Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.05.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 199,43 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 29 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,2 m3/s.

 Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj Istok, rijeka Spreča se izlila i poplavila cca 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07:00 sati, iznosio je 329 cm (nivo kad se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm).

Rijeka Spreča se izlila i poplavila cca 50 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Srebrenik. Nivo rijeke Tinje, na mjernom mjestu ispod Koprića mosta, iznosi 129,9 cm.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

 

Srednjobosanski kanton

Na području Srednjobosanskog kantona vodostaji su stabilni.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u blagom je porastru duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara na Šehovini, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Tehnička intervencija

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju od 03:22 do 06:10 sati, na izvlačenju i transportu unesrećenih u prometnoj nezgodi u mjestu Drecelj.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 3 manje intervencije, od čega dvije na gašenju manjih požara u stanovima i jednu na gašenju dimnjaka.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Velika Kladuša, imali su  intervenciju od 14:45 do 16:25 sati, u ul. Stari grad, gdje je izbio požar na stambenom objektu, gdje su oštećene dvije sobe i dio krova. Požar je gasilo šest vatrogasaca sa dva vozila.

Tehnička intervencija

Općina Sanski Most. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Sanski Most, jučer su u toku dana bili angažovani na čišćenju i sapiranju puta u mjestu Tomina. Uzrok onečišćenja je plavljenje koje se dogodilo u toku noći 5./6 maj.

 

 Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. U toku noći, pripadnici vatrogasne jedinice općine Travnik, imali su intervenciju na gašenju požara u kojem je gorio dimnjak, u ul. Fatmić 10. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Dana, 06.05.2018.godine, vatrogasci DVD-e Stari Vitez, imali su intervenciju na gašenju požara u kojem je  gorio otpad na deponiji, na lokalitetu Brizjak. Požar je ugašen.

 

VELIKO NEVRIJEME

 Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Usljed obilnih padavina i poplava koje su zadesile općinu Tešanj Profesionalna vatrogasna jedinica imala je više zahtjeva za angažovanjem. Tako je dana 06.05.2018. godine, od  00:01 sati, djelovala u mjestu Piljužići, gdje je došlo  do izlijevanja velike količine vode, gdje su bili ugroženi stambeni i pomoćni objekti i infrastruktura.

Također, došlo je do izlivanja velike količine vode u mjestima: Miljanovci-Lončari, Miljanovci-novi, Jelah-polje, Jablanica, gdje su poplavljeni stambeni i pomoćni objekti.  Ukupno je bilo 15 intervencija na gore navedenim lokacijama, u kojima je učestvovalo

10 vatrogasaca.

Prema informacijama sa terena ukupno je poplavljeno 53 stambena objekta, više pomoćnih objekata, 1 škola, 1 džamija i 1 Dom kulture. Zbog poplave u zoni izvorišta Jelah, obustavljeno je crpljenje vode na pojedinim bunarima, usljed čega je nastao  problem sa isporukom vode sa izvorišta Jelah, te se mole korisnici da raspoložive količine vode racionalno koriste.

Vodostaj Usore jutros je iznosio 118 cm i u granicama je normale.

Lokalni putevi su suhi. Put Novi Miljanovci-Palučak do Doma, zatvoren je za saobraćaj do daljnjeg.

 

Općina Maglaj. Dana, 06.05.2018.godine, usljed jakog nevremena koje je zahvatilo područje općine Magalaj, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj, općinski načelnik donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištem, na područjima sljedećih mjesnih zajednica: Maglaj Grad sa Starim gradom i Omerdinim Poljem, Jablanica, Bijela Ploča, Moševac, Misurići, Ravna, Oruče, Gornji i Donji Rakovac i Liješnica.

Općinski načelnik imenovao je stručne Komisije za procjenu šteta nastalih na infrastrukturnim, stambenim, pomoćnim i privrednim objektima, te u poljoprivredi, koje će biti dužne da u što kraćem vremenskom roku obave taj posao.

Područje općine Maglaj zadesilo je jako olujno nevrijeme u kom je poplavljeno preko 100 kuća, oštećena su 3 mosta ( 2 u MZ-e Jablanica, 1 na rijeci Bistrica MZ-e Ravna), lokalni putevi kroz MZ-e: Jablanica, B. Ploča, Donji i Gornji Rakovac, Ravna, Oruče, Misurići, Moševac i Liješnica, svi su bili privremeno onesposobljeni za odvijanje saobraćaja.

Ekipe rade na terenu te dovode stvari u prvobitno stanje za normalizaciju života na pomenutim lokacijama.

Vatrogasci su od 06.05.2018.godine, od 02:30 sati, vršili akcije uklanjanja stabala i ispupavanja vode iz podrumskih prostorija. Stanje se polako normalizuje.

 

Općina Usora. Dana, 06.05.2018. godine, usljed obilnih kišnih padavina i grmljavinskog nevremena u noći sa subote na nedjelju, došlo je na većem području Općine Usora do izlijevanja rijeka i potoka iz svojih korita, kao i začepljenja odvodnih kanala na saobraćajnicama.

Poplavljene su obiteljske kuće, te privatni gospodarski objekti i gospodarski subjekti (firme) od kojih je najveću štetu pretrpjela firma „KATIĆ“ d.o.o. Omanjska, kao i poljoprivredni usjevi i zemljišta.

Usljed jakog nevremena prekinut je cestovni promet na 10-tak lokalnih prometnica. Poplavljeno je oko 30 obiteljskih kuća i gospodarskih objekta.

Najveća šteta nastupila je na cestovnoj infrastrukturi, gdje je došlo do urušavanja nekoliko mostova preko rijeka i gdje je više mostova statički ugroženo podlokavanjem nosive konstrukcije mostova i propusta, kao i erozivnim djelovanjem površinskih voda na samu konstrukciju cesta i mostova, te rušenjem stabala na ceste i električne vodove. Velika šteta nanesena je i poljoprivrednim usjevima, te poljoprivrednom zemljištu u vidu odnošenja zemljišta sa parcela, a zabilježeni su slučajevi uginuća domaćih životinja zahvaćenih poplavom.

Članovi Općinskog stožera civilne zaštite Usora na čelu sa Komandantom i pripadnicima jedinice civilne zaštite, zajedno sa predstavnikom Federalne uprave civilne zaštite i predsjedateljem Općinskog vijeća Usora, obišli su poplavljeno područje, te izvršili uvid u razmjere prirodne nesreće. U toku obilaska ugoroženih područja imenovani su  poduzimali i naređivali nužne mjere izvršiocima poslova, a u cilju sprečavanja nastanka težih posljedica i uspostave prometa u dijelovima Općine, gdje je to bilo moguće.

Komandant Općinskog štaba civilne zažtite Usora, sazvao je hitnu sjednici Štaba CZ-e, radi poduzimanja nužnih mjera na sanaciji stanja nastalog djelovanjem prirodne nesreće.

Stanje prirodne nesreće proglašeno je za cjelokupno područje općine Usora, usljed izlijevanja rijeka i potoka iz svojih korita i odvodnih kanala, kao i slijevanjem ogromnih količina voda na prometnice, poljoprivredna i ostala zemljišta, čime je ugroženo nekoliko stotina ljudi i njihova materijalna dobra, kao i gospodarski subjekti na području zahvaćenom poplavom.

Svim akcijama zaštite i spašavanja rukovodi Općinski štab civilne zaštite Usora.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Bihać, primio je službenu zabilješku, od strane Policijske stanice Velika Kladuša, o pronalasku ručnog bacača-zolje, u mjestu Tuk. Pripadnici policije označili su lokaciju pronalaska iste.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Na lokalitetu Pulac, MZ-e Turbe, pronađen je tromblon … 1 kom..

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je informaciju o pronalasku tromblonske mine, od radnika firme koja radi na saniranju ošećenja na lokalnom putu Blagovac-Tihovići, općina Vogošća.

Informacija o pronađenom eksplozivnom sredstvu proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su istu odmah preuzeli.

 

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, i danas, treći dan, nastavljaju sa aktivnostima, kako bi pronašli mladića Amara Ramića (21) iz Tuzle, koji je nestao u srijedu 02.05.2018. godine, nakon što je oko 16:20 sati, izašao iz stana u kojem živi sa roditeljima.

Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj stanici Istok-Policijske uprave Tuzla, u četvrtak 03.05.2018. godine, oko 20 sati.

Shodno tome, obavljeni su razgovori sa kontakt osobama i roditeljima u vezi prikupljanja novih informacija.

Obavljen je dogovor, te izvršen raspored po zonama i grupama, tako da su formirane četiri grupe, te su određeni pravci pretrage: Kalesija, Sapna, Teočak. Kladanj, Banovići, Lukavac, Gračanica, Srebrenik, Čelić.

Također, poljepljeni su informativni plakati u: Kalesiji, Zvorniku, Čeliću, Tuzli, Srebreniku, Ormanica-Hrgovi-prema Gradačcu, Šibošnici, Rahiću, Brčkom, Ugljeviku, Bijeljini, Zavidovićima i Žepču.

Dosadašnja potraga nije dala rezultata.

Izvršena je indirektna potraga tj. izvršeno je informisanje javnosti, a vrši se i prikupljane dodatnih informacija. Potraga se nastavlja i danas, ali sa smanjenim intezitetom.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE