Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihać, imala je intervenciju u mjestu Ripač, gdje je došlo do požara na stambenom objektu ( u izgradnji ) u kojem je bilo smješteno oko 1000 bala sijena. Požar je gasilo osam vatrogasaca sa tri vozila. Razlog zbog kojeg je dugo  trajala intervencija je izvlačenje bala iz objekta,  te udaljavanje od mjesta požara.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim imala je jednu tehničku intervenciju-sapiranje ceste nakon saobraćajne nesreće u mjestu Vrhovska.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u mjestu Majetići , gdje je došlo do požara na divljoj deponiji otpadnog materijala. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sljedeće intervencije:

– od 00:05 do 01:05 sati, u Blagaju, gorjela trava i nisko rastinje;

– od 01:45 do 02:45 sati, na Putu za Nevesinje, gorjela trava i nisko rastinje.

Općina  Čapljina. Vatgrogasna jedinica općine Čapljina imala je sljedeće intervencije:

– od 09:00 do 09:50 sati, u Bobanovom selu, gorjela trava i nisko rastinje;

– od 09:10 do 10:10 sati, u Gagricama, gorjela trava i šuma;

– od 10:30 do 10:40 sati, u Smarlovini, gorjela trava i nisko rastinje;

– od 11:30 do 12:15 sati, u Bjelavama, gorjela trava;

– od 12:20 do 12:55 sati, u Gnjilištima, gorjela trava i nisko rastinje;

Općina Čitluk. Vatgrogasna jedinica općine Čitluk, imala je sljedeće intervencije:

– od 15:40 do 16:50 sati, u Služnju, gorjela trava i nisko rastinje;

– od  19:30 do 20:40 sati, u Tepčićima, gorjela smreka, trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Na području općine Neum još ima dima, koji se širi sa deponije smeća Klepovica. U toku su radovi na saniranju dubinskog požara.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju gašenja požara na napuštenom objektu u Univeritetskoj ulici. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju zapaljenog sijena u naselju Brezici. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Prijavljen sljedeći pronalazak NUS-a: municija 7,62 mm – 233 kom, municija 7,9 mm – 75 kom, municja 7,65 mm – 27 kom, okvir za AP – 4 kom, tromblonski nastavak – 1 kom. O navedenom NUS-u obavješten  Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje FUCZ-e nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf. Prijavljen pronalazak NUS-a, na lokalitetu Grad, a radilo se jednoj ručnoj bombi.

Općina Gornji Vakuf- Uskoplje. Prijavljen pronalazak NUS-a, na lokalitetu Voljice, a radi se o  sitnom streljivu. Obavješten „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Primljena informacija o pronalasku NUS-a, dana 08.08.2016. godine, u 14:32 sati, od PS Ilijaš, u kojoj se navodi da se u njihovim prostorijama nalazi jedan NUS, a radi se o jedanom metaku od PAM-a i jedanom okviru.

O primljenim informaciana obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE