Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.02.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 09:30 do 09:58 sati intervenciju na gašenju požara na terasi stambenog objekta u ul. Ante Starčevića.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine  imala je 13 intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 08:10 do 08:45 sati, u Višićima gorjela trava i biljni otpad,

– od 08:35 do 09:25 sati, u Čeljevu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:30 do 10:20 sati, u Gnjilištima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:35 do 11:00 sati, u Trebižatu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:55 do 11:50 sati, u Trebižatu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:45 do 14:30 sati, na Bodencima-Trebižat gorjela trava i šuma,

– od 14:20 do 15:25 sati, u Opličićima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:40 do 15:10 sati, u Čeljevu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:05 do 15:40 sati, u Gabela polju gorjela trska i trava,

– od 15:40 do 16:25 sati, u Počitelj brdu-Slanodol gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:28 do 17:05 sati, u Gabela polju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:30 do 19:30 sati, u Počitelju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:40 do 21:00 sati, u Gabela Polju gorjela šaša i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 17:10 do 18:00 sati, kod Doma zdravlja gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:45 do 19:45 sati, na Vionici gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je tri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 14:50 do 16:30 sati, na lokalitetu Prenja gorjela trava i nisko rastinje (oko 0,5 ha),

– od 18:00 do 18:15 sati, na lokalitetu Jasoč gorjela trava i nisko rastinje (oko 0,1 ha),

– od 22:30 do 23:15 sati, u Stocu, na privatnom stambenom objektu gorio dimnjak.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je pet intervencija na gašenju požara,  i to:

– od 11:05 do 11:50 sati, požar otvorenog prostora u naselju Prolog u blizini groblja. Opožareno oko 1 dulum trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila,

– od 11:47 do 13:30 sati, požar otvorenog prostora u blizini naselja Otok. Opožareno oko 2 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovalo osam vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila,

– od 13:47 do 15:00 sati, požar otvorenog prostora na lokalitetu Crveni Grm. Opožareno oko 2,5 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila,

– od 14:30 do 15:50 sati, požar otvorenog prostora u naselju Grab. Opožareno oko 2 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 15:24 do 16:30 sati, požar otvorenog prostora na lokalitetu Gornji Studenci. Opožareno oko 2 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je pet intervencija na gašenju požara,  i to:

– od 12:00 do 13:00 sati, požar otvorenog prostora na Vracama. Opožareno oko 2 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 13:30 do 14:30 sati, požar otvorenog prostora na lokalitetu Vrace. Opožareno oko 3 duluma trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovalo pet vatrogasaca sa vatrogasnim vozilom,

– od 14:00 do 15:00 sati, požar otvorenog prostora u Cvrčkovu potoku. Opožareno oko 2 duluma niskog rastinja i šume. U intervenciji učestvovala četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila,

– od 15:20 do 16:00 sati, požar otvorenog prostora u Ljutešu. Opožareno oko 2 duluma trave,  niskog rastinja i šume. U intervenciji učestvovala dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom,

– od 16:30 do 18:00 sati, požar otvorenog prostora na lokalitetu Gradac. Opožareno oko 10 duluma trave i niskog rastinja.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara i to: dvije na gašenju dimnjaka, jednu na gašenju automobila, jednu na gašenju barake i jednu na gašenju brojila el. energije.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala jednu intervenciju na gašenju požara u gradu, gdje je gorio box sa starim papirom. Požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije vatrogasaca

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na izvlačenju utopljenika iz jezera u naselju Bašigovci.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je jednu tehničku intervenciju na evakuaciji osobe iz zaglavljenog lifta.

 

UDARI VJETRA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je 15 intervencija na otklanjanju posljedica olujnog nevremena i to:

– od 07:26 do 07:55 sati, u Rudarskoj ulici uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 07:17 do 08:48 sati, u ul. Blajburških žrtava uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 07:55 do 08:40 sati, u ul. Stjepana Radića uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 08:25 do 09:09 sati, u ul. Braće Fejića uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 08:41 do 09:25 sati, u Ilićima uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 08:45 do 09:20 sati, u ul Stjepana Radića uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 09:00 do 09:30 sati, u ul. Huse Maslića uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 09:48 do 10:30 sati, u ul. Blajburških žrtava uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 09:25 do 10:30 sati, u Bjelom polju uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 12:05 do 13:30 sati, u Bjelom polju skidanje lima sa stambenog objekta,

– od 12:25 do 13:33 sati, u Orlacu skidanje lima sa stambenog objekta,

– od 12:45 do 13:25 sati, u Blagaju skidanje lima s stambenog objekta,

– od 13:33 do 13:55 sati, u Splitskoj ulici skidanje lima sa stambenog objekta,

– od 15:09 do 15:50 sati, u Titovoj ulici skidanje lima sa stambenog objekta,

– od 15:29 do 17:30 sati, u ul. Ante Starčevića uklanjanje stabla sa prometnice.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri intervencije na otklanjanju posljedica olujnog nevremena i to:

– od 09:05 do 11:30 sati, u Svitavi uklanjanje borova ispred škole,

– od 11:45 do 13:35 sati, u Domanovićima uklanjanje stabla sa prometnice,

– od 20:15 do 20:50 sati, u Gabela Polju izvlačenje vozila iz blata.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški  imala je od 08:00 do 11:10 intervenciju na sportskoj dvorani u Ljubuškom, gdje su  vršili uklanjanje lima koji se otrgnuo prethodne noći sa dvorane. U intervenciji učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Tokom prethodnog dana stigle su dvije prijave šteta: u mjestu Dobrič prijavljeno oštećeno krovište pomoćnog objekta i plastenik, te u mjestu Gradac oštećeno krovište pomoćnog objekta, plastenik i dva vozila.

Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je dvije intervencije na otklanjanju posljedica olujnog nevremena i to:

– od 10:30 do 11:20 sati, u Knešpolju uklanjanje stabala sa prometnice. Učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 11:20 do 13:30 sati, uklanjanje stabala sa prometnice u Gornjem Gradcu. Učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog jakog orkanskog vjetra koji je pogodio područje kantona, lokaliteti Planinice, Goranaca, Vrdi i Pijesaka su trenutno bez napajanja el. energijom. Radnici elektrdistribucije su na terenu.

 

Kanton 10

Tokom jučerašnjeg dana, zbog jakog vjetra na području kantona  povremeno je dolazilo  do prekida u napajanju električnom energijom na pojedinim djelovima elektro-mreže.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na području općine Banovići timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE