Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.02.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 08.02.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, novozaraženih  sa Covid-19 je 80, dok je aktivno zaraženih 9.545 osoba.

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona prethodnog dana registrovano je jedna novozaražena osobe sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 76 osoba.

POPLAVE – VODOSTAJI

Agencija za vodno područje rijeke Save

U narednom periodu očekuju se značajnije količine padavina kao i topljenje postojećeg sniježnog pokrivača sa planina. Zasićenost tla, porast temperature, topljenje snijega i nove količine padavina uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Imajući u vidu sve navedeno u narednih pet dana prognozira se povećanje vodostaja na vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv

Bosne i sliv Drine), posebno na području cijelog toka rijeke Une i Sane, Gornjeg dijela toka Vrbasa i godnje dijela toka rijeke Bosne sa mogućnošću dostizanja nivoa pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Prognozirana povećanja vodostaja mogu izazvati lokalna izljevanja na bujičnim vodotocima, na pritokama rijeke Une, Vrbasa, Bosne i Drine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP‐om.

Treba imati u vidu da su ovo orjentacione prognoze na osnovu projiciranih podataka padavina, što može imati uticaj i na vrijednosti vodostaja.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo povećan oprez nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Hercegovačkoneretvanski kanton

Vodostaji rijeka

  

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati    180 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati    574 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati     -19 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:00 sati    290 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati    247 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati    106 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati    262 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      96 cm 130 cm

 

Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Visoke temperature, otapanje snijega i jaka kiša u toku proteklog dana doveli su do rasta vodostaja na vodama prve kategorije (rijeka Drina) i na vodama druge kategorije (ostale rijeke i potoci) na području grada Goražda.

Rijeka Drina se iz svog korita izlila u mjesnim zajednicama Sadba i Zupčići bez pričinjene materijalne štete.

Kiša i bujične vode izazvale su ozbiljnije problem u mjesnoj zajednci Orahovice. Voda se izlila u mjestu Hanište. Začepljeni su propusti za odvodnju površinskih voda, te su bujični nanosi blokirali putni pravac Zorovići-Prača.

 Općina Pale u F BiH. Obilne kišne padavine tokom proteklog dana dovele su  do porasta vodostaja rijeke Prače.

U naselju Prača u blizini Mosta žrtava genocida u Srebrenici, rijeka Prača prelila je zid i poplavila podrumske prostorije u jednoj porodičnoj kući.

U naselju Donje Bare došlo je do izlijevanja baranskog potoka.

U naselju Šainovići izlio je Šainovićki potok, ali je intervencijom JKP Prača i uposlenika CZ stanje stavljeno pod kontrolu.

Uposlenici Službe civilne zaštite i Goražde puteva su na terenu i rade na sanaciji posljedica.

U okolnim selima Prače i Hrenovice bujični potoci poplavili su određeni broj seoskih imanja.

Vodostaj rijeke Prače 08.02.2021. godine, u 13,00 sati iznosio je 197,7 cm.

Zabilježeno je opadanje vodostaja rijeke Prače.

Vodostaj rijeke Prače 09.02.2021. godine, u 06,00 sati iznosio 121,4 cm, te nema oasnosti od izlijevanja.

Pripadnici civilne zaštite jutros će izaći na teren te sagledati stanje na terenu i raditi na saniranju nastalih posljedica.

 Općina Foča u F BiH. Na području općine Foča FBIH zabilježena je pojava opasnosti od poplava. Naime, usljed ekstremnog povećanja svih vodotokova rijeka Kolina je na području mjesne zajednice Jabuka poplavila nekoliko objekata za odmor koji su izgrađeni u neposrednoj blizini obale, kao i određen broj pomoćnih i improviziranih objekata za smještaj stoke. U ovim objektima trenutno niko ne boravi.

Također, bujični tokovi uvjetovani jakom kišom i topljenjem sniježnog pokrivača su oštetili lokalne puteve na području ove mjesne zajednice.

U toku dana Općina je u saradnji sa preduzećem Goraždeputevi d.d. Goražde na nekoliko lokacija intervenisala i izvršeno je kanalisanje bujičnih tokova, otčepljavanje propusta, uspostavljanje barijera iznad obaloutvrde kod ambulante u Jabuci, te uklanjanje stabala sa magistralnog puta M-18.1.

Kada je riječ o rijeci Drini evidentan je porast vodostaja i zabilježeno je plavljenje lokalnog puta Cvilin – Kožetin u mjestu Ada i prometovanje ovom dionicom je bilo usporeno zbog pojave vode na putu.

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,98 m.n.m., (tačka preljeva, je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče vodostaj je niži za 2 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2  m3/s.

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 06:00 sati.

Bosanski Brod…………………………………     539 cm (pripremno stanje), jučer 549 cm,

Bosanski Šamac………………………………     398 cm (pripremno stanje), jučer 405 cm,

Orašje…………………………………………..     638 cm (pripremno stanje), jučer 647 cm.

 POŽARI 

 Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Ilinčica, gdje je gorio automobil.

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Ridžali, gdje je gorjela privatna kuća. Povrjeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena manja materijalna šteta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljenog otpada i jednu intervenciju na gašenju požara u grilu.

 KLIZANJE TLA

 Srednjo-bosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Dana 08.02.2021. godine, došlo je do većeg odrona na lokalnom putu u naselju Pidre, ali je isti ubrzo očišćen te je put prohodan.

 ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 8.2.2021. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Banovići nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 

OŠTEĆENJE SAOBRAĆAJNE MREŽE

 Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Na lokalitetu Brzača u blizini područne škole “Hasan Turčalo Brzi” zbog začepljenja odvodnih cijevi došlo je do plavljenja putnog pravca i bujičnih nanosa te je došlo do blokade putnog pravca Orahovice-Brzača-Goražde.

Firme zadužene za održavanje puteva su na terenu i vrše otklanjanje posljedica izazvane bujičnim vodama. Jaka kiša i bujične vode su izazvale oštećenja na makadamskim putnim pravacima, skoro u svim mjesnim zajednicama na području Grada Goražda. Prestankom padavina svi vodostaji na području grada Goražda su u blagom opadanju.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općine Hadžići i gradova Zenica i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 65 eksplozivnih sredstava i 1 metar sporogorećeg štapina.

 OSTALO

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje Hercegovine i zapadne Bosne, zbog očekivanih padavina, koje će iznositi do 60 mm/m2.

 FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR