Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Jučer, od  oko 14:00 sati, aktivan je požar na području sela Dobri Do, gdje je vatra došla do kuća. Uspješno je odbijena, nema materijalne štete. U večernjim satima situacija je bila nešto povoljnija, trava i nisko rastinje gorjeli su na nepristupačnom terenu, nisu bili ugroženi stambeni objekti, vatrogasci štitili dalekovod. Vatra se kretala u pravcu Zelenikovca.

U jutarnjim satima, prema informaciji iz Općinske službe civilne zaštite Neum, nema većih promjena na terenu, požar je i dalje aktivan na nepristupačnom terenu i ne ugrožava  objekte i materijalna dobra.

Grad Mostar.  Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri intervencije na gašenju trave i niskog rastinja.

Na području Mostara trenutno nema aktivnih požara.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica Općine Čapljina imala je osam intervencija na gašenju smeća, trave i niskog rastinja:

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je četiri manje intervencije na gašenju požara: dvije na gašenju el. instalacija i  dvije na gašenju smeća.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški.  Ljubuški vatrogasci imali su četiri intervencije na gašenju požara otvorenog prostora:

– u Crvenom Grmu, izbio je požar oko 13:45 sati i zahvatio veći dio okolnih brda i dio polja. Požar je bio pod nadzorom vatrogasaca, te nije prijetio objektima i na kraju je ugašen. U ovom požaru izgorjela su dva elektrodistributivna stuba,

– u Vitini, po dojavi mještana o izbijanju požara u 15:56 sati, vatrogasci su brzo reagirali i ugasili požar,

-u  Gornjoj Vitini,  u 16:33 sati, ugašen je požar u blizini kuća, koje su uspješno odbranjene,

-u Prologu, od 17:40 sati, požar je gasila druga grupa vatrogasaca, nije bilo ugroženih objekata i požar je bio pod kontrolom. Jutros je i ovaj požar u potpunosti ugašen. Požar je ugasilo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila. U požaru je izgorjelo oko jedan hektar trave, niskog rastinja i šume.

Jutros, oko 08,00 sati počela je padati kiša, tako da će otežati eventualno aktiviranje požara.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasci su imali intervenciju na gašenju požara putničkog motornog vozila u naselju Donje Rosulje.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. Na regionalnom putu R-444, na dijelu dionice Breza –Vareš, na mjestu „Kapija“, vrši se sanacija klizišta, nastalog u toku prirodne nepogode 2014.godine, saobraćaj se odvija zaobilaznim putem.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju o pronalasku granate u naselju Turija – Cerik. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE 

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog nevremena koje je zahvatilo područje kantona – kiša sa grmljavinom, bilo je dosta kraćih prekida u snabdijevanju el.energijom.

U općini Bosanski Petrovac, jutros od 05,12 sati, u prekidu je 20 kV dalekovod Dubovsko.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE