Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija, od kojih su 5 veće, i to:

– od 12:20 do 13:25 sati, u Blagaju gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 13:50 do 14:45 sati, u Kosoru gorjela je trava i rastinje,

– od 21:55 do 23:30 sati, u Južnom logoru gorjele su gume i rastinje,

– od 23:20 do 00:10 sati, u Ortiješu gorjelo je nisko rastinje,

– od 06:41 do 07:15 sati, na vrelu Radobolje gorjelo je rastinje.

Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čapljina imali su sedam intervencija na gašenju požara, od kojih su 2 veće, i to:

– od 20:50 do 21:40 sati u Dračevu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:55 do 21:40 sati na Domanovićima gorjela trava i nisko rastinje,

Općina Čitluk. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čitluk imali su dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 15:00 do 16:00 sati, u Buljaniji gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 16:30 do 17:40 sati, požar kod Popovića kuća, gorjela trava i rastinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite KS-a, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

– dana, 08.09.2016.godine, u 14:15 sati, od strane Policijske stanice Ilidža, primljena je informacija da se u njihovim prostorijama nalazi više komada municije,

– dana, 08.09.2016.godine, u 15:38 sati, od strane, Općinske Službe civilne zaštite Hadžići, zaprimljena je informacija o pronalasku 14 ručnih bombi, u naselju Tarčin.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS naknadno ukloniti.

Tuzlanski kanton

Tim „A“ za uklanjanje NUS-a FUCZ-e, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a, na području općine Odžak, Posavski  kanton.

Općina Kalesija. Tim „B“ za deminiranje FUCZ-e, nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje, na području općine Kalesija.

PLANT – mašinski tim FUCZ-e izvodio je radove na čišćenju ostataka porušenih kuća iz ratnog perioda u MZ-e Zelina, na području općine Kalesija.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite SBK-a, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

Općina Donji Vakuf. Na lokalitetu  Rastićevo, pronađena su dva komada nepoznatog NUS-a.

Općina Travnik. Na lokalitetu Gostilj, pronađena je granata.

Obavješten je vođa Tima ”A” Busovača i pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 08.09.2016.godine, u 08:50 sati, od Policijske stanice Buna, pristigla je prijava o pronalasku jedne „zolje“ , na lokalitetu Bune.

Prijava je proslijeđena vođi Tima Mostar „A“  i pripadnicima Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Još uvijek traje potraga za nestalim Stankom Grbavcem, rođ. 1927.godine, čiji nestanak je prijavljen 06.09.2016. godine, u 19:45 sati.

Jutros, u potrazi sudjeluju djelatnici Policijskoj upravi Ljubuški, HGSS ZHK-a, specijalna policija ZHK-a, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Ljubuški, te mještani Šipovače.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE