Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.03.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je 7 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 16:36 do 17:20 sati, u mjestu Čavkići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 13:48 do 17:40 sati, u mjestu Vrsta, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 15:48 do 17:34 sati, u mjestu Spahići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 12:32 do 17:58 sati, u mjestu Pokoj, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 18:09 do 19:05 sati, u mjestu Prošiči, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 18:56 do 20:45 sati, u mjestu Zlopoljac, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom, i

– od 20:10 do 21:25 sati, u mjestu Ripač, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je 5 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 11:45 do 13:00 sati, u mjestu Bosanska Otoka, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 13:00 do 14:30 sati, u mjestu Jesenica, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 13:55 do 14:20 sati, u ul. Unska, gdje je gorjela je divlja deponija otpada. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 14:05 do 14:50 sati, u mjestu Ćojluk, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, i

– od 15:35 do 17:00 sati, u mjestu Petrovići, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Cazin. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je 6 intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:51 do 13:50 sati, u mjestu Šturlići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 13:26 do 17:00 sati, u mjestu Rujnica, gdje je gorjela je šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 15:30 do 17:54 sati, u mjestu Prošići, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 4 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 16:16 do 18:00 sati, u mjestu Memića Brdo, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 2  vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 19:35 do 20:50 sati, u mjestu Vilenjača, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom, te

– od 02:06 do 04:06 sati, u mjestu Šturlići, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:56 do 17:00 sati, u mjestu Krnjeuša, gdje je gorjela je štala. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. U požaru je pričinjena veća materijalna šteta,

– od 19:13 do 20:30 sati, u mjestu Dževar, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom, i

– od 20:30 do 21:50 sati, u blizini pilane, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Velika Kladuša. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je  6 intervencija na gašenju požara, i to:

PVJ-a Vel.Kladuša je imala šest intervencija:

– od 16:02 do 17:15 sati, u mjestu Rajnovac, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 16:02 do 17:15 sati, u mjestu Ponikve, gdje je gorjela štala sa sijenom. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 2 vozila,

– od 19:54 do 21:55 sati, u mjestu Golubovići, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 20:10 do 22:37 sati, u mjestu Slapnica, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom,

– od 20:41 do 22:20 sati, u mjestu Ćejvani, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom, i

– od 01:50 do 05:00 sati, u mjestu Maćeša, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Sanski Most. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

– od 18:50 do 20:50 sati, u mjestu Stari Majdan, gdje je gorjela šuma. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 2 vozila,

– od 20:40 do 22:50 sati, u mjestu Ćehići, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 2 vozila,

– od 18:05 do 21:00 sati, u mjestu Ilidža, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 2 vozila,

– od 22:35 do 23:50 sati, u mjestu Majdan, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom, i

– od 23:55 do 02:15 sati, u mjestu Skucani Vakuf, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Ključ. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju od 18:30 do 19:30 sati, u mjestu Pudi Han, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Bužim. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Bužim, imala je intervenciju od 19:00 do 22:30 sati, u mjestu Čava, gdje je gorjela trava. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara  od 15:50 do 17:05 sati, na Fortici, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara od 16:22 do 17:40 sati, u mjestu Ostrožac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Krojčica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Gradačac: Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Vida, manji požar na mašinskom postrojenju, i

– u naselju Svici, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Turbe, gdje je gorjela krovna konstrukcija oko dimnjaka. Požar je ugašen.

Općina Jajce. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Mile, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u naselju Volijak, gdje je gorjelo nisko rastinje, i

– u naselju Lipnica, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući.

Sci požari su ugašeni.

Općina Bugojno. Pripadnici DVD-e Bugojno, imali su intervenciju na gašenju požara u naselju Gorice, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala  je pet intervencija na gašenju trave i niskog rastinja.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Zagorje, kojom prilikom je opožareno cca 0,5 ha trave, niskog rastinja i šume. Intervencija gašenja trajala je od 16.30 do 19.00 sati. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES vršili su uklanjanje eksplozivnih sredstava na području općine Lukavac.

 

O S T A L O

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM 

Srednjobosanski kanton

 

Općina Travnik. Dana, 06.03.2019.godine, u popodnevnim satima u reonu Stari Grad, općina Travnik, pronađen je Semin Bradić, koji je nestao u petak 01.03.2019. godine. Mladić je bio iscrpljen, ali u svjesnom stanju.

U potragu za nestalim, bilo je uključeno oko 200 ljudi, gdje su osim timova FUCZ-e, teren pretraživali i pripadnici službe za CZ-e općine Travnik, patrola policijske stanice Travnik, Specijalistička jedinica MUP-a Srednjobosanskog kantona, GSS Travnik, GSS u BiH, vatrogasci, lovci, brojni mještani i volonteri.

  

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE