Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:17 do 14:10 sati, u mjestu Golubić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 14:12 do 15:05 sati, u mjestu Pritoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 17:00 do 17:55 sati, u mjestu Pritoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.
  • od 18:23 do 19:30 sati, u reonu Golubić-Dobrenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:33 do 21:00 sati, u mjestu Gudavac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila četiri vatrogasca sa dva vozila,
  • Intervencija u 11:47 sati, u mjesto Bosanska Otoka-Hasanagića Selo, gdje je gorio dimnjak.

Općina  Bosanski Petrovac. Vatrogasnajedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervenciju na gašenju požara od 12:10 do 13:30 sati, u mjesto Revenik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. 

Općina Bužim. Vagtrogasna jedinica općine Bužim imala je  dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:45 do 13:20 sati, mjesto Lubarda, gdje je gorjela šuma, požar su ugasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 20:10 do 21:30 sati, u mjestu Šabića brdo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom. 

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 11:50 do 12:30 sati, u mjestu Alinac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 15:48 do 17:10 sati, u mjestu Šturlićka Platnica, gdje je gorjela trava, požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 12:30 do 13:05 sati, u mjestu Gabela, gdje je gorjela trava. 

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju od 19:55 do 21:00 sati, u mjestu Cerići, gdje je gorjela šuma, požar je ugašen.

Tuzlanski kanton 

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je  intervencije na gašenju požara u naselju Omazići, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, te jednu intervenciju u naselju Seona, gdje je gorjela šuma.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Jahovice, gdje je gorjelo šumsko rastinje.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju i šumi u naselju Svojat.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je  intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Doma Zdravlja, gdje je gorjelo  niskom rastinje.

Grad Tuzla. Vagtrogasna jedinica grada Tuzla  imala je intervencije na gašenju požara u mjestima Čaklovići i Bojići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je  28 intervencija i to: šesnaest na gašenju zapaljene trave i niskog rastinja,  dvije na gašenju zapaljenih automobila, četiri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, tri tehničke intervencije nakon saobraćajnih udesa i sapiranje platforme nakon tankanja goriva na Aerodromu, dvije na gašenju požara na stambenim objektima i jedna intervencija  na gašenju zapaljenog dimnjaka. 

Zapadnohercegovački kanton 

Općina Posušje. Vagtrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:00 sati, kod  stare osnovne škole, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Vraca, gdje je gorjela trava. 

Zeničko-dobojski kanton

 Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je devet intervencija na gašenju požara i to: u ulici Travnička, u 07:15 sati, na gašenju zapaljenog dimnjaka, u terminu od 19,00 do 23,30 sati, dežurstvo na koncertu u gradskoj Areni. u 11,14 sati, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestu Janjac, u ulici Brist, u 13:49 sati, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u 19:21 sati, u mjestu Gornja Vraca, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u mjestu Gornja Vraca u blizini Kapele u 22:25 sati, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u 22,37 sati, u mjestu Brce, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, kao i tzv.“divlje deponije otpada“, u 23:13 sati, u mjestu Krč, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u 00:15 sati, u naselju Kanal, intervencija na gašenju požara suhe trave i nikog rastinja. Svi požari su ugašeni.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je tri intervencije na gašenju požara I to: u mjestima Gostović, Vukovine i Vozuća, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je pet intervencija na gašenju požara I to: u mjestu Gornji Lučani, gdje je gorio pomoćni objekat (štala), u mjestima Parmak Mahala, Podvarda, Crnač i Haljinići, gdje je gorjela  suha trave i nisko rastinje.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je tri intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestima Donja Zimča, Čifluk i Križ..

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Golubinje, gdje je gorjela napuštena kuća i nisko rastinje.

Općina Usora. Vatrogasna jedinica općine Usora imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Makljenovac, gdje je gorio pomoćni objekat (štala).  

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građana o pronalasku eksplozivnog sredstvau naselju Lješevo

Inrormacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES. 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od općinske Službe civilne zaštite da se  na lokaciji Zeleni otoci, u rijeci Uni nalazi nepoznata vrsta eksplozivnog  sredstva.

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj i Lukavac. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite vrše uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na području općina Kladanj i Lukavac.

Općina Lukavac.  Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane  Općinske službe civilne zaštite Lukavac o pronalasku ručne bombe.

Inrormacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

O S T A L O 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM 

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Kantonalni operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je dana, 08.03.2019. godine, u 15:53 sati, primio informaciju od strane građana, da je u naselju Aneks – općina Novi Grad, nestala starija ženska osoba (1952), lošijeg zdravstvenog stanja (sa psihičkim smetnjama, slabije pokretna i sa poteškoćama u govoru). Prema izjavi njene porodice navedena osoba je  nestala 05.03.2019.godine, kada je njen nestanak prijavljen PS Novi Grad. Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u skladu sa propisanim procedurama informacija je proslijeđena Gorskoj službi spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, kojoj su date upute da budu u stanju pripravnost, kao i općinskoj službi civilne zaštite Novi Grad da u skladu svojih nadležnosti preduzmu  određene mjere na pronalasku nestale osobe.

Shodno navedenom, a u skladu sa procijenjenom situacijom u akciji pronalska nestale osobe na terenu su bile angažovane slijedeće organizovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo: pripadnici Gorske služba spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, pripadnici Gorska službe spašavanja Novi Grad, te uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

U 19:52 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite je obaviješten od strane Federalne uprave civilne zaštite da je navedena nestala osoba pronađena u Gerontološkom centru u Nedžarićima gdje je bila zbrinuta od strane socijalnog radnika koji je pronašao tog dana na ulici. Nakon identifikacije, članovi uže porodice su je preuzeli i vratili kući. Tim je akcija pronalaska nestalog lica završena.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE