FBiH. Sinoć su u Kantonu 10 i uz podršku pripadnika općinske službe civilne zaštite i policije vršili dezinfikciju javne površine u Tomislavgradu.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dobili smo slijedeće podatke vezane za koronavirus:

 

Izvještaj za dan 09.04.2020. godine

Broj testiranih u toku 24 h Pozitivnih
tokom 09.04
Broj hospitaliziranih (ukupno): Aktivnih Rješenja o kućnoj izolaciji na osnovu epidemiološkog izvještaja o COVID + i Kantonalnog Ministarstva zdravstva
189 0 Ukupno 16
na respiratoru 1
u oporavku 2
48
Broj potpuno oporavljenih u protekla 24 h Broj smtnih ishoda u 24h    
0 0    

 

Kumulativ 30.01.-09.04.2020.godine

Testirano ukupno Pozitivnih ukupno Izliječenih: Smrtnih ishoda u KS
1060 57 (4 retestirano) 2 4

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo (jučer u 10:44 sati) u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  smješteno  je 86 osoba koje su stigli iz Italije, Švedske i Francuske  za koje su osigurani svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.  Također, u navedeni objekat su smještene i tri osobe koje nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

Dana, 09.04.2020. godine u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 4 osobe  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica i na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Crveni križ vršio dostavu hrane i drugih potrepština osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U sklopu aktivnosti na provođenju mjera na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti korona virusa, Općinski štab civilne zaštite Vogošća je izvršio nabavku dva tunela za dezinfekciju, koji su montirani ispred  OJ Dom zdravlja Vogošća i ispred zgrade Općine Vogošća, tako da će sve osobe prilikom ulaska i izlaska iz navedenih objekata biti dezinfekovane. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te posjetili šest porodica i uručili im prehrambene namirnice.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da su u cilju smanjenja rizika unošenja koronavirusa u zdravstvene ustanove, kao i zaštite zdravstvenih radnika i pacijenata koji ulaze u zdravstvene ustanove u prethodnom periodu ispred Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i ispred Domova zdravlja Stari Grad, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća postavljeni su tuneli za dezinfekciju. također, smo obavješteni da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Kakanj. Tri lica su pozitivna na korona virus. Na promatranju i samo izolaciji do sada je prijavljeno 547 osoba, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera. U protekla 24 sata  evidentirano je jedno kršenja i nepoštivanja izolacije i 4 lica nije koristilo zaštitnu masku. Na snazi je policijski sat od 20,00 sati do 05,00 sati.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 102 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima…

Općina Visoko. Sa današnjim danom,  10.04.2020.godine, mjere zabrane kretanja i zdravstvenog   nadzora ističu za 9 osoba i ukupan broj osoba koje su završile sa navedenim   mjerama je sada 534  na području grada Visoko. Dana 09.04.2020. godine,   u Higijensko- epidemiološku službu prijavilo  se 8 novih osoba koje će narednih 14 dana biti pod zdravstvenim nadzorom i zabranom kretanja. Na podučju Grada Visoko trenutno pod mjerama zabrane i zdravstvenim nadzorom   ima ukupno 54 osobe.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 227 osoba, a period samoizolacije je završio za 38 osoba. Novih u samoizolaciji je 43. Jučer je na analizu poslano 5 sumnjivih uzoraka i svi su negativni.  Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata nije evidentiran niti jedan slučaj  nepoštivanja samoizolacije, a evidentirana su 2 slučaja kršenja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Nastavljena je aktivnost na dezinfekciji javnih površina i objekata kolektivnog stanovanja. Proteklog dana Profesionalna vatrogasna jedinica je prema planu  izvršila dezinfekciju dijela stambenog naselja Krndija  (ulaz 7, 9, 11, 36, 38 i 40 ).Služba za asanaciju, vodosnabdjvanje i čistoću JP Rad Tešanj je izvršila sapiranje ulica u Tešnju na potezu Trg žrtava 3. Avgusta-kružni tok, u Jelahu – most Mračaj-most Radušica, most Usora –Alpina i carinski terminal u Kraševu.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od koronavirusa (COVID19):

– Testirano je 12.osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

– Osobe stavljene u samoizolaciju: 543

– Izašlo iz samoizolacije: 438 osoba

– Nalazi se u samoizolaciji: 105 osoba

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 9.4.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 2568 osobe. Broj osoba zaraženih Covid 19  je 77. Nove informacije se ažuriraju u 10:00.

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj, imali smo potvrđeno osam slučaja zaraze koronavirusom, na području grada Širokog Brijega. Evidentirano je u Širokom Brijegu (35), u Grudama (10) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su tri osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 39.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 35 10 4 0 49
Umrlih 2 1 0 0 3

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim  nadzorom (samoizolacija) nalazi 865 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Od jučerašnjih 32 osobe koje su testirane na korona virus 28 je negativno, dok se rezultati za preostalih 4 očekuju u narednoj grupi testiranja. Trenutno se 70 osoba nalazi u samoizolaciji. Ukupan broj zaraženih osoba korona virusom na području BPK-a je sedam.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima sa infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać trenutno se na odjelu nalazi 10 pacijenata, 8 lica je pozitivno na korona virus, 1 lice je negativno, dok se za 1 lice očekuje nalaz.

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                      – 191 lice kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 367 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 34 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 19 lica je pozitivno na korona virus.

Općina Ključ                          28 lica se nalaze u samoizolaciji.

Općina Sanski Most            –  trenutno u samoizolaciji se nalazi 33 lica

– 255 lica koji danas  izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

Općina Bosanski Petrovac – 11 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

 

Kanton 10

Nakon testiranje uzoraka na COVID-19 u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar rezultati su pokazali da su tri osobe pozitivne, jedna negativna i jednoj osobi se testiranje treba ponoviti.  Dvoje pozitivnih je u vezi s prvim zaraženim, dok treća zaražena ne pripada istom klasteru.

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10,  20 je novih slučajeva kućne izolacije, od čega 15 osoba od kojih su uzeti brisovi i poslani u  SKB Mostar.

U Županijskoj bolnici Livno, na privremeno oformljenom odjelu za liječenje pacijenata kod kojih je dokazano oboljenje od SARS CoV-2, COVID-19 primljena su dva pacijenta, te je uzet jedan bris i poslan na analizu.

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 09/10.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati :

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 2 0 1 0 0 3
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 1 0 0 0 0 0 1
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 10 1 3 0 0 14
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 17 36 5 11 8 1 78
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 4 3 2 1 0 0 10
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 3 0 3 0 6
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 3 0 0 0 3
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 4 0 3 5 0 0 12
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 1 0 0 0 0 0 1

 

Općina Glamoč. U protekla 24 sata , na području općine Glamoč, 13 osoba u izolaciji. Lijep pozdrav.

Općina B.Grahovo. Dana, 09.04.2020 godine Stožer civilne zaštite općine održao je sjednicu. Jedna nova osoba je u samoizolaciji, te je jedana osoba u izolaciji na GP Strmica.

Općina Tomislavgrad. Stožer civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 09.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te stanje na području općine Tomislavgrad u svezi pandemije korona virusa.

Općina Kupres. Dana,09.04.2020 godine na inicijativu općinskoga načelnika Zdravka Mioča izvršena je dezinfekcija Crkve svete Obitelji u Kupresu,dezinfekcija prostora za izolaciju i dezinfekcija ureda u zgradi općine Kupres u suradnji sa poduzećem za dezinfekciju „ARHITRAV-MN“ d.o.o Ljubuški-Tomislavgrad. Ovo je druga faza dezinfekcije općine i prostora za izolaciju i prva dezinfekcija Crkve Svete obitelji.

Grad Livno. U četvrtak 9. travnja 2020. članovi DVD-a “Sv. Ana Lištani” su svojim vozilom obavili dezinfekciju kruga Županijske bolnice fra.Mihovil Sučić Livno.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalnoi štab civilne zaštite na  izvanrednoj  telefonskoj  sjednici održanoj dana 09.04.2020.godine, d o n o s i :

NAREDBU

1.Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području HNŽ van mjesta prebivališta, s ciljem ograničavanja civilnog prometa između općina/grada unutar HNŽ.

2.Kretanje van mjesta prebivališta građanima omogućiti samo uz posjedovanje propusnice izdate od strane županijskog/općinskog/gradskog stožera civilne zaštite.

 1. Zapovijeda se općinskom/gradskom stožeru civilne zaštite da prilikom izdavanja propusnica budu vrlo rigorozni u izdavanju propusnica pojedincima uz opravdano obrazloženje stožera/poslodavca(slobodan protok roba), te osobama kojima je potrebito pružiti neophodnu medicinsku pomoć.
 2. Iz ove Zapovijedi su izuzeti djelatnici MUP-a, Županijskog tužiteljstva HNŽ ,sudskih institucija s područja HNŽ, vatrogastva i hitne medicinske pomoći, te izuzeci iz ranije donesenih Zapovijedi stožera civilne zaštite.
 3. Zapovijeda se općinskom/gradskom stožeru civilne zaštite da izdate propusnice za kretanje građana pravovremeno dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ.
 4. Zapovijed stupa na snagu 10.04.2020.godine u 5:00 sati.

 

Operativni centar CZV HNK. U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljene su 4 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19), 2 prijave se odnose se na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu a 2 prijave nepoštivanja mjera samoizolacije.

U toku dana dvije osobe su prijavile dolazak u BiH iz Hrvatske. Osobe su evidentirane, te je obavIještena je i nadležna služba.

 

Čapljina. Iz OC izvještavaju da nije bilo kršenja policijskog sata.

 

OC Čitluk. Na području Općine Čitluk trenutno se nalazi 310 osoba u izolaciji dok je za 71 osobu izolacija je završila.

 

Prema preporukama Federalnog i Županijskog stožera civilne zaštite od 23.03.2020.godine i zbog povećanog broja oboljelih, Općinski stožer civilne zaštite donosi

NAREDBU

 1. Zapovijeda se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od dvije osobe, na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, na području općine Čitluk, a sve osobe moraju imati zaštitnu masku i rukavice.
 2. Zabrana iz prethodne točke odnosi se na sve javne i privatne otvorene površine uključujući sva naseljena mjesta, ulice, trgove, parkove, igrališta i druge prostore na području općine Čitluk.
 3. Vlasnici trgovine prehrambenim i higijenskim proizvodima, ribarnice, ljekarne, specijalizirane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom, poljoprivredne ljekarne, benzinske crpke, kiosci, pekarnice, kemijske čistionice, specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizirane trgovine dječjom opremom, trgovine hranom za životinje,trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro materijalom, logistički i distributivni centri hrane,pića i higijenskih proizvoda, vele drogerije, obavezni su da osiguraju protok kupaca i klijenata, s time da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje higijensko epidemioloških mjera.
 4. Za provedbu ove zapovjedi odgovorna je općinska inspekcija i policijski organi svako iz svoje nadležnosti.
 5. Zapovijed stupa na snagu 09.04.2020. godine, a primjenjivat će se do opoziva.

 

OC Stolac. Policiska stanica: Nije bilo narušavanja naredbe o policiskom satu,kao i nepoštivanje naredbe o izolaciji i samoizolaciji.

 

OC Neum. Nisu zabilježene kršenja mjera samoizolacije kao ni drugih izdatih naredbi.

 

Sanitarna inspekcija . Nije bilo novi rješenja o samoizolaciji.

 

OC Jablanica .

Aktivnosti Općinskog štaba

Dana 08.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana aktuelna epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu novonastale situacije, prije svega radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprečavanja širenja COVID-a 19. Donesena je jedna odluka i jedna naredba Općinskog štaba. U popodnevnim satima, a nakon objave Naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite broj: 17-06-40-16-46/20 od 09.04.2020. godine zabilježena su brojna reagovanja građana sa nizom nerazjašnjenih pitanja od kojih izdvajamo samo neka:

-Pitanje izdavanja propusnica lica koja rade u drugoj općini u odnosu na mjesto stanovanja?,

– Ko izdaje propusnicu licima koja su se zatekla izvan općine u kojoj imaju prebivalište?

– Da li se može izdati potvrda licima koja imaju poljoprivredna imanja u drugoj općini izvan mjesta prebivališta radi obrade zemlje,

Općinski štab je donio Odluku da se hitno zatraži od Kantonalnog štaba civilne zaštite da hitno izda uputstvo o primjeni Naredbe broj: 17-06-40-16-46/20 od 09.04.2020. godine zbog problema u primjeni iste, a u vezi sa zahtjevima građana za izdavanje propusnica.

 

Dom zdravlja Jablanica

Na dan 09.04.2020. godine za 78 osoba je propisana izolacija. Potvrđen je jedan pozitivan nalaz od 08.04.2020, dok je jedan nalaz potrebno ponoviti za 48 sati. Potvrđeno ukupno 10 pozitivnih lica na COVID 19. U toku dana nije bilo uzoraka za testiranje.

 

Policijska stanica Jablanica

Izvršeno je 14 kontrolnih provjera samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Do sada je izvršeno ukupno 658 kontrola samoizolacije. Zabilježena su dva slučaja kršenja naredbe o zabrani kretanja, a od donošenja naredbe do danas su zabilježena ukupno 4 slučaja kršenja naredbe.

 

JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica

Radnici JKP Jablanica d.d. u stečaju su nastavili sa radovima na osposobljavanju objekta Bloka samaca za potrebe izolatorija. Nastavljeni su radovi na osposobljavanju prostora stana u ulici Rasadnik, u cilju oslobađanja prostora u Domu samaca radi stavljanja u funkciju izolatorija. Izvršena je ponovna dezinfekcija ulaza u zgradama u kojima stanuju lica pozitivna na COVID 19.

 

OC Prozor-Rama. Sanitarna inspekcija: U protekla 24 sata evidentirano je 25 osoba pristiglih iz inozemstva,a za 8 osoba istekla je mjera samoizolacije. Izvršena je dizinfekcija 13 haustera.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od 13:18 do 23:00 sati u mjestu Bosanska Otoka, gdje je gorjela šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:30 do 15:45 sati u mjestu Čajići, gorjela je šuma,

– od 18:45 do 20:55 sati u mjestu Hatići gorjela je trava,

– od 22:02 do 23:00 sati mjesto Vrelo, gorio je el.drveni stub.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:00 do 16:55 sati u mjestu Kapljuh.Gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 15:15 do 17:00 sati u mjestu Gaj, gorjela je krovna konstrukcija.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 15:20 do 19:00 sati u mjestu Crljen, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:20 do 20:50 sati u mjestu Kamengrad gorjela je trava,

– od 19:00 do 22:40 sati u mjestu Lipnik gorjela je trava,

– od 19:50 do 21:00 sati u mjestu Krkojevci gorjela je trava.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:24 do 13:50 sati u kampu „Miral“ zbog zapaljenja stambenog kontejnera,

– od 20:22 do 00:23 sati u mjestu Zborište, gorjela je šuma,

– od 22:05 do 23:50 sati u mjestu Slapnica, gorjela je šuma.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Foča u FBiH. Dana 09.04.2020.godine,  u toku popodnevnih sati došlo je do ozbiljnijeg požara na lokalitetu Presjeka. Ukupna površina koja je zahvaćena požarom procjenjuje se na oko 5 ha i na svu sreću požar je oko 20:30 sati lokalizovan i spriječeno širenje prema dugogodišnjim zasadima crnogorične šume na lokalitetu Hotka. U gašenju su učestvovali članovi Lovačkog društva Grebak, uposlenici Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Foča, Kantonalne uprave za šumarstvo, JP“Bosansko-podrinjske šume“  Goražde, te policijski službenici PS Ustikolina. Vatrena stihija je uništila jedan dalekovodni stub tako da su radnici Elektroprivrede iz Goražda, nakon što je požar lokalizovan, pristupili zamjeni istog i uspostavljanju normalnog elektrosnabdjevanja područja Mjesne zajednice Jabuka.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je tri intervencije na gašenju niskog rastinja i suhe trave na lokacijama Babino – Kasapovići, Lašva i Smetovi, te 2 sapiranja udređenih dijelova grada.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tri intervencije na gašenju požara i to: dva šumska požara na lokalitetima Ozren i Spahića gaj, te zapaljena živica kod Gradskog  stadiona. Požari ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na lokalitetu Gornja Golubinja. Požar je ugašen.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na lokaciji Vozuća. Požar je ugašen.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je šest intervencija na gašenju šume, niskog rastinja i suhe trave. Na lokacijama Vrtnica, Zagorice, Hlapčevići  i u krugu firme „Viteks“  požari su ugašeni, dok su na lokacijama Gorani i Seoča, zbog nepristupačnosti  terena, požari  djelimično ugašeni. Isti ne ugrožavaju stambene objekte.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 10:21 do 11:35 sati u prigrađanima gorjela trava,nisko rastinje i otpad.

– od 17:10 do 17:45 sati,u Raštanima gorjela trava i nisko rastinje.

– od 22:50 do 23:55 sati,u Kuti Livču gorjela trava i nisko rastinje.

I dalje je aktivan požar na lokalitetu „Mala Ruišta“, gori šuma,trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

– od 15:45 do 17:00 sati, od Gabele prema Strugama podmetnut požar na više lokacija (obaviještena policija), gorjelo visoko i nisko rastinje te je  oštećeno više voćnjaka i vinograda,

– od 16:30 do 17:15 sati, požar u Višićima (Tresana) gorjela stara ruševna kuća,

– od 17:20 do 18:00 sati, u Gabeli gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:35 do 18:15 sati, u Šurmancima gorjela šuma.

– od 19:30 do 20:10 sati,u Strugama gorjelo smeće,trava i rastinje.

– od 20:20 do 20:50 sati,u Šurmancima gorjela šuma.

– od 00:45 do 01:20 sati,na deponiji Ada gorio otpad.

– od 03:00 do 03:40 sati,na deponiji  Ada gorio otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:00 do 10:00 sati,na Tromeđi gorjela trava i nisko rastinje.

– od 15:00 do 16:30 sati u Bašagi gorjela trava i nisko rastinje.

– od 17:00 do 18:20 sati,u Čitluku kod Brane gorjela trava i nisko rastinje.

 

Općina Konjic. Na području opštine Konjic i dalje su aktivni požari na lokalitetima:

Požarište Klisa-Obrenovac,Ljesovina,Žitače,Čelina i Požetva.

Požarište Ljuta, požar u  Nevizračkom zaljevu i na Bolobanovom brdu.

Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 11:25 do 14:30 na Prevlju gorjela hrastova šuma.

– od 19:30 do 20:10 sati,u Strugama gorjelo smeće,trava i rastinje.

– od 20:20 do 20:50 sati,u Šurmancima gorjela šuma.

– od 00:45 do 01:20 sati,na deponiji Ada gorio otpad.

– od 03:00 do 03:40 sati,na deponiji  Ada gorio otpad.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 16:50 do 18:45 sati, na Pješevcu gorjela trava i nisko rastinje.

– od 19:30 do 21:20 sati,na Vidovu polju gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Već četvrti dan vatrogasci gase požar na širem prostoru MZ Ostrožac. Vatrogasci su tokom prethodne noći i dana gasili požar  na području Žuglići-Brgulići-Mrakov, te isti stavili pod kontrolu oko ponoćnih sati. Tokom noći i narednih sati vatrogasci su na terenu, na prostoru Štrbina i Nagore. Pored profesionalnih vatrogasaca u gašenju požara učestvuju i vatrogasci DVD Jablanica.

Općina Prozor-Rama. Dana , 08.04.2020. godine u 17.00 sati dojava da gori šuma iznad sela Dobroša i požar se kreče prema Crnom vrhu na planini Makljen. Požar je još uvijek aktivan te ugrožava stanovništvo naselja Dobroša , Perići i Naukovići. Helikopter OS BiH je djelovao u 10 navrata.

Dana , 08.04.2020. godine u 18.00 sati dojava da na planini Draševo gori šuma. Požar je još uvijek aktivan te prijeti opasnost da zaprimi veće razmjere. Helikopter OS BiH stigao je na područje naše općine 09.04.2020. godine u 09.30sati ali nije mogao djelovati (zahvatiti vodu ni na Jablaničkom niti na Ramskom jezeru zbog gustog dima)

Helikopter OS BiH je djelovao u 29 navrata.

 

Dana , 10.04.2020. godine od 9:00 sati do 9:30 sati na području općine aktivno je 5 požarišta:

–           Kućani           (šuma)           ugroženo naseljeno mjesto

–           Grevići           (šuma)           ugroženo naseljeno mjesto

–           Parcani          (šuma)           ugroženo naseljeno mjesto

–           Neraje                        (šuma)         ugroženo naseljeno mjesto

–           Makljen          (šuma)           ugrožena naselja ispod Makljena

 

Ukupno je ugroženo 1500 stanovnika i 500 stambenih i pomoćnih objekata.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

– smeće naselje Ravna Trešnj,

– šuma naselje Moluhe,

– šuma naselje Lipnica,

– šuma naselje Pasci,

– otpad u kontejneru.

Požari ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– borova šuma u naselju Rudine (brzom intervencijom građana i vatrogasaca požar ugašen u početnom stanju),

– divlja deponija koja se proširila na nisko rastinje u naselju Šerići.

Požari ugašeni.

Opština Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– nisko rastinje naselje Smoluća,

– šuma naselje Orahovica,

– nisko rastinje naselje Koksara,

– nisko rastinje naselje Vjenac,

– šuma naselje Orahovica (nepristupačan teren,minirano).

Požar u Orahovici još uvjek aktivan( tinja) a ostali su ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– nisko rastinje naselje Memići,

– nisko rastinje i šuma naselje Miljanovci,

– nisko rastinje naselje  Masle,

– nisko rastinje naselje Zelina,

– gašenje otpada u kontejneru.

Svi požari ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići imala je četri intervencije na gašenju požara i to:

– MZ Seona nisko rastinje i šuma (dežuraju vatrogasci zbog reaktivacije požara na pojedinim mjestima),

– nisko rastinje naselje Borovac,

– nisko rastinje i šuma naselje Borovac,

– otpad u kontejneru.

Požar u MZ Seona je stavljen pod nadzor ali zbog reaktivacije pojedini dijelova šume dežuraju vatrogasci, ostali požari ugašeni.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice gasili su požar u naselju Filani i Kozica zajedno sa radnicima šumarije, ali nisu uspjeli ugasiti te je požar i dalje aktivan. U popodnevnim satima angažiran je i heliokopter OS. Gašen je požar i na reonu Krća koji se tokom noći ponovo aktivirao.

Općina Busovača. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva imali su dvije intervencije na gašenju požara suhe trave, niskog rastinja i šume u naselju Bare i naselju Šudine.

Općina Kiseljak. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Kiseljak imali intervenciju na reonu Radovan. Požar lokaliziran.

Općina Travnik. Vatrogasci TVJ Travnik imali su četri intervencije  na gašenju požara:

– Skrobe Travnik – gorio dio suhe trave, nekoliko stabala visoke šume (bora),

– Kraban Radojčići – gorjela suha trava. Požar ugašen,

– Grahovčići – gorjela suha trava, dio mlade šume i borovi i požar je prijetio da ugrozio stambene i pomoćne objekte. Požar ugašen,

– Kundići – gorjela suha trava i nasad mladih pločki. Požar ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasci TVJ-e Jajce jučer su imali 3 intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja: u reonu naselja Bulići (Klike), u reonu naselja Biokovine,  u reonu naselja Prudi . Pored toga primili su informaciju od šumara o požaru niskog rastinja i šume u reonu naselja Gornji Bešpelj (Podovi), vatrogasci krenuli oko 15:10 sati i u toku vožnje prema pomenutoj lokaciji javljeno im (oko 16:10 sati), da su požar ugasili radnici Šumarije i mještani. Svi požari su ugašeni.

Općina Bugojno. Ekipa Vatrogasnog društva Bugojno je intervenirala na gašenju požara u Wagnerovoj ulici, gdje je gorjelo smeće u kontejneru. Istog dana je gorjelo nisko rastinje i suha trava u Kopčiću. Požari ugašeni.

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez gasilo je požar šume i niskog rastinja u mjestu Šantići. Požar ugašen.

Općina Fojnica. Vatrogasci vatrogasnog društva Fojnica lokalizovali dva požara na području Šakine stijene i naselje Voljevac. Požari su tokom noći stavljeni pod kontrolu s tim da je jutros požar na lokalitetu Voljevac lokaliziran. U pomoć je pristigla i Vatrogasna jedinica Busovača.

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik gasili su požar u mjestu Rankovići, gorjela privatna šuma. Požar ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je od 16:00 do 18:00 sati intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Štitaru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 40.000 m2. Požar su gasila  tri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom uz pomoć mještana.

 

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je imala je dva intervencije na gašenju požara i to:

 • od od 15:00 do 21:00 sati, u mjestu u mjestu Dobrokovići, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje na površini od oko 80.000 m2. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vatrogasnim vozilom uz pomoć 4 vatrogasca DVD-a Mokro,
 • od 18:00 do 01:30 sati, na lokalitetu Ljuti Dolac/Biograci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 100.000 m2. Požar je gasilo šest vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica Grude imala imala je od 14:00 do 22:30 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Sovići, na lokalitetu Svetigora, gdje gori šuma i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, zbog čega je dio požara i dalje aktivan. Požar je gasilo  pet vatrogasaca sa  dva vatrogasna vozila uz pomoć 5 vatrogasaca DVD-a Gorica i 30 mještana.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je od 15:50 do 17:30 sati intervenciju na gašenju požara u mjestu Bijača, gdje je gorjela smrekova šuma i nisko rastinje na površini od oko 5.000 m2. Požar je gasilo  šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 20 manjih intervencija na gašenju požara i jednu veću:

U 16:58 sati došlo je do požara na kući u ulici Bosanskih Kraljeva bb. U intervenciji je učestvovalo 17 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, požar je lokalizovan u 17:10 sati a likvidiran u 17 :24 sati, povrijeđenih nije bilo.

 

Kanton 10

Općina B.Grahovo. Na području općine Bosansko Grahovo aktivna su dva požara, od kojih se jedan širi prema Drvaru, a jedan prema Hrvatskoj.

Na potezu iznad sela Zebe-Isjek-Radlovići, na lokaciji Jadovnik, gori šuma prema području opštine Drvar. Požar sa šume proširio se i na poljoprivredna zemljišta. Dok se požar na lokaciji Uništa na Dinari širi prema granici sa Hrvatskom.

Općina Kupres. Dana, 09.04.2020 godine u 15:10 sati mjestu Olovo u općini Kupres došlo je do požara otvorenog prostora, gorjelo je nisko rastinje i mladi borovi. Požar su gasili djelatnici DVD-a Kupres i Civilne zaštite uz koordinaciju djelatnika Šumarije Kupres. Požar je stavljen pod kontrolu, te je oko 18.00 sati ugašen. Opožareni dio je veći od 1,5 ha.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Vogošća, Sapna, Ilidža, Kiseljak, Doboj Jug, Trnovo i Hadžići timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 10 eksplozivnih sredstava.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE