Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:35 do 16:45 sati, u mjestu Sokolac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 15:45 do 16:45 sati, u mjestu Klokot, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 17:55 do 18:45 sati, u mjestu Čavnik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 18:25 do 19:45 sati, u mjestu Ružica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca s vozilom,
 • od 18:55 do 19:45 sati, u mjestu Gorjevac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 20:00 do 21:09 sati, u mjestu Skočaj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom,
 • od 21:00 do 21:45 sati, u mjestu Kralje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:00 do 14:20 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca s jednim vozilom,
 • od 18:40 do 20:30 sati u mjestu Baštra, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca s jednim vozilom,

– od 20:32 do 21:45 sati u mjestu Crkvina, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca s jednim vozilom,

– od 21:57 do 23:00 sati u mjestu Voloder, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca s jednim vozilom.

Općina  Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara I to:

 • od 19:17 do 21:20 sati u mjestu Medeno polje, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasaca s jednim vozilom,
 • od 22:00 do 23:30 sati, u mjestu Suvaja, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasaca s jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski most imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:30 do 15:00 sati, u mjestu Kruhari, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 13:36 do 15:00 sati, u mjestu Kruharuša, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 18:00 do 20:05 sati, u mjestu Kruharuša, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila,
 • od 18:00 do 20:00 sati, u mjestu Ilidža, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara  i to:

 • od 13:18 do 14:37 sati, u mjestu Alinac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 18:31 do 19:18 sati, u mjestu Osredak, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 20:00 do 21:50 sati, u mjestu Tržačka raštela, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca s jednim vozilom,
 • od 03:05 do 05:11 sati, u mjestu Krivaja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervenciju na gašenju požara  od 16:33 do 18:40 sati, u mjestu Dolovi, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 04:45 do 05:35 sati, u Gnojnicama, gdje je gorio krov porodične kuće. 

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, te intervenciju na gašenju niskog rastinja. 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije i to:

 • u ulici Nikole Tesle, gdje je gorilo putničko motorno vozilo,
 • u mjestu Sviće, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • u ulici Islambegovića, gdje su vršili uklanjanje stabla sa ceste.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju zapaljenog putničkog motornog vozila.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građanina, da je u ul. Anđelka Lažetića bb, Općina Hadžići, pronađen jedan tromblon.

Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena je uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od PS Neum da je na lokalitetu Glumina, pronađena minobacačka granata. Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena je uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

 

 

O S T A L O 

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je ŽUTO upozorenje za područje Unsko-sanskog kantona, zbog mogučih udara vjetra brzine do 50 km/h. 

 

 

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR  FEDERALNE  UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE