Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

FEDERACIJA BiH: 439 potvrđenih slučajeva;

– Ukupno evidentirano 21 smrtni slučaj,

– Ukupno aktivnih 406.

– Ukupno izliječenih 12.

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite, sa dvije mašine nastavljaju sa dezinfekcijom gradova u Zapadnohercegovačkom kantonu. Dezinfikuju se javne površine u Posušju i Grudama na kojima boravi i kreće se veći broj ljudi. Od početka aktivnosti dezinfekcije gradova na području Federacije BiH timovima FUCZ podršku pružaju vatrogasci pa tako i večeras. Uz pripadnike FUCZ na terenu su i vatrogasci iz Posušja i Gruda.
Aktivnosti koje se provode su u okviru sistematske dezinfekcije gradova Federacije BiH kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).

 

Kanton Sarajevo

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo,  trenutno su objektu Studentskog doma „Bjalave“,  smješteno  osoba koje su stigli iz Italije, Švedske i Francuske i za njih su osigurani svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.  Također, u navedeni objekat je smještena i jedna osoba koja nije poštovala rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Služba za veterinarske poslove, je u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo, dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina u toku jučerašnjeg dana bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići i Ilijaš.

Dana, 07.04.2020. godine u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 3 osobe  koje su starije od 65 godina i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 Općinski štab civilne zaštite Ilidža. Pripadnici Službe zaštite i spašavanja za čistoću i asanaciju terena i Službe zaštite i spašavanja sa visina i nepristupačnih terena, radili su na pranju, dezinfekciji i dekontaminaciji stana i haustora u ulici Ramiza Jašara br. 13., kao i pranje i dezinfekciju vanjskih površina oko zgrade.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići. Po nalogu Općinskog štaba civilne zaštite Služba za vodosnabdijevanje i asanaciju terena je bila angažovana na dostavi pitke vode sa cisternama u rezervoar u kampa Ušivak gdje su smješteni migranti, dok je Crveni križ vršio dostavu hrane i drugih potrepština osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite redovno se provode aktivnosti na nabavci neophodne zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. U prethodnom periodu pripadnici VD Vogošća su izvršili pranje i dezinfekciju slijedeće mjesta i ulice na području MZ Semizovac: Ljubina, Donja Vogošća i Varanjak. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, dok su  aktivnosti nekoliko udruženja građana nastavili akciju podjele paketa sa prehrambenim proizvodima osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U  izolaciji  129 (trenutno), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  nije bilo kršenja zabrane kretanja posle 20 h.

Općina Kakanj. U protekla 24 sata  evidentirano su  2 slučaja nepoštovanja mjere zabrane kretanja koji su sankcionisani, dva kršenja i nepoštivanja izolacije i 9 lica nije koristilo zaštitnu masku

Tri lica su pozitivna na korona virus. Na promatranju i samoizolaciji do sada je prijavljeno 518 osobe, isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 15 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Olovo. U kučnoj izolaciji nalazi se 100 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi.

Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrepština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima…

Grad Visoko. Na podučju Grada Visoko Trenutno u pod mjerama zabrane i zdravstvenim nadzorom

ima ukupno 78 osoba.

Sa današnjim danom,  08.04.2020.godine, mjere zabrane kretanja i zdravstvenog

nadzora ističu za 10 osobu i ukupan broj osoba koje su završile sa navedenim

mjerama je sada 496  na području grada Visoko.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 234 osobe, a period samoizolacije je završio za 49 osoba. Novih u samoizolaciji je 24. Jučer su na analizu poslana 3 sumnjiva uzorka, a rezultati će biti dostavljeni naknadno.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj, u protekla 24 sata evidentiran je1 slučaj  nepoštivanja samoizolacije.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od koronavirusa (COVID19):

– Testirano je 12.osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

– Osobe stavljene u samoizolaciju: 525

– IZAŠLO iz samoizolacije: 402.osoba

– NALAZI se u samoizolaciji: 123 osoba

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona danas, 08.04.2020 godine u 10.00 sati u izolaciji se nalazi 2568 osoba,  od čega je 77 lica pozitivno na virus COVID 19.

 

 Zapadnohercegovački kanton

Jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj, nismo imali potvrđen niti jedan slučaj zaraze koronavirusom. Evidentirano je u Širokom Brijegu (25), u Grudama (10) i Posušju (4) zaražene osobe a od toga su tri osobe umrle. Do sada je ukupan broj zaraženih 39.

Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 25 10 4 0 39
Umrlih 2 1 0 0 3

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 946 osoba.

 

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Zaključno sa 07.04.2020.godine na području BPK-a Goražde trenutno je 46 osoba  pod zdravstvenim nadzorom. Dana 07.04.2020. godine, testirano je 7 osoba na korona virus, od čega pet novotestiranih i dva retestirana koje su ranije bile pozitivne osobe. Svih pet novotestiranih su negativni, a za dva retestirana  rezultati su pokazali da su i dalje pozitivni na korona virus .

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima sa infektivnog odjela KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać trenutno se na odjelu nalazi 10 pacijenata, pet lica je pozitivno na korona virus, jedno lice je negativno, dok se za četiri lica čeka nalaz.

 

Prema podatcima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                      – 185 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 483 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 30 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 18 lica je pozitivno na korona virus.

                                             

Općina Sanski Most            –  trenutno u samoizolaciji se nalazi 36 lica

– 247 lica koji danas  izlaze iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus .

 

Općina Bosanski Petrovac – 10 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

 

Kanton 10

Prema informaciji iz Zavoda za javno zdravstva Kantona 10 evidentirano je 14 novih slučajeva, kućne izolacije.

 

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:30 do 17:00 sati, u mjestu Tržac. Gorjela je šuma na površini od 1 ha,
 • od 21:00 do 22:15 sati, u mjestu Kapići, gdje je gorjela šuma, te
 • od 21:15 do 23:00 sati, u mjestu Skokovi, gorjela je trava.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju od 20:00 do 22:30 sati, u mjestu Sanica, gdje je gorjela je šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, je imala jednu intervenciju intervenciju od 17:05 do 23:25 sati, u mjestu Mulež, gorjela je šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je ntervencije na gašenju požara I to:

 • od 15:21 do sati, u mjestu Gornja Vidovska, gorjela je šuma,
 • od 15:55 do sati, u mjestu Podzvizd, gorjela je šuma,
 • Od 16:13 do sati, u mjestu Kumarica, gorjela je šuma,
 • Od 18:40 do 22:00 sati u mjestu Golubovići, gorjela je šuma.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj.  Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je dvije intervencije na gašenju požara požara na stambenom  objektu vl. Mušić Bego, ( lokalitet MZ-a Moševac ), zapaljen krov objekta.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je 8 (osam) intervencija. Požar (šuma ) u mjestima:  Brnjic, Bare Viduša, Jehovina, požar (trava i nisko rastinje) u naseljima: Površinski kop, Bijelo Polje, Sopotnica i Jehovina.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervencije na gašenju požara šume i niskog rastinja u mjestima: Zagorice, Moštre, Grajani, Liješeva, Trakine bare, Vratnica-Isakovići, Visočica i Dobro selo.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 sati, gori trava, nisko rastinje i šuma na području „Mala Rujišta“. Na terenu pripadnici DVD Rujišta i djelatnici Šumarstva. Požar aktivan.

– od 13:55 do 14:15 sati, gdje je gorjela trava u Sjevernom logoru,

– od 19:30 do 20:00 sati, gdje je gorjela trava u  Ilićima, (Vrelo Radobolje), te

– od 19:35 do 20:15 sati, gdje je gorio stan, u Onešćukovoj ulici.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara i to:

 • od 12:20 do 14:20 sati, na Bobanovu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, –         od 12:30 do 14:10 sati, na Domanovićima-Krč, gdje je gorjela šuma i nisko raslinje,                                                            –         od 13:00 do 14:05 sati, u Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,                                                                    –         od 14:30 do 14:45 sati, u Bjelavama, gdje je gorio otpadni materijal i trava,                                                                         –         od 16:33 do 17:10 sati, u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trska,                                                                        –         od 17:43 do 18:40 sati, na Bivolju brdu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 18:45 do 19:55 sati, na Ševaš brdu, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 19:30 do 20:40 sati, u Šurmancima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, te
 • od 22:05 do 23:35 sati, na Ševaš brdu gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:00 sati, gori trava i nisko rastinje na Trtlama. Požar je aktivan zbog nepristupačnog terena,
 • od 17:05 do 17:40 sati, u Bijakovićima gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 19:00 do 22:20 sati, u Bašagi gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, ima intervencije na gašenju požara, i to:

 • od jučer gori šuma u Ovčarima, požar aktivan,
 • od jučer gori šuma u mj. Ljuta. Požar aktivan,
 • od jučer aktivan je požar kod Pokojišta,
 • od jučer gori šuma i rastinje u Ljesovini. Požar i dalje aktivan,
 • od jučer gori šuma u Glavatičevu, Žljebina. Požar je aktivan.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • požar koji je aktivan od 05.04.2020g. u podnožju pl. Bokševice, mj. Dubrave, dana 06/07.04. se proširio i zahvatio plato prema selu Mrakovo. Vatrogasci intervencijom zaustavili kretanje požara prema selu. Teren je nepristupačan i velika je požarna linija. Požar je i dalje aktivan.
 • od 16:20 do 17:00 sati, u mj. Šljunkara, gdje je gorjela trava, te
 • od 17:00 do 20:00 sati, u mj. Štrbine, gdje je gorjela šuma,trava i nisko rastinje.

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor/Rama, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 10:00 do 17:30 sati, u blizini sela Ustirama, gori šuma i nisko rastinje. Požar se proširio prema Kleku, i dalje je aktivan.
 • od 10:00 do 17:00 sati, na području sela Kute, gorjela šuma i nisko raslinje. Požar  djelimično ugašen.
 • od 12:00 do 14:00 sati, u Jaklićima, požar u krugu privatne pilane,
 • od 12:00 do 14:00 sati, u blizini naselja Dole, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 17:00 do 22:00 sati, kod sela Lug, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,
 • od 23:15 do 01:00 sati, u blizini sela Lug, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. U gašenju požara na potezu Kužići-Husino-Ravna Trešnja angažovani vatrogasci iz PVJ Živinice, PVJ Srebrenik, PVJ Kalesija, PVJ Lukavac, PVJ Gradačac i PVJ Gračanica.

Grad Gračanica. Dana 7.4.2020. godine VJ Gračanica, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i dijela šume u naselju Soko ukupne površine cca 30 duluma. Požar je lokaliziran.

Grad Gradačac. Dana 7.4.2020. godine VJ Gradačac, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u ulici 1. Marta u Gradačcu. Požarj je lokaliziran i ugašen.

Grad Srebrenik. Dana 7.4.2020. godine VJ Srebrenik, je imala tri intervencije na gašenju šumskih požara i niskog rastinja i to u naselju Seona nisko rastinje na manjoj površini, naselje Ćehaje šuma i nisko rastinje cca 15 duluma i naselje Memići lokalitet Crveno Brdo šuma cca 450 duluma. Manji požari su lokalizirani i ugašeni dok se na lokalitetu Crveno Brdo dežura radi moguće reaktivacije požara.

Grad Živinice. Dana 7.4.2020. godine VJ Živinice, je imala intervenciju na gašenju šumskog požara na lokalitetu Dunajevići ukupne površine cca 5 Ha. U gašenju požara ispomoć je pružala IVJ Đurđevik i djelatnici Šume TK. Požar je lokaliziran.

Općina Banovići. Dana 7.4.2020. godine VJ Banovići, je imala intervenciju na gašenju šumskih požara na tri lokacije, naselje Brezici oko 2 duluma, naselje Gornja Treštenica oko 50 duluma i naselje Stražbenica oko 13 duluma šume. Požari su ugašeni a ekipe dežuraju na lokacijama radi mogu će pojave ponovnog zapaljenja.

Općina Doboj Istok. Dana 7.4.2020. godine u nasejlu Klokotnica lokalitet Šikarac gorjelo je nisko rastinje i šuma na manjoj površini. Požar je gasila DVD Doboj Istok.

Općina Kalesija. Dana 7.4.2020. godine VJ Kalesija, je imala dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na dvije lokacije u naselju Gornji Rainci ukupne površine cca 15 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Lukavac. Dana 7.4.2020. godine VJ Lukavac, je imala šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja i šume i to naselje Vijenac veća površina šume i niskog rastinja, naslje Bokavići nisko rastinje na manjoj površini, naselje Ratiš cca 300 duluma niskog rastinja, ulica Lukavačka pomoćni objekat, nisko rastinje u naslje Huskići i nisko rastinje u naselju Turija. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Sapna. Dana 7.4.2020. godine na području općine Sapna u naselju Kraljevići DVD Sapna, je gasila požar niskog rastinja ukupne površine cca 30 duluma. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

 Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice, su imali jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Trnovača. Gorjelo nisko rastinje, požar je ugašen.

Općina Busovača. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva, su imali dvije intervencije na gašenju požara u naseljima Rovna gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje, te naselju Grablje gdje je gorjela šuma.

Općina Vitez. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez, su imali jednu interveviju na gašenju požara u mjestu Fatina vodica. Gorjela suha trava i šiblje. Požar je ugašen.

Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez, imali dvije intervencije na gašenu požara u naselju Mošunj gdje je gorjelo nisko rastinje i požar se proširio prema vikendici i pomoćnom objektu. Požar ugašen; te intervenciju u mjestu Dubravica, gdje je gorjela šuma

Općina Jajce. Vatrogasci TVJ-e Jajce, juče su imali intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume na dvije lokacije:

– u reonu naselja Biokovine od 13:20 do 21:40 sati;

– u reonu Ćaninog Polja od 15:20 do 19:00 i druga intervencija od 21,50 do 00,00 sati.

Požari na obe lokacije su lokalizovani, a u  gašenju požara učestvovali su i radnici Šumarije Jajce.

Općina Travnik. Vatrogasci TVJ Travnik, su imali četiri intervencije na gašenju požara i to:

– na lokalitetu Goleš, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen,

–  na lokalitetu Bojna – gorjela napuštena kuća. Požar ugašen.

– na lokalitetu Kraljevice – gorjelo nisko rastinje i jedan dio šume. Požar je ugašen

– na lokalitetu Donja Trebeuša – gorio suhi korov i trava u blizini borove šume.

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno, su intervenisali na gašenju požara u Gračanici. Gorjela niska trava, požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je tri intervencije na gašenju požarai to:

 • u vremenu od 13:50 do 16:50 sati, posuški vatrogasci (4 vatrogasca s 2 vozila) su gasili požar u mjestu Studena Vrila. Gorjela je staja veličine cca 500 m². Izgorjelo je pola staje.
 • u vremenu od 17:30 do 19:30 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Rakitno na lokalitetu Mihalji. Gorjela je hrastova šuma i nisko raslinje. Opožarena površina oko 5.000 m².
 • noćas u vremenu od 0:15 do 1:15 sati, posuški vatrogasci (2 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar na lokalitetu Begin Dol u blizini “Planeta”. Gorjela je borova šuma i trava. Opožarena površina oko 800 m².

Općina Grude. Vatrogasci DVD-e  Gorica, imala je intervenciju na gašenju požara

 • u vremenu od 12:00 do 0:30 sati, grudski vatrogasci (3 vatrogasca s 2 vozila i 5 pripadnika DVD-a Drinovci uz pomoć mještana) su gasili požar u mjestu Sovići na lokalitetu Lukavac. Požar je ugrožavao kuće. Gorjela je borova šuma, trava i nisko raslinje. Opožarena je velika površina. Požar je još dijelom aktivan.
 • u vremenu od 13:40 do 14:20 sati, gorički vatrogasci DVD-gorica (5 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Gorica kod carinskog trerminala. Gorjela je Opožarena površina oko  400 m².

Jučer u vremenu od 16:00 do 18:00 sati, grudski vatrogasci (3 vatrogasca s 1 vozilom) su gasili požar u mjestu Cere. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko 5.000 m².

 • Jučer u vremenu od 17:00 do 19:00 sati, gorički vatrogasci DVD-gorica (6 vatrogasca s 2 vozila uz pomoć mještana) su gasili požar u mjestu Drinovci na lokalitetu Vrdoljaci-Nuića Draga. Požar je bio u blizini kuća koje je ugrožavao. Gorjela je šuma i nisko raslinje. Opožarena površina oko  000 m².
 • Jučer u vremenu od 19:00 do 19:30 sati, gorički vatrogasci DVD-gorica (6 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana) su gasili požar u mjestu Drinovci na lokalitetu Bartuluša. Gorjela je šuma, trava i nisko raslinje. Opožarena površina oko  500 m².

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervencije na gašenju požara I to:

 • u vremenu od 11:30 do 17:00 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana su gasili požar u mjestu Crne Lokve na lokalitetu Ledina. Gorjela je šuma i nisko raslinje. Opožarena površina oko 250.000 m².
 • u vremenu od 15:50 do 19:30 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom i 4 pripadnika DVD-a Kočerin su gasili požar u mjestu Rujan. Gorjela je šuma i nisko raslinje. Opožarena površina oko 50.000 m².
 • u vremenu od 20:30 do 21:00 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom su gasili požar u mjestu Knešpolje. Gorjela je trava. Opožarena je manja površina.
 • u vremenu od 21:00 do 24:00 sati, 3 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana su gasili požar u mjestu Ljuti Dolac. Gorjela je šuma i nisko raslinje. Opožarena površina oko 70.000 m².

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 16  manjih intervencija i jednu tehničku intervenciju.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • na suhoj travi i šiblju, lokalitet Mravinjac. Odmah po dojavi u 13:33 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca  izlaze na lice mjesta provode akciju gašenja požara i istu završavaju u 14:10  U gašenju požara pomagao i jedan mještanin.
 • u naselju Pargani, odmah po dojavi u 19:50 sati, jedno vozilo i dva vatrogasca izlaze na lice mjesta, gdje zatječu jedno lice kako vrši spaljivanje manje količine otpada, tako da nije bilo potrebe za djelovanjem, vratili se u jedinicu u 20:43 sati. Na licu mjesta bila prisutna i dva pripadnika policije.

 

Kanton 10

Općina Tomislavgrad.  Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrada, imala je intervenciju u vremenu od 14:30 do 18:00 sati, na farmi u Mandinom  selu,  gdje je izgorio dio gospodarskog objekta, ugušilo se u dimu 50 komada koza i jaradi.

Grad Livno. Vatrogasna jediniva grada Livna, imala je intervenciju iznad sela D. Rujani, gdje je  gorjela trava, u popodnevnim satima ugasili DVD Sv. Ana Lištani.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina: Hadžići, Kreševo, Centar Sarajevo, Kladanj, Orašje i gradova Bihaća i Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su devet eksplozivnih sredstava, 490 komada pješačke municije i 11 okvira za automatsku pušku.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hodrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10, zbog udara vjetra do 40 km/h.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE