Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 475 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 21 smrtni slučaj,

– Ukupno aktivnih 440.

– Ukupno izliječenih 14.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Na osnovu člana Zakona o  zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Poslovnika o radu FŠCZ i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) na području FBiH, FŠCZ, je jučer donio tri nove naredbe s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa. Naređeno je FUCZ da Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dostavi 2.000 testova na korona virus (Covid-19), Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona po 1.200 transportnih medija i po 1.200 briseva a Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde 1.000 transportnih medija i 1.000 briseva. Po drugoj naredbi FUCZ treba da dostavi zaštitna sredstva i opremu (po 2.000 zaštitnih vizira, zaštitnih maski i zaštitnih rukavica) zaposlenicima Granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i Federalne uprave za inspekcijske poslove koji obavljaju dužnost na graničnim prelazima na kojima su osigurani šatorski prostori za privremeni boravak bh. državljana koji ulaze u BiH. Za potrebe šatorskih prostora za privremeni boravak državljana BiH koji ulaze u BiH, FUCZ treba da osigura i postavi 33 pokretne EKO WC kabine na graničnim prelazima: Orašje (7 kom), Velika Kladuša/Maljevac i Kamensko (po četiri), i po dva na graničnim prelazima Bosanski Šamac, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I i II, Ivanica i Bijača.

 

Pripadnici FUCZ, rad nisu prekidali ni tokom noći, te su sve planirane aktivnosti na uspostavljanju šatorskog prostora za karantin na graničnim prelazima, završili i prije zadatog roka. Postavljeni su trijažni šatori, na 14 graničnih prijelaza.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Ekipa Federalne uprave civilne zaštite, i večeras je nastavila sa aktivnostima dezinfekcije gradova na području Zapadnohercegovačkog kantona. Dezinfikuju se javne površine u užem dijelu grada Ljubuškog a 2. aprila urađena je dezinfekcija jednog dijela grada. Pripadnicima FUCZ, podršku pružaju ljubuški vatrogasci, općinska služba civilne zaštite i policija.
Ove aktivnosti provode se u okviru sistematske dezinfekcije gradova Federacije BiH kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).

 

Kanton Sarajevo

U toku jučerašnjeg dana Štab je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), kao i mjere i aktivnosti koje su poduzete na realizaciji naredbi nadležnih štabova civilne zaštite. Članovi Štaba su upoznati da su komandant i načelnik Štaba u toku dana posjetili Studentski dom „Bjelave“ u kojem je smješteno  86 naših državljana koji su doputovali iz Italije, Švedske i Francuske i tri osobe koje nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji. Članovi Štaba su također, upoznati da su osigurani svi  neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak navedenih osoba u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“, kao i da će Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo obezbijediti lijekove za osobe koje imaju propisanu terapiju, te da će se u navedeni objekat smjestiti osobe koje trebaju avionom doputovati iz Londona. Služba za veterinarske poslove je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad. Dana, 08.04.2020. godine u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 9 osoba  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dezinfekciji ulica i na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Crveni križ vršio dostavu hrane i drugih potrepština osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite redovno se provode aktivnosti na nabavci neophodne zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. U toku jučerašnjeg dana pripadnici VD Vogošća su nastavili aktivnosti na pranju i dezinfekciji ulica.  Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te dostavili jednoj porodici paket sa  prehrambenim proizvodima i drugim životnim potrepštinama.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj:

Tri lica su pozitivna na korona virus. Na promatranju i samo izolaciji do sada je prijavljeno 551 osobe, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

Općina Vareš. Provode se mjere zaštite od koronavirusa. Vrši se dezinfekcija javnih površina i  javnih objekata. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su u samoizolaciji i u stanju potrebe.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 95 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema novih zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Maglaj. U  izolaciji  117 nad kojim timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih. Nije bilo kršenja zabrane kretanja posle 20 h. Provode se mjere na sprječavanju širenja korona virusa na području općine Maglaj i poštuju se Naredbe Štabova civilne zaštite.

Općina Visoko. Sa današnjim danom,  09.04.2020.godine, mjere zabrane kretanja i zdravstvenog nadzora ističu za 29 osobu i ukupan broj osoba koje su završile sa navedenim mjerama je sada 525  na području grada Visoko. Dana 08.04.2020. godine, u Higijensko- epidemiološku službu prijavilo  se 7 novih osoba koje će narednih 14 dana biti pod zdravstvenim nadzorom i zabranom kretanja. Na podučju Grada Visoko trenutno pod mjerama zabrane i zdravstvenim nadzorom ima ukupno 55 osoba. Na području Grada Visoko sprovode se i poštuju sve naredbe, zaključci i preporuke FŠCZ, KŠCZ kao i Štaba civilne zaštite Grada Visoko.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 222 osobe, a period samoizolacije je završio za 51 osobu. Novih u samoizolaciji je 39. Dana 07.04.2020. godine na analizu su poslana 3 sumnjiva uzorka, od kojih je 1 pozitivan i dva negativna. Jučer je na analizu poslano 8 sumnjivih uzoraka i nijedan nije pozitivan. Pozitivan nalaz od 07.04.2020. godine se odnosi na osobu  koja je primljena u Opću bolnicu Tešanj 26.03.2020.godine. Pacijent je upućen iz Kantonalne bolnice Zenica zbog simptoma upale pluća. Pacijent je primljen po protokolima predviđenim za COVID-19 i smješten u izolaciju Pulmološkog odjeljenja Opće bolnice Tešanj. Bez obzira na negativnu epidemološku anketu iz Zenice, pacijent je tretiran uz mjere zaštite predviđene po protokolu za COVID-19. Shodno ljekarskoj procjeni rađeno je testiranje na COVID 19, i to 28.3. i 2.4.2020. godine i testovi su bili negativni. Postupajući po smjernicama za otkrivanje i liječenje COVID-19 infekcija, urađeno je i treće testiranje 07.04.2020.godine, koje je pokazalo pozitivan nalaz. Pacijent je izmješten u Kantonalnu bolnicu Zenica. Opća bolnica Tešanj i Dom zdravlja Tešanj, upozoravaju na potrebu daljeg opreza i obavještavaju javnost da ovim događajem nije ugrožen ni isključen niti jedan segment pružanja zdravstvenih usluga građanstvu.  Apelujemo na građane, a naročito starije osobe, da se strogo pridržavaju  i poštuju preporuke nadležnih institucija za socijalno distanciranje i nošenje maski, naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i prodavnica.

Na snazi je naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 29.03.2020. godine kojom se zabranjuje kretanje građana na području Federacije BiH od 20:00 do 05:00 sati narednog dana, izuzev uposlenika koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće i zaposlenika kojima se proces rada odvija u smjenama, kao i vozačima teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Federalni štab civilne zaštite je 03.04.2020. godine donio dopunu naredbe kojom se omogućava kretanje osobama starijim od 65 godina radi preuzimanja penzija od 08:00 do 12:00 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020. godine do petka 10.04.2020. godine. Istom dopunom naredbe se osobama mlađim od 18 godina dozvoljava kretanje u vozilu. I proteklog dana je nastavljena kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati. Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata evidentiran je1 slučaj  nepoštivanja samoizolacije i 1 slučaj kršenja naredbi o nenošenju maske na javnom mjestu. Naredbama Federalnog i Općinskog štaba civilne zaštite je strogo naređeno izbjegavanje boravka u grupama, te izbjegavanje bespotrebnog boravka na javnim i drugim površinama. Posebno podsjećamo da su svi građani kojima je izdato rješenje o samoizolaciji dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole kretanja ljudi i kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj. Sve navedene aktivnosti provodit će se planski i u narednom periodu. Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite od 27.03.2020. godine sva pravna lica koja imaju ugovorene odnose o održavanju objekata kolektivnog stanovanja, do daljnjeg su dužni preduzeti  vanredne mjere na dezinfekciji zajednički prostora u tim objektima. I dalje se pozivaju građani da u slučaju pojave simptoma bolesti  (povišena temperatura, otežano disanje) osoba se treba javiti TELEFONOM  svom porodičnom ljekaru (na telefone prema novom režimu rada terenskih ambulanti), Službi hitne medicinske pomoći na broj telefona 124 ili Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Tešanj na broj 060/358 1754. Sve informacije o primijeni naredbi, prijave nepoštivanja istih i dalje se mogu dobiti na broj telefona 121 (Operativni centar civilne zaštite). Pozivamo građane da strogo poštuju sve naredbe štabova civilne zaštite kako bi se adekvatno provele sve mjere na suzbijanju širenja zaraze Coronavirusa. Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa naredbama i preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze Coronavirusom.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od koronavirusa (COVID19):

– Testirano je 12.osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

– Osobe stavljene u samoizolaciju: 535

– Izašlo iz samoizolacije: 417.osoba

– Nalazi se u samoizolaciji: 118 osoba

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona juče, 8.4.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazilo 2568 osobe. Broj osoba zaraženih Covid 19  je 77.

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer u Zapadnohercegovačkom kantonu, potvrđena  su dva slučaja zaraze koronavirusom, oba slučaja na području grada Širokog Brijega. Evidentirano je u Širokom Brijegu (27), u Grudama (10) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su tri osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 39.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 27 10 4 0 41
Umrlih 2 1 0 0 3

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZKH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 946 osoba.

 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Nema novih slučajeva pozitivnih na COVID-19 kad je u pitanju područje BPK-a Goražde.

Grad Goražde. Zaključno sa 07.04.2020.godine na području BPK-a Goražde trenutno je 46 osoba  pod zdravstvenim nadzorom. Dana 07.04.2020. godine, testirano je 7 osoba na korona virus, od čega pet novotestiranih i dva retestirana koje su ranije bile pozitivne osobe. Svih pet novotestiranih su negativni, a za dva retestirana  rezultati su pokazali da su i dalje pozitivni na korona virus.

 

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima sa infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać trenutno se na odjelu nalazi 9 pacijenata, 6 lica je pozitivno na korona virus, 3 lica je negativno.

 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Općina Bužim                      – 209 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 407 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 33 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 18 lica je pozitivno na korona virus.

 

Općina Ključ                          23 lica se nalaze u samoizolaciji.

 

Općina Sanski Most            –  trenutno u samoizolaciji se nalazi 34 lica

– 254 lica koji danas  izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

 

Općina Bosanski Petrovac – 18 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije

 

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10,  18 je novih slučajeva u kućoj izolaciji.

Općina Glamoč. Krizni štab općine Glamoč zasjeda svakodnevno i prati situaciju i vezi naredbi Vlade FBiH i Vlade HBŽ kao i drugih nadležnih ustanova i shodno tome poduzima odgovarajuće mjere. Krizni štab je raspravljao o činjenici da se prilikom sahrana okuplja veći broj osoba , te da se obilježavaju pomeni koji su u suprotnosti sa odlukama i preporukama nadležnih organa te je donio zaključak da će se obaviti razgovor sa vjerskim službenicima u vezi istog.

Podijeljeno je brašno u količini od 1000 kg. Nabavljeno 10 l dezinfekcioong sredstva ( u ljekarni). Sanitarni inspektor je obišao naselje Šumnjake zbog kontrole zabrane kretanja kontakt osoba i svih drugih osoba u naselju Šumnjaci kojima je preporučeno da se ne kreću izvan objekta stanovanja. Nije utvrđeno da su kršile zabranu kretanja.

Također je izvršena provjera kretanja osoba koje su u samoizolaciji te je utvrđeno da svi poštuju odredbu o izolaciji. U izolaciji je 12 osoba.

 

Općina Tomislavgrad. Stožer civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 08.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te stanje na području općine Tomislavgrad u svezi pandemije korona virusa. Konstatirano je da se Zapovijedi poštuju. Također, raspravljalo se o problemu u svezi požara koji su se događali na području naše općine.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalnoi štab civilne zaštite na  Šesnaestoj  izvanrednoj  telefonskoj  sjednici održanoj dana 08.04.2020.godine, d o n o s i :

NAREDBU

 1. U Naredbi broj:17-06-40-16-40/20 od 03.04.2020. godine, mijenja se točka 1. i glasi:
 2. Zapovijeda se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra na području Hercegovačko-neretvanske županije.

 

NAREDBU

 1. Pčelari upisani u Registar pčelara i pčelinjaka izuzimaju se od zabrane kretanja osoba starijih od 65 godina, te im se omogućuje kretanje tijekom dana kako bi mogli obilaziti svoje pčelinjake i raditi na njima.
 2. Navedene osobe, iz točke 1. ove zapovijedi, izuzimaju se od zabrane kretanja u periodu od 20:00 do 05:00 sati za potrebe selidbe selećih pčelinjaka, te pored pčelara od zabrane se izuzimaju i vozači koji vrše prijevoz pčelinjaka.
 3. Prilikom selidbe pčelari su dužni imati potvrdu o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka izdanu od nadležnih općinskih/gradskih službi u HNŽ.
 4. Pri provođenju aktivnosti iz točaka 1.i 2. ove zapovijedi pridržavati se zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite o socijalnoj distanci od najmanje 1,5 metra između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.
 5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBU

 1. Zapovijeda se mjerodavnim županijskim i općinskim/gradskim inspektorima pojačan nadzor nad provedbom donesenih zapovijedi i mjera u svezi širenja korona virusa (COVID 19)
 2. Provođenje pojačanih aktivnosti iz točke 1. ove zapovijedi nalaže se zbog evidentnih kršenja zapovijedi na terenu.
 3. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Operativni centar CZV HNŽ U posljednja 24 sata u Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva  HNK zaprimljene su 4 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na  okupljanje većeg broja ljudi na jednom mjestu, nepoštivanje mjera samoizolacije i nedozvoljen rad ugostiteljskih objekata. Izvještene nadležne službe.

Općina Čitluk. Na popisu se nalazi  313 osoba. Broj osoba u izolaciji je  290. Za 68 osoba izolacija je istekla.

Općina Konjic

Po izvještaju koji nam je proslijedila PS Konjic za 07.04.2020. godine, provedene su sljedeće aktivnosti vezane za COVID – 19:

Ukupan broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 267.

Broj lica koji su prekršili izolaciju je 0.

Broj lica kojima je prestala mjera izolacije je 176.

Broj izdatih dnevnih odobrenja za kretanje u vrijeme zabrane je 0.

Broj prekršilaca naredbe o zabrani kretanja je 0.

Broj informacija upućenih općinskoj službi za inspekcijske poslove je 0.

 

Volonterski timovi rade intervencije po pozivu.

 

OPĆA BOLNICA KONJIC

Dana 07.04. u urgentnom centru pregledano 20 pacijenata bez epidemiološke slike.

1 pacijent primljen na hirurški odjel.

1 pacijent leži u Izolatoriju. U dobrom je stanju, sa svim urednim parametrima.

 

DOM ZDRAVLJA KONJIC

Dana 07.04.2020. uzeto 13 briseva i svi rezultati su negativni.

Za 08.04.2020. po indikaciji epidemiologa bit će uzeto 16 testova.

Dana 07.04.2020.  57 lica je izašlo iz samoizolacije.

U toku je epidemiološka obrada radnika firme „DIV“, jer je jedan od uposlenika pozitivan na COVID-19.

JKP STANDARD

Redovan rad na odvozu smeća iz svih gradskih i prigradskih naselja, kao i redovan rad službe pogrebne djelatnosti. Dopunjeni svi dozeri za dezinfekciju ruka koji su postavljeni u gradu.

Izvršena dezinfekcija firme „ Štancovani dijelovi“ Konjic, a uz prisustvo epidemiologa dr. Mešića.

Obišli firmu TN BOSNIA d.o.o Konjic/ Valjčići.

Po pozivu Načelnika Štaba Civilne zaštite jedna cisterna je bila angažirana kao pomoć vatrogascima u gašenju požara u selu Ljesovina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Općina Jablanica

AKTIVNOSTI OPĆINSKOG ŠTABA

Dana 08.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatrana aktuelna epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu novonastale situacije, prije svega radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprečavanja širenja COVID-a 19. Također se vođene aktivnosti na procjeni utjecaja nesreće na poslovanje Općine Jablanica i privrednih subjekata na području Općine Jablanica. Donesena je jedna preporuka i tri odluke Općinskog štaba.

DOM ZDRAVLJA JABLANICA

Za 2 osobe je istekla samoizolacija , a izdata su ukupno 4 nova sanitarna upitnika , potvrđeno ukupno 9 pozitivnih lica na COVID 19. Za 4 osobe su poslati uzorci na testiranje. U samoizolaciji se nalazi 71 osoba.

POLICIJSKA STANICA JABLANICA

Izvršeno je 42 kontrolne provjere samoizolacije i nije bilo kršenja naredbi. Do sada je izvršeno ukupno 658 kontrola samoizolacije. Nije bilo kršenja ni naredbe o zabrani kretanja, a od donošenja naredbe do danas su zabilježena ukupno 2 slučaja kršenja naredbe.

Općina Prozor – Rama

POLICIJSKA STANICA PROZOR – RAMA

Dana 8.4.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 29 osoba kojima je

izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

SANITARNA INSPEKCIJA

Na području općine Prozor – Rama u proteklih 24 sata evidentiran je 1 dolazak osobe iz inozemstva.

Dana 09.04.2020.godine počinje dezinfekcija haustora u stambenim zgradama.

 

Srednjobosanski kanton

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 15:15 do 16:50 sati, u mjestu Velići. Gorjela je šuma i nisko rastinje,
 • od 13:30 do 16:00 sati, u mjestu Stijena. Gorjela je šuma i nisko rastinje,
 • od 13:33 do 19:25 sati, u mjestu Tromeđa, gorjela je trava,
 • od 16:00 do 18:30 sati, u mjestu Klen, gorjela je trava,
 • od 17:55 do 19:55 sati, u mjestu Mutnik, gorjela je trava,
 • od 18:20 do 21:20 sati, mjesto Mujanovac, gorjela je trava,
 • od 20:55 do 23:00 sati, u mjestu Donja Lučka, gorjela je štala,
 • od 22:00 do 23:30 sati, u mjestu Bajramovići, gorjela je šuma.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju od 14:10 do 20:00 sati, u mjestu Zgon, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:30 do 17:40 sati, u mjestu Majdan, gorjela je šuma,
 • od 13:20 do 14:40 sati, u mjestu Sanska Brda, gorjela je trava,
 • od 14:45 do 18:30 sati, u mjestu, Palanka, gorjela je trava,
 • od 21:32 do 00:25 sati,u mjestu Modra, gorjela je trava.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:14 do 16:20 sati, u mjestu Vrnograč. Gorjela je šuma,
 • od 14:00 do 19:00 sati, u mjestu Čelinje, gorjela je šuma,
 • od 17:25 do 19:05 sati, u mjestu Trnovi, gorjela je šuma,
 • od 23:55 do 05:30 sati, u mjestu Bojna, gorjela je šuma.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:00 do 15:15 sati, u mjestu Jezerski, gorjela je šuma,
 • od 14:30 do 16:15 sati, u mjestu Krčevine, gorjela je trava,
 • od 15:30 do 19:30 sati, u mjestu Veliki Radić, gorjela je šuma,
 • od 15:05 do 17:30 sati, u mjestu Vranjska, gorjela je trava,
 • od 10:00 do 15:30 sati u mjestu B.Otoka, gorjela je trava.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:00 do 13:30 sati, u mjestu Gorinčani. Gorjela je trava i nisko rastinje,
 • od 14:11 do 15:45 sati, u mjestu Bukovača. Gorjela je trava i nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je  8 intervencija na gašenju požara. Požari šuma u mjestima: Brnjic, Podgora, Jehovina, Desetnik i Papratnica. Požar trava i nisko rastinje u naseljima: Čalukova bara dva puta i Sopotnica. Svi požari ugašeni.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  3 intervencija na gašenju požara. U 07:43 sati, u mjestu Babina rijeka, lokalitet Kamenolom, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja. Požar ugašen. U 11:27 sati, u mjestu Gornja Vraca, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja. Požar ugašen. u 18:52 sati, u mjestu Gornja Zenica, zaseok Tavnik, intervencija na gašenju požara na vikendici. Požar ugašen. Pričinjena materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je  10 intervencija na gašenju požara. U 08:30 sati, intervencija na gašenju požara šume u naselju Liješeva. Požar je  ugašen. U 13:20 sati, intervencija na gašenju požara šume na lokalitetu Banjaruša. Požar je ugašen. U 13:41 sati, intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja u naselju Buzić Mahala. Požar je  ugašen. U 14:25 sati, intervencija na gašenju požara šume u naselju Tušnjići. Požar je djelimično ugašen, zbog nepristupačnosti terena, te isti ne ugrožava stambene objekte. U 16:40 sati, intervencija na gašenju požara šume u naselju Liješeva. Požar je djelimično ugašen, zbog nepristupačnosti terena, te isti ne ugrožava stambene objekte.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je  2 intervencija na gašenju požara. U 11:00 sati na poziv Policijske stanice Usora u Usori, kojom prilikom je gorio autootpad na površini od oko 1.500 m2. U gašenju su učestvovali pripadnici PVJ Tešanj, DVD Jelah, TVJ Doboj, i DVD Doboj jug. U 20:05 sati intervencija u Kaloševiću, kojom prilikom je gorilo i nisko rastinje površine oko 120 dunuma. Požar je ugašen u 00:50 sati. Nije bilo povrijeđenih osoba.

Ostale vatrogasne jedinice bez intervencija, obavljale su svoje redovne poslove i zadatke. 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od11:30 do 14:55 sati, na Šehovini gorio kamion,

– od 13:20 do 15:00 sati,  na Kuti Livač – gorila trava i nisko rastinje.

– od 15:00 do 16:40 sati, na Putu za Gorance, gorila trava i nisko rastinje,

– od 17:20 do 19:00 sati, Kuti Livač,  gorila trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:40 do 13:30 sati, gorilo rastinje i dio šume u Dretelju,
 • od 13:45 do 14:40 sati, gorilo rastinje u Prćavcima,
 • od 15:05 do 15:30 sati, gorilo rastinje u Dretelju,
 • od 19:30 do 20:00 sati, u Klepcima, gorio otpad,
 • od 19:35 do 20:10 sati u Strugama, gorio otpad.

 

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 11:05 do 12:20 sati, u mjestu Mali Ograđenik, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 12:30 do 14:10 sati, u Bijakovićima, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 15:10 u Ćalićima gori trava, nisko rastinje i borova šuma. Požar je aktivan.

Općina Konjic. Požari na dan 07.04.2020. godine

 • od 07:00 do 16:00 sati, gorila bukova i borova šuma u Ovčarima,
 • od 07:00 sati, gori bukova i hrastova šuma u Ljutoj. Požar je aktivan,
 • od 07:30 – aktivan požar u Ljutoj,

Požari na dan 08.04.2020. godine

 • od 08:00 aktivan požar na širem lokalitetu Neretvice-Rasvar-Ljesovina-Čelinska planina-Kruščica-Obrenovac i Žitače,
 • od 08:00 do 10:00 sati, u mjestu Pokoište, gorila trava i rastinje,
 • od 10:40 do 11:45 sati, u Ljutoj, gorila trava i nisko rastinje,
 • od 12:10 sati, gori hrastova i kestenova šuma u Obrenovcu. Požar je aktivan,
 • od 12:30 sati, gori šuma u Gluhom dolu. Požar je aktivan (teren miniran),
 • od 15:02 na lokalitetu Repovci-Bulatovići gori šuma. Požar je aktivan,
 • od 15:30 sati, gori hrastova i kestenova šuma na Žitačama. Požar je aktivan,
 • od 17:00 sati, gori voće i nisko rastinje u Cerićima-Pokojište. Požar je aktivan,
 • od 18:20 do 19:00 sati, u ulici Varda, gorio dimnjak,
 • od 18:25 do 20:20 sati, u mjestu Živašnica, gorila trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Po naređenju civilne zaštite općine Prozor-Rama vatrogasci DVD-a „RAMA“ izašli na teren u 8.00 sati, te uz pomoć mještana gasili požare na; Lugu, Kleku , Kućanima, Ustirami, Doščici, Pajićima, Ivancima  i na terenu prema selu Dobroši.

Vatrogasci se vratili u bazu u 19.00 sati , a u gašenju požara je sudjelovao i helikopter OS BiH.

21.30 sati, dojava da u blizini sela Lug gori šuma i nisko raslinje.

Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“ te u 22.40 ugasili i sanirali požarište.

Dana , 09.04.2020. godine u 2.30 sati dojava da u blizini sela Ustirama  gori šuma i nisko raslinje.

Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“  te do 05.25 sati ugasili i sanirali  požarište.

Većina požara je još uvijek aktivna , te se i danas nastavlja akcija gašenja svim raspoloživim sredstvima , a očekuje se i pomoć helikoptera OS BiH.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. VJ grada Tuzla gasila je požare niskog rastinja: Kužići 2x, Vilušići 5x, Husino 2x, Nikolići-Breške, Dragodol, Ravna Trešnja, Trstje-Lipnica 2x, ul. Mitra Trifunovića i požari na deponi smeća u Krojčici i Mramoru.

Grad Gradačac. VJ Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara: šuma i nisko rastinje na lokalitetu Sibovca i nisko rastinje u naselju Škorići.

Grad Srebrenik. VJ Srebrenik imala je devet požara niskog rastinja, šume na lokalitetima, Cage, Krušik 2x, Memići, Crveno Brdo, Straža, Falešići 2x, Podorašje, i Cage gašenje požara stambeni objekat (kuća). Pripadnici VJ Srebrenik će u jutarnjim satima obići dva lokaliteta Krušik i Podorašje.

Općina Banovići. Šumski požar dužine 15-20 km. Na lokalitetima, Seone, Kvrga, Maleševaca, Delića, Kalembera. Cijelo veče VJ požar gasi uz pomoć pripadnika šumarije i  stanovništva koje se uključilo u akciju. Požar se jednim dijelom prebacuje na lokalitetu Kvrga prema općini Zavidovići i ZE-DO kantonu.

Općina Kalesija. VJ Kalesija imala je četiri intervencije na gašenju požara: šuma i nisko rastinje na lokalitetima, Hidani, Zolje i Dubnica i požar (kuća)  Jeginov Lug.

Općina Lukavac. VJ Lukavac stavila je pod kontrolu požar u Orahovici, u jutarnjim satima planiran obilazak terena na kome dežuraju radnici šumarije. U protekla 24 sata ugašeno je šest požara, šume i niskog rastinja na lokalitetima: Orahovica 2x, Lukavac 2x, Smoluća i Crveno Brdo.

 

Srednjobosanski kanton 

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje: Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice gasili su požar u naselju Filani zajedno sa radnicima šumarije, ali nisu uspjeli ugasiti te je požar i dalje aktivan. Gašen je požar i na reonu Krća.

Općina Busovača: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva imali su intervenciju na gašenju požara suhe trave, niskog rastinja i šume, u Podjelama od 12:15 do 17:00 sati.

Općina Bugojno: Vatrogasno društvo Bugojno intervenisala je na gašenju požara u naselju Begluci, gdje je gorio dimnjak na zgradi. Intervencija je trajala od 13:35 do 14:00 sati.

Općina Jajce: Vatrogasci TVJ-e Jajce jučer su imali 2. intervencije od požara niskog rastinja i šume:

–  u reonu Ćaninog Polja, od 14:20 do 16:10 sati, (požar je ugašen);

–  u reonu naselja Biokovine od 20:15 do 23:50 sati, (požar je lokalizovan);

Općina Vitez: Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez gasio  je požar šikare i lišća u visokoj bukovoj šumi u mjestu Ljubić- Vitez od 15:20 do 16:21 sati.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez gasio požar šikare i lišća u bukovoj šumi  koja je po riječima mještana minirana, na terenu bili i PS Vitez, u mjestu Sadovače od 19:26 do 02:45 sati.

Dobrovoljno vatrtogasno društvo Vitez gasio požar šume u mjestu Dubravica od 18:50 do 20:30 sati.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez gasio požar šume u mjestu Nadioci Vitez od 18:35 do 19:00 sati.

Općina Travnik: Vatrogasci TVJ Travnik imali sedam intervencija

 • u Turićima, gorio otpad,
 • Gladnik – Nova Bila – gorjela sitna trava i mladi borovi. Vatrogasci intervenirali dva puta,
 • Bilići, gorjelo nisko rastinje,
 • Bojna Travnik, gorjelo smeće i nisko rastinje,
 • Bilići, gorjela suha trava i sitno rastinje,
 • Gladnik – Nova Bila – gorjela trava i crnogorična stabla

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • u vremenu od 09:00 do 21:30 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom, uz pomoć 2 šumara i 18 mještana) su gasili požar na lokalitetu Štitaru. Gorjela je borova šuma, trava i nisko raslinje. Opožarena veća površina oko 500ha.
 • u vremenu od 16:30 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Čitluk na lokalitetu Zavraca. Gorjela je hrastova šuma. Opožarena veća površina oko 25ha. Požar je prijetio stambenim objektima. Zbog nepristupačnosti terena dio požara je i dalje aktivan te je teren pod stalnim nadzorom.
 • od 20:30 do 21:45 sati, posuški vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć 8 mještana) su gasili požar na lokalitetu Tolušići. Gorjela je hrastova šuma i nisko raslinje. U požaru je izgorila i staja veličine 150 m². Opožarena veća površina oko 40.000 m².

Općina Grude. Vatrogasci DVD-e  Gorica, imala su intervencije na gašenju požara i to:

 • u vremenu od 10:30 do 22:00 sati, vatrogasci DVD-a Gorica (10 vatrogasca s 2 vozila uz pomoć 20 mještana) su gasili požar u mjestu Sovići na lokalitetu Boguti. Gorjela je borova šuma, trava i nisko rastinje. Opožarena je veća površina oko 100ha.
 • u vremenu od 14:00 do 19:00 sati, vatrogasci (4 vatrogasca s 2 vozila uz pomoć mještana i 4 pripadnika GSS-a Grude) su gasili požar u mjestu Sovići na lokalitetu Svetigora. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožarena veća površina te zbog nepristupačnosti terena dio je požara i dalje aktivan.
 • u vremenu od 14:00 do 16:00 sati, vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Cere. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje.
 • od 19:00 do 23:00 sati, grudski vatrogasci (4 vatrogasca s 2 vozila) su gasili ponovno aktivirani požar u mjestu Cere. Gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Opožarena je veća površina oko 20ha.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara I to:

 • u vremenu od 11:00 do 13:30 sati, širokobriješki vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar na lokalitetu Trtlama. Gorjela je šuma i nisko raslinje. Požar prijetio i jednoj vikendici. Zbog nepristupačnosti terena dio požara i dalje aktivan. Opožarena veća površina.
 • u vremenu od 13:30 do 15:15 sati, širokobriješki vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su izišli na intervenciju obilaska požarišta na lokalitetu Jare/Ljuti Dolac. Zbog nepristupačnosti terena požar je i dalje aktivan.

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • jučer u vremenu od 17:25 do 18:00 sati, vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu C.Grm. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 1.000 m².
 • jučer u vremenu od 20:10 do 21:30 sati, vatrogasci (3 vatrogasca s 2 vozila) su gasili požar u mjestu Šipovača. Gorjela je trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 2.000 m². 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je su 17 intervencija, od kojih su dvije bile veće intervencije.

– jučer u 12:22 sati, na lokalitetu Zenik u blizini Rakovice, općina Ilidža, gašeno je nisko rastinje. Požar je likvidiran u 18:50 sati. U gašenju je učestvovalo 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila,

– jučer u 16:20 sati, gašeno je nisko rastinje na lokalitetu brda Žuč. Požar je likvidiran u 20:15 sati. U gašenju je učestvovalo 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na bjelogoričnoj šumi lokalitet Krtjanovići, MZ Sadba. Odmah po dojavi u 15:49 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 18:40 sati.
 • profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na bjelogoričnoj šumi lokalitet Đakovići, MZ Rešetnica. Odmah po dojavi u 16:13 sati jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 17:42 sati.

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. U 9,30 sati u mjestu Kazaginac  te u 12,00 sati u mjestu Grabovica, u općini Tomislavgrad, došlo je do požara otvorenog prostora. Gorjela suha trava i nisko rastinje. Intervencijom VJ Tomislavgrad oba požara su ugašena.

Grad Livno. U mjestu Ćaić, došlo je do požara otvorenog prostora. Gorjela suha trava i nisko rastinje. Intervencijom DVD-a Sv.Ana Lištani požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tehničke intervencije i to:

 • od 10:00 do 11:30 sati, sapiranje lokalnih cesta u Višićima,
 • od 12:00 do 12:30 sati, posipanje pijeska po kolniku zbog prosute nafte u Ul. Mate Bobana,
 • od 13:00 do 14:10 sati, dezinfekcija objekta Croatia-remont u Tasovčićima i prostorija Suda u Čapljini.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina: Ilijaš,Travnik,Tešanj i Ilidža timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 16 eksplozivnih sredstava.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK

Vremenski uvjeti jutros su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, uz dobru vidljivost i slabiji promet vozila. Upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama i napminjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15.04.
U toku su radovi na mostu ispred naplatnog mjesta Zenica jug, na autoputu A-1. Za vrijeme ovih radova saobraća se jednom trakom, naizmjenično.
Na regionalnom putu Priboj-Sapna (dionici Rastošnica-Goduš) danas i sutra, zbog sanacionih radova, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 07 do 19 sati. Za vrijeme ove obustave u funkciji su alternativni pravci Snježnica-Priboj-Tuzla i Sapna-Kalesija-Tuzla-Priboj.
Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).
Pojačan je promet  teretnih vozila na graničnom prelazu Bosanska Gradiška.
Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.
Srbija je zatvorila granične prelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prelaza: Karakaj, Vardište i Rača.
Potpuna zabrana kretanja u BIH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro.
Apelujemo na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

 

 

 

 

 

       OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE